İçinde şak olan 120 kelime var. İçerisinde ŞAK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında şak olan kelimeler listesine ya da Sonu şak ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MEŞAKKATSİZLİK, ŞAKALAŞABİLMEK

13 Harfli Kelimeler

AĞIRŞAKLANMAK, BAŞAKORTÇULUK, DENİZŞAKAYIĞI, ŞAKALAŞABİLME, YUMUŞAKLAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

AĞIRŞAKLANMA, BAŞAKTRİSLİK, YUMUŞAKÇALAR, YUMUŞAKLAŞMA

11 Harfli Kelimeler

BAŞAKLANMAK, BAŞAKTÖRLÜK, KUŞAKLANMAK, MEŞAKKATSİZ, ŞAKIRDATMAK, ŞAKLABANLIK, ŞAKŞAKÇILIK, ŞİPŞAKÇILIK

10 Harfli Kelimeler

BAŞAKÇILIK, BAŞAKLAMAK, BAŞAKLANIŞ, BAŞAKLANMA, BAŞAKORTÇU, BAŞAKŞEHİR, DUŞAKLAMAK, KUŞAKLAMAK, KUŞAKLANMA, MEŞAKKATLİ, ŞAKACIKTAN, ŞAKALAŞMAK, ŞAKIRDAMAK, ŞAKIRDATMA, ŞAKIRDAYIŞ, ŞAKIRTISIZ, ŞAKULLEMEK, ŞAŞAKALMAK, YUMUŞAKLIK

9 Harfli Kelimeler

BAŞAKLAMA, BAŞAKTRİS, DUŞAKLAMA, KUŞAKLAMA, ŞAKACILIK, ŞAKALAŞIŞ, ŞAKALAŞMA, ŞAKIRDAMA, ŞAKIRTILI, ŞAKKETMEK, ŞAKKOLMAK, ŞAKLATMAK, ŞAKRAKLIK, ŞAKULLEME, ŞAŞAKALMA, UŞAKKAPAN, UŞAKLILIK, YANŞAKLIK, YUMUŞAKÇA

8 Harfli Kelimeler

BAŞAKÇIK, BAŞAKTÖR, KUŞAKSIZ, MEŞAKKAT, ŞAKILDAK, ŞAKKADAK, ŞAKKETME, ŞAKKOLMA, ŞAKLABAN, ŞAKLAMAK, ŞAKLATIŞ, ŞAKLATMA, ŞAKLAYIŞ, ŞAKRAMAK, ŞAKŞAKÇI, ŞİPŞAKÇI

7 Harfli Kelimeler

AĞIRŞAK, BAŞAKÇI, BAŞAKLI, KUŞAKLI, MUAŞAKA, ŞAKADAN, ŞAKAMSI, ŞAKASIZ, ŞAKAYIK, ŞAKİLİK, ŞAKIMAK, ŞAKIRTI, ŞAKIYIŞ, ŞAKLAMA, ŞAKRAMA, TAŞAKLI, UŞAKLIK, YAPIŞAK, YUMUŞAK

6 Harfli Kelimeler

APIŞAK, KAĞŞAK, KAVŞAK, ŞAKACI, ŞAKALI, ŞAKIMA, ŞAKİRT, ŞAKRAK, ŞAKŞAK, ŞAKULİ, ŞİPŞAK, UŞAKLI, YANŞAK, YAVŞAK5 Harfli Kelimeler

BAŞAK, DUŞAK, KUŞAK, ŞAKAK, ŞAKIT, ŞAKUL, ŞAKÜL, TAŞAK, UŞŞAK, VAŞAK

4 Harfli Kelimeler

ŞAKA, ŞAKİ, UŞAK

3 Harfli Kelimeler

ŞAK


Kelime bulma makinesi

A K Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

AŞK, KAŞ, ŞAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AŞ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ŞAKALAŞABİLMEK
...
MEŞAKKATSİZLİK
...
AĞIRŞAKLANMAK

 1. [nsz] Ergenlik döneminde çıbanda veya memede ağırşak biçiminde bir tümsek oluşmak

BAŞAKORTÇULUK
...
DENİZŞAKAYIĞI

 1. [isim] Kayalıklara yapışık olarak yaşayan, dokunaçları çok ve uzun, güzel renkli bir polip türü (Anemonia actinia)

YUMUŞAKLAŞMAK

 1. [nsz] Yumuşak bir duruma gelmek, yumuşamak

ŞAKALAŞABİLME
...
YUMUŞAKLAŞMA

 1. [isim] Yumuşaklaşmak işi veya durumu

AĞIRŞAKLANMA

 1. [isim] Ağırşaklanmak işi veya durumu

YUMUŞAKÇALAR

 1. [isim] Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert, kalkerli bir örtü ile kaplı hayvanlar şubesi

BAŞAKTRİSLİK

 1. [isim] Başoyunculuk

MEŞAKKATSİZ

 1. [sıfat] Güç olmayan, sıkıntısız

ŞAKŞAKÇILIK

 1. [isim] Şakşakçı olma durumu

ŞAKLABANLIK

 1. [isim] Şaklaban olma durumu veya şaklabanca davranış
  • "Dikkate şayan bir neşem, bir şaklabanlığım vardı." (Aka Gündüz)

BAŞAKLANMAK

 1. [nsz] Başak bağlamak, tutmak

KUŞAKLANMAK

 1. [nsz] Kuşaklama işine konu olmak
 2. Çepeçevre sarılmak
  • "İstanbul, gecenin karanlığını bir cadde genişliğinde delip geçen bir ışık çemberiyle kuşaklanmıştı." (Falih Rıfkı Atay)

ŞİPŞAKÇILIK

 1. [isim] Şipşakçının yaptığı iş

BAŞAKTÖRLÜK

 1. [isim] Başoyunculuk

ŞAKIRDATMAK

 1. [-i] Şakır şakır ses çıkartmak
  • "Ağzındaki takma dişleri şakırdatacağına, adam gibi cevap ver!" (Memduh Şevket Esendal)

ŞAKALAŞMAK

 1. [nsz] Karşılıklı olarak şaka etmek, şaka yapmak
  • "Yanında getirdiği damadı ve torunu ile şakalaşıyordu." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü