İçinde şak olan 104 kelime var. İçerisinde ŞAK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında şak olan kelimeler listesine ya da Sonu şak ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

AĞIRŞAKLANMAK, DENİZŞAKAYIĞI, YUMUŞAKLAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

AĞIRŞAKLANMA, BAŞAKTRİSLİK, YUMUŞAKÇALAR, YUMUŞAKLAŞMA

11 Harfli Kelimeler

BAŞAKLANMAK, BAŞAKTÖRLÜK, KUŞAKLANMAK, MEŞAKKATSİZ, ŞAKIRDATMAK, ŞAKLABANLIK, ŞAKŞAKÇILIK, ŞİPŞAKÇILIK

10 Harfli Kelimeler

BAŞAKLAMAK, BAŞAKLANIŞ, BAŞAKLANMA, BAŞAKORTÇU, DUŞAKLAMAK, KUŞAKLAMAK, KUŞAKLANMA, MEŞAKKATLİ, ŞAKACIKTAN, ŞAKALAŞMAK, ŞAKIRDAMAK, ŞAKIRDATMA, ŞAKIRTISIZ, ŞAKULLEMEK, ŞAŞAKALMAK, YUMUŞAKLIK

9 Harfli Kelimeler

BAŞAKLAMA, BAŞAKTRİS, DUŞAKLAMA, KUŞAKLAMA, ŞAKACILIK, ŞAKALAŞMA, ŞAKIRDAMA, ŞAKIRTILI, ŞAKKETMEK, ŞAKLATMAK, ŞAKRAKLIK, ŞAKULLEME, ŞAŞAKALMA, UŞAKKAPAN, UŞAKLILIK, YANŞAKLIK, YUMUŞAKÇA

8 Harfli Kelimeler

BAŞAKÇIK, BAŞAKTÖR, KUŞAKSIZ, MEŞAKKAT, ŞAKILDAK, ŞAKKADAK, ŞAKKETME, ŞAKLABAN, ŞAKLAMAK, ŞAKLATMA, ŞAKRAMAK, ŞAKŞAKÇI, ŞİPŞAKÇI

7 Harfli Kelimeler

AĞIRŞAK, BAŞAKÇI, BAŞAKLI, KUŞAKLI, MUAŞAKA, ŞAKADAN, ŞAKASIZ, ŞAKAYIK, ŞAKIMAK, ŞAKIRTI, ŞAKIYIŞ, ŞAKİLİK, ŞAKLAMA, ŞAKRAMA, TAŞAKLI, UŞAKLIK, YAPIŞAK, YUMUŞAK

6 Harfli Kelimeler

APIŞAK, KAĞŞAK, KAVŞAK, ŞAKACI, ŞAKIMA, ŞAKİRT, ŞAKRAK, ŞAKŞAK, ŞAKULİ, ŞİPŞAK, UŞAKLI, YANŞAK, YAVŞAK

5 Harfli Kelimeler

BAŞAK, DUŞAK, KUŞAK, ŞAKAK, ŞAKUL, TAŞAK, UŞŞAK, VAŞAK

4 Harfli Kelimeler

ŞAKA, ŞAKİ, UŞAK

3 Harfli Kelimeler

ŞAK


Kelime bulma makinesi

A K Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

AŞK, KAŞ, ŞAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AŞ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AĞIRŞAKLANMAK

 1. [nsz] Ergenlik döneminde çıbanda veya memede ağırşak biçiminde bir tümsek oluşmak

DENİZŞAKAYIĞI

 1. [isim] Kayalıklara yapışık olarak yaşayan, dokunaçları çok ve uzun, güzel renkli bir polip türü (Anemonia actinia)

YUMUŞAKLAŞMAK

 1. [nsz] Yumuşak bir duruma gelmek, yumuşamak

AĞIRŞAKLANMA

 1. [isim] Ağırşaklanmak işi veya durumu

YUMUŞAKLAŞMA

 1. [isim] Yumuşaklaşmak işi veya durumu

BAŞAKTRİSLİK

 1. [isim] Başoyunculuk

YUMUŞAKÇALAR

 1. [isim] Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert, kalkerli bir örtü ile kaplı hayvanlar şubesi

ŞİPŞAKÇILIK

 1. [isim] Şipşakçının yaptığı iş

ŞAKLABANLIK

 1. [isim] Şaklaban olma durumu veya şaklabanca davranış
  • "Dikkate şayan bir neşem, bir şaklabanlığım vardı." (Aka Gündüz)

BAŞAKLANMAK

 1. [nsz] Başak bağlamak, tutmak

ŞAKIRDATMAK

 1. [-i] Şakır şakır ses çıkartmak
  • "Ağzındaki takma dişleri şakırdatacağına, adam gibi cevap ver!" (Memduh Şevket Esendal)

ŞAKŞAKÇILIK

 1. [isim] Şakşakçı olma durumu

MEŞAKKATSİZ

 1. [sıfat] Güç olmayan, sıkıntısız

BAŞAKTÖRLÜK

 1. [isim] Başoyunculuk

KUŞAKLANMAK

 1. [nsz] Kuşaklama işine konu olmak
 2. Çepeçevre sarılmak
  • "İstanbul, gecenin karanlığını bir cadde genişliğinde delip geçen bir ışık çemberiyle kuşaklanmıştı." (Falih Rıfkı Atay)

BAŞAKORTÇU

 1. [isim] Müzik aletlerini akort edenlerin başı
  • "Muhatabımız Silezya erganun fabrikasının başakortçularından biri imiş." (Ruşen Eşref Ünaydın)

BAŞAKLAMAK

 1. [-i] Tarlalarda, bağlarda kalmış döküntüleri toplamak

DUŞAKLAMAK

 1. [-i] Hayvanın iki ayağını duşakla bağlamak, kösteklemek

BAŞAKLANIŞ

 1. [isim] Başaklanma işi veya biçimi

KUŞAKLAMAK

 1. [-i] Kuşaklarla sağlamlaştırmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü