SUZİDİL (TDK)

Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Suzidil kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi L . Başı S sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞİK Nedir?

Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

D L S U Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Suzidil,

6 Harfli Kelimeler

Dilsiz,

5 Harfli Kelimeler

Dilsi,

4 Harfli Kelimeler

Dizi, İdil, İsli, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Dil, Diz, Dul, Siz, Udi, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İz, Si, Su, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.