SEKİZER (TDK)

Sekiz sayısının üleştirme sıfatı, her birine sekiz, her defasında sekizi bir arada olan.

Sekizer kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi E , yedinci harfi R . Başı S sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DEFA Nedir?

Kez, kere: "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı."- Y. K. Beyatlı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SEKİ Nedir?


1 . Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set.
2 . Oturulacak sedir biçiminde taş veya set.
3 . Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça.
4 . coğrafya Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras. seki (II) isim Sekil.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

ÜLEŞTİRME Nedir?

Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi.

E E K R S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sekizer,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Erksiz,

5 Harfli Kelimeler

Ekser, Eksiz, Ersiz, Esire, Eskiz, Esrik, Keres, Keriz, Keser, Kesir, Kesre, Rekiz, Sekiz, Serik, Sirke, Zeker,

4 Harfli Kelimeler

Eksi, Erek, Erik, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Ezik, Kere, Kese, Kriz, Reis, Reze, Risk, Rize, Seki, Sere, Seri, Sezi, Sirk, Zeki, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, İrs, Ker, Kes, Kez, Kir, Sek, Ser, Sik, Siz, Ski, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Er, Es, İs, İz, Ke, Ki, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.