SAFSATA (TDK)

Boş, temelsiz, asılsız söz: "Türk Cumhuriyeti, varlığını, istiklalini safsatalarla tehlikeye maruz bırakamaz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Safsata kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi A . Başı S sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASILSIZ Nedir?


1 . Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber).
2 . Uydurma.

CUMHUR Nedir?


1 . Halk.
2 . Topluluk: "Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi."- Y. K. Beyatlı.

CUMHURİYET Nedir?

Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

İSTİKLAL Nedir?

Bağımsızlık.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MARUZ Nedir?


1 . Bir olayın, bir durumun etkisinde veya karşısında bulunan: "Herkes, her an müthiş bir tehlikeye maruzdur."- P. Safa.
2 . eskimiş Arz edilen, sunulan, verilen.

SAFSATA Nedir?

Boş, temelsiz, asılsız söz: "Türk Cumhuriyeti, varlığını, istiklalini safsatalarla tehlikeye maruz bırakamaz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TEHLİKE Nedir?


1 . Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara: "Tehlike gittikçe büyüyor, güçlük artıyordu."- R. H. Karay.
2 . Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum: "Ketumdur, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç sevmez."- A. İlhan.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

TEMELSİZ Nedir?


1 . Temeli olmayan.
2 . mecaz Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış: "Bu temelsiz sözler sonradan çürütülmüştür."- S. Birsel.
3 . zarf, mecaz Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde.

A A A F S S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Safsata,

5 Harfli Kelimeler

Fatsa,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Saat, Safa, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Asa, Ast, Ata, Fas, Saf, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Af, As, At, Fa, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.