Sonunda en olan 724 kelime var. EN ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde en olan kelimeler listesine ya da başında en olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

DAMARGENİŞLETEN, ÖKSÜZSEVİNDİREN

14 Harfli Kelimeler

NÖROŞİRÜRJİYEN

13 Harfli Kelimeler

ÇOBANÇÖKERTEN, KENDİLİĞİNDEN

12 Harfli Kelimeler

BAŞTEKNİSYEN, CANIGÖNÜLDEN, CANIYÜREKTEN, GAYRİMUAYYEN, KARINCAYİYEN, KIRKMERDİVEN, MATEMATİSYEN, METROPOLİTEN, MÜTENEKKİREN, MÜTESELSİLEN, MÜTEVECCİHEN, PREKAMBRİYEN, PRESBİTERYEN

11 Harfli Kelimeler

AKADEMİSYEN, BAŞDENETMEN, BAŞMERİDYEN, BAŞÖĞRETMEN, BAŞYÖNETMEN, DIŞBESLENEN, KESTİRMEDEN, KUYRUKSÜREN, MÜSTEMİRREN, MÜTEMADİYEN, RENKGİDEREN, ZİNDANDELEN

10 Harfli Kelimeler

BAYRAMÖREN, BELİRTİLEN, BİLİNMEYEN, BOĞAZKESEN, BÜTÜNLEYEN, ÇAKIRDİKEN, DİKDÖRTGEN, DİYETİSYEN, ELEKTROJEN, ELEŞTİRMEN, ENTİPÜFTEN, ETEKSERPEN, FİBRİNOJEN, GİBİLERDEN, GİBİSİNDEN, GÖSTERİLEN, GREKOROMEN, HELALİNDEN, İNCECİKTEN, KANSEROJEN, KARAGÜRGEN, KARGABÜKEN, KARGADELEN, KENDİGELEN, KİREÇYEREN, KÖRLEMEDEN, KÖYGÖÇÜREN, MEDİYASTEN, MERHAMETEN, MUHTEMELEN, MÜKEMMELEN, MÜKERREREN, MÜNFERİDEN, MÜREFFEHEN, MÜSTACELEN, MÜSTAKİLEN, MÜSTENİDEN, MÜŞTEREKEN, MÜTEAKİBEN, MÜTTEFİKEN Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AĞAÇDELEN, AĞAÇKESEN, AYRIYETEN, BEDAHETEN, BELİRTKEN, BELLETMEN, BÖĞÜRTLEN, ÇEKİDÜZEN, CENTİLMEN, ÇEVRİLGEN, DEVONİYEN, DÜZELTMEN, GARDIFREN, GERÇEKTEN, GİRİFTZEN, HAKİKATEN, HETEROJEN, HÜLASATEN, İHTİMALEN, İHTİYATEN, İKTİSADEN, İRTİCALEN, IŞIKKESEN, İSTİNADEN, İYİSİNDEN, İZDÜŞÜREN, KAMBRİYEN, KANADİYEN, KARTEZYEN, KEFALETEN, KENDİNDEN, KİMLERDEN, KIZILÖREN, KREPSATEN, KUDRETTEN, MUAHHAREN, MÜEBBEDEN, MÜKAFATEN, MÜSTEHCEN, NAPOLİTEN Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

ACELETEN, AĞAÇÖREN, ARİYETEN, ARTEZYEN, ASALETEN, ASETİLEN, ASTEĞMEN, BAĞKESEN, BEDESTEN, BELEŞTEN, BELİRTEN, BELİTKEN, BELLETEN, BENZEŞEN, BESLENEN, BİRLEŞEN, BİTİŞKEN, BOZGEVEN, BÜKÜLGEN, BÜYÜTKEN, ÇEKİNGEN, ÇEKİŞKEN, ÇELİŞKEN, ÇEVİRMEN, CÜMLETEN, DALÖĞLEN, DEĞİRMEN, DEĞİŞKEN, DELİŞMEN, DEMİNDEN, DENETMEN, DERİNDEN, DEVİNGEN, DEVİTKEN, DİDİNGEN, DİDİŞKEN, DİRENGEN, DİREŞKEN, DİRETKEN, DÖKÜLGEN Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AHLAKEN, AKDİKEN, ALERJEN, ALPEREN, ALTIGEN, ANTİJEN, ARDEŞEN, ASMOLEN, BEDENEN, BİLECEN, BİLEŞEN, BİLİNEN, BÖLÜNEN, CEVABEN, DAHİLEN, DEFATEN, DÖRTGEN, EDİLGEN, EĞİRMEN, EĞİTMEN, EKSİLEN, ELDİVEN, ELİNDEN, ENCÜMEN, ESKİDEN, EVCİMEN, EVİRGEN, EZİLGEN, FEMİNEN, FENOMEN, FİZİKEN, FOTOJEN, FUZULEN, GAZOJEN, GELEĞEN, GENÇTEN, GEZEGEN, GEZEĞEN, GİDEĞEN, GIYABEN Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ACİLEN, AHİREN, AKÖREN, ALATEN, ALENEN, ANİDEN, ARKEEN, BARMEN, BENDEN, BENZEN, BEŞGEN, BEYNEN, BİNAEN, BİRDEN, BİZDEN, BÜLTEN, BÜZGEN, CEBREN, ÇEKMEN, ÇENÇEN, CEPKEN, CERMEN, ÇEVGEN, ÇEVREN, CİDDEN, ÇİNGEN, CİSMEN, ÇOKGEN, ÇÖRTEN, DENDEN, DERKEN, DEVREN, DİKGEN, DİKMEN, DİRGEN, DİZMEN, DOLMEN, DUAYEN, DÜNDEN, EDEBEN Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

AKLEN, ANTEN, ASLEN, ATFEN, AYNEN, BALEN, BASEN, BAZEN, BEDEN, BELEN, BEZEN, BÖLEN, BÜKEN, BÜTEN, ÇEÇEN, ÇELEN, ÇEMEN, CEREN, ÇETEN, ÇİMEN, ÇİSEN, ÇİTEN, ÇÖVEN, DESEN, DİKEN, DİNEN, DİREN, DÜDEN, DÜMEN, DÜVEN, DÜZEN, EHVEN, EKSEN, ELDEN, EOSEN, ERDEN, ERGEN, ERKEN, ETKEN, ETMEN Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

DREN, EMEN, EREN, ESEN, ETEN, FREN, GREN, ÖREN, ÖZEN, STEN, TREN, ÜLEN

3 Harfli Kelimeler

BEN, FEN, GEN, MEN, REN, SEN, ŞEN, TEN, VEN, YEN, ZEN

2 Harfli Kelimeler

EN


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EN, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖKSÜZSEVİNDİREN

 1. [isim] Değeri az, cicili bicili şey

DAMARGENİŞLETEN

 1. [sıfat] Damarların kas tabakasını gevşeterek çapını büyüten (sinir, madde)

NÖROŞİRÜRJİYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Beyin cerrahı

KENDİLİĞİNDEN

 1. Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi
  • "... birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. [sıfat] İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit
 3. [sıfat] İradesiz olarak gerçekleşen (hareket)
  • "Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."
 4. [sıfat] Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan

ÇOBANÇÖKERTEN
...
MATEMATİSYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Matematikle uğraşan kimse

KARINCAYİYEN

 1. [isim] Karıncayiyengillerden, Avustralya'da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü, karınca kuşu (Echidna acule ata)

MÜTESELSİLEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Zincirleme olarak

GAYRİMUAYYEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Belirsiz

KIRKMERDİVEN

 1. [isim] Dik yokuş

CANIGÖNÜLDEN

 1. [zarf] İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten
  • "Ev halkı da şu kızın bir an evvel başının bağlanmasını canıgönülden istedikleri hâlde, yine de kumarbaz Hayri'ye kız vermezler." (Sait Faik Abasıyanık)

MÜTEVECCİHEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bir yere doğru gitmek üzere
 2. Bir şeyi yapmaya yönelmiş olarak

METROPOLİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

PRESBİTERYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Presbiteryenlikle ilgili

MÜTENEKKİREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Kılık değiştirerek, takma ad kullanarak, kendini tanıtmadan

PREKAMBRİYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kambriyen öncesi

BAŞTEKNİSYEN

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] En yüksek düzeyde bulunan teknisyen

CANIYÜREKTEN

 1. [zarf] Canıgönülden
  • "İki köy halkı ihtiyar, genç, her sabah bu duaları canıyürekten tekrarlıyorlar, sanki Ali'yi derin bir uykudan uyandırıyorlar." (Ömer Seyfettin)

DIŞBESLENEN

 1. [sıfat] Besinini organik maddelerden sağlayan, heterotrof

BAŞÖĞRETMEN

 1. [isim] (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü