SULFATA (TDK)

Kinin sülfatı ve genel olarak kinin tuzu: "Sizin sulfatalarınız tesir etmiyor. İçine nişasta karıştırıyorsunuz."- R. N. Güntekin.

Sulfata kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi A . Başı S sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KİNİN Nedir?

Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit, kinin sülfatı: "İkinci gün sıtmadan şüphelendik, kuvvetli dozda kinin verdik."- R. N. Güntekin.

NİŞASTA Nedir?

Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde: "Buğday nişastası. Mısır nişastası. Patates nişastası. Pirinç nişastası."- .

SULFATA Nedir?

Kinin sülfatı ve genel olarak kinin tuzu: "Sizin sulfatalarınız tesir etmiyor. İçine nişasta karıştırıyorsunuz."- R. N. Güntekin.

SÜLF Nedir?

Kükürt.

SÜLFAT Nedir?

Sülfürik asidin tuzu veya esteri.

TESİR Nedir?

Etki: "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..."- R. H. Karay.

A A F L S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sulfata,

6 Harfli Kelimeler

Asfalt,

5 Harfli Kelimeler

Atlas, Fatsa, Lasta, Salat, Salta, Sulta, Talas,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Afat, Alfa, Asal, Asla, Faal, Faul, Futa, Lata, Saat, Safa, Sala, Salt, Sual, Tasa, Usta,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ala, Alt, Asa, Ast, Ata, Aut, Fal, Fas, Flu, Ful, Fut, Laf, Saf, Sal, Sut, Tal, Tas, Tul, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, As, At, Fa, La, Su, Ta, Tu, Uf, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.