SİNTİNE (TDK)

Geminin içinde en alt bölüm.

Sintine kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi E . Başı S sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

E N N S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sintine,

6 Harfli Kelimeler

Esinti,

5 Harfli Kelimeler

Senit, Tenis,

4 Harfli Kelimeler

Esin, İnti, Nesi, Nine, Nite, Sent, Sine, Sini, Site, Sten, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İni, İti, Net, Sen, Set, Sin, Sit, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

En, Es, Et, İn, İs, İt, Ne, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.