SAYFİYE (TDK)


1 . Yazlık, yazlık ev: "Kısa bir müddet sonra o ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Şehre yakın kır kesimi.

Sayfiye kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E . Başı S sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAYIR Nedir?

Küçük yokuş: "Her gün kırda bayırda dolaşmaya alışmış."- M. Ş. Esendal.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

KESİM Nedir?


1 . Kesme işi.
2 . Bölüm, parça, kısım, sektör: "Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği ... kanunla düzenlenir."- Anayasa.
3 . Bölge.
4 . Kesme zamanı: "Ders kesimi."- .
5 . İşaretlenmiş belli yer: "Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı."- .
6 . Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason.
7 . tarih Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa.
8 . halk ağzında Boy bos, endam.
9 . halk ağzında Pazarlık, anlaşma.

MODERN Nedir?


1 . Çağdaş: "O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Çağcıl.

MÜDDET Nedir?

Süre.

SAYFİYE Nedir?


1 . Yazlık, yazlık ev: "Kısa bir müddet sonra o ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Şehre yakın kır kesimi.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ÜCRA Nedir?

Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan: "İşte, Marmara'nın uzak ve ücra bir köşesinde uyuyan bu küçük nahiyeciğe hürriyet böyle geldi."- M. Ş. Esendal.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAZLIK Nedir?


1 . Yazın oturulan yer: "Onun yazlığı Bakırköy'deki köşkü idi."- Y. Z. Ortaç.
2 . sıfat Yazın kullanılan (giyecek, ev vb.): "Yazlık ev."- .

YEPYENİ Nedir?


1 . Çok yeni, hiç kullanılmamış.
2 . mecaz Alışılmamış, görülmemiş: "Millet, büyükleri ve küçükleriyle beraber yepyeni bir devlet kurmuşlar, zaferle idare ediyorlar."- A. Gündüz.
3 . mecaz Tertemiz.
4 . zarf, mecaz Tertemiz bir biçimde: "Enkaz hâlini bulmuş olan o bina az zaman içinde, boyalı, badanalı, yepyeni meydana çıktı."- R. H. Karay.

A E F S Y Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sayfiye,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Safi, Saye, Sefa, Siya, Yeis,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Asi, Fas, Fay, Fes, İfa, İsa, İye, Saf, Say, Sif, Yas, Yay,

2 Harfli Kelimeler

Af, As, Ay, Es, Ey, Fa, Fe, İs, Se, Si, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.