SATİRİK (TDK)

Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan.

Satirik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı S sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YERGİ Nedir?

Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir: "Bize okuduğu yergilerde onun şahsına dokunur bir şey yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A K R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İstikra, Satirik, Sirtaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, İstika, Siktir, Sirkat, Taksir,

5 Harfli Kelimeler

Astik, İksir, Karst, Kasti, Rakit, Sakit, Satir, Siirt, Taksi, Tarik, Tirsi,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Aksi, Asit, Asri, Atik, İrat, İris, İtki, Kari, Kars, Kart, Kast, Kati, Kira, Kist, Raks, Rast, Rika, Risk, Saik, Sair, Saki, Sari, Sirk, Star, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kar, Kas, Kat, Kir, Kit, Sak, Sik, Sit, Ski, Tak, Tar, Tas, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, İs, İt, Ki, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.