İçinde ten olan 230 kelime var. İçerisinde TEN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ten olan kelimeler listesine ya da Sonu ten ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

DAMARGENİŞLETEN

14 Harfli Kelimeler

HASBETENLİLLAH, İÇTENLİKSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

KERTENKELELER, NAMÜTENAHİLİK, YETENEKSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

CANIYÜREKTEN, İSTENÇSİZLİK, METROPOLİTEN, MÜTENEKKİREN, PARTENOGENEZ, PESTENKERANİ, TENEFFÜSHANE, TENZİLİRÜTBE, YETENEKLİLİK

11 Harfli Kelimeler

ETENELENMEK, ETENESİZLER, İÇTENLİKSİZ, İÇTENSİZLİK, İSTENÇÇİLİK, KETENGİLLER, KÖKTENCİLİK, TENEKECİLİK, TENEKELEMEK, TENHALAŞMAK, TENKİTÇİLİK, TENTÜRDİYOT, TENZİLATSIZ

10 Harfli Kelimeler

BESTENİGAR, ENTİPÜFTEN, ETENELENME, ETENELİLER, İÇTENLİKLE, İÇTENLİKLİ, İNCECİKTEN, İSTENİLMEK, KERTENKELE, MERHAMETEN, MUVAKKATEN, MÜSTENİDEN, MÜTENEBBİH, MÜTENEFFİR, MÜTENEKKİR, NAMÜTENAHİ, NEVRASTENİ, PSİKASTENİ, PÜRİTENLİK, STENOGRAFİ, TENASÜPSÜZ, TENEKELEME, TENEŞİRLİK, TENHALAŞMA, TENTENESİZ, TENZİLATLI, ÜSTENCİLİK, YETENEKSİZ

9 Harfli Kelimeler

AYRIYETEN, BEDAHETEN, GERÇEKTEN, HAKİKATEN, HİPOTENÜS, HÜLASATEN, İHTİYATEN, İSTENÇSİZ, İSTENİLME, KEFALETEN, KETENPERE, KONTENJAN, KREPSATEN, KRETENİZM, KUDRETTEN, MÜKAFATEN, MÜSTENKİF, MÜSTENSİH, MÜTENAKIS, MÜTENAKIZ, MÜTENASİP, MÜTENAVİP, MÜTENAZIR, MÜTENEVVİ, NETİCETEN, NEZAKETEN, SARAHATEN, SİYASETEN, STENOGRAF, TENDÜRÜST, TENKİTSİZ, TENTENELİ, TRAVERTEN, VEKALETEN, YELTENMEK, YETENEKLİ

8 Harfli Kelimeler

ACELETEN, ARİYETEN, ASALETEN, BEDESTEN, BELEŞTEN, BELİRTEN, BELLETEN, CÜMLETEN, EMANETEN, ETENESİZ, FITRATEN, FONDÖTEN, FÜCCETEN, HAFİFTEN, HASSATEN, HİLKATEN, HÜRMETEN, İÇTENLİK, İÇTENSİZ, İDARETEN, İLAVETEN, İSTENÇÇİ, İSTENÇLİ, İSTENMEK, İZAFETEN, KERPETEN, KETENCİK, KÖKTENCİ, LEVANTEN, MADDETEN, MEPSUTEN, MEŞRUTEN, MÜSTENİT, NİSPETEN, RUTENYUM, STENOTİP, TENEFFÜS, TENEKECİ, TENEVVÜR, TENEZZÜH Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ANTENLİ, DEFATEN, ETENELİ, GENÇTEN, İSTENME, MÜMTENİ, ÖRTENEK, PATENCİ, PÜRİTEN, TENAFÜR, TENAKUS, TENAKUZ, TENASÜH, TENASÜL, TENASÜP, TENAZUR, TENCERE, TENEŞİR, TENEVVÜ, TENHACA, TENİSÇİ, TENKİDİ, TENKİYE, TENNURE, TENTELİ, TENTENE, ÜSTENCİ, ÜSTENME, YETENEK, YÜRÜTEN, ÖTENAZİ

6 Harfli Kelimeler

ALATEN, BÜLTEN, ÇÖRTEN, ERİTEN, GLÜTEN, HEPTEN, HİÇTEN, İLKTEN, İSTENÇ, İTENEK, KASTEN, KÖKTEN, KRETEN, LÜPTEN, MUTENA, PATENT, RAPTEN, TENDER, TENEKE, TENKİL, TENKİS, TENKİT, TENSEL, TENSİK, TENSİL, TENSİP, TENTÜR, TENVİR, TENZİH, TENZİL, ÜSTTEN, YEKTEN

5 Harfli Kelimeler

ANTEN, BÜTEN, ÇİTEN, ETENE, İÇTEN, KETEN, PATEN, SATEN, STENO, STENT, TENGE, TENHA, TENİS, TENOR, TENTE, TENYA, ZATEN

4 Harfli Kelimeler

ETEN, STEN

3 Harfli Kelimeler

TEN


Kelime bulma makinesi

E N T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NET, TEN

2 Harfli Kelimeler

EN, ET, NE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DAMARGENİŞLETEN

 1. [sıfat] Damarların kas tabakasını gevşeterek çapını büyüten (sinir, madde)

HASBETENLİLLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tanrı için, Tanrı uğruna, Tanrı rızası için, karşılık beklemeksizin
  • "Hasbetenlillah konuşan öteki mebuslar can ve yürekten yardım vadettiler." (Reşat Nuri Güntekin)

İÇTENLİKSİZLİK

 1. [isim] İçtenliksiz olma durumu, samimiyetsizlik

KERTENKELELER

 1. [isim] Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı

YETENEKSİZLİK

 1. [isim] Yeteneksiz olma durumu, kabiliyetsizlik

NAMÜTENAHİLİK

 1. [isim] Sonsuz olma durumu
  • "Sanki birdenbire, ona, nihayetsiz derinlikleri, renksiz ve lekesiz namütenahilikleri gösteriyor." (Peyami Safa)

TENEFFÜSHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle okullarda, ders aralarında dinlenmek için öğrencilerin çıktığı salon veya bahçe
  • "Gezintilerini ve jimnastiğini üstü örtülü teneffüshanede yapıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

YETENEKLİLİK

 1. [isim] Yetenekli olma durumu

PARTENOGENEZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Döllenmesiz üreme

MÜTENEKKİREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Kılık değiştirerek, takma ad kullanarak, kendini tanıtmadan

CANIYÜREKTEN

 1. [zarf] Canıgönülden
  • "İki köy halkı ihtiyar, genç, her sabah bu duaları canıyürekten tekrarlıyorlar, sanki Ali'yi derin bir uykudan uyandırıyorlar." (Ömer Seyfettin)

PESTENKERANİ

 1. [sıfat] Saçma
  • "Ne yazık ki böyle yüksek istidatlar birtakım pestenkerani şarkılar, çiftetelliler arasında ziyan, sefil olup gidiyor." (Osman Cemal Kaygılı)

TENZİLİRÜTBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rütbe indirimi

İSTENÇSİZLİK

 1. [isim] İradesiz olma durumu, iradesizlik

METROPOLİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

TENEKECİLİK

 1. [isim] Tenekeden kap ve öteberi yapma, lehimleme veya tenekeden yapılmış malzemeyi onarma işi

KETENGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, keten vb. türleri içine alan bitki familyası

ETENESİZLER

 1. [isim] Etenesi bulunmayan basit yapılı memeli hayvanlar

ETENELENMEK

 1. [nsz] Embriyo veya eklentileriyle ana arasında ilgi kurmak

İÇTENLİKSİZ

 1. [sıfat] İçten olmayan, samimiyetsiz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü