İçinde ede olan 257 kelime var. İçerisinde EDE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ede olan kelimeler listesine ya da Sonu ede ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

HEDEFLEYEBİLMEK, MEDENİLEŞTİRİCİ, MEDENİLEŞTİRMEK, MEDENİYETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

DERBEDERCESİNE, HEDEFLEYEBİLME, KEDERLENDİRMEK, MEDENİLEŞTİRME, MEDENİYETÇİLİK, ZEDELEYEBİLMEK

13 Harfli Kelimeler

BAHSEDEBİLMEK, BAHŞEDEBİLMEK, BANKERZEDELİK, EDEBİYATÇILIK, EDEBİYATSEVER, EDEPLENDİRMEK, EDEPSİZCESİNE, EDEPSİZLEŞMEK, FEDERALLEŞMEK, FESHEDEBİLMEK, FETHEDEBİLMEK, HAKKEDEBİLMEK, HALLEDEBİLMEK, HAPSEDEBİLMEK, HASREDEBİLMEK, HAZMEDEBİLMEK, HİCVEDEBİLMEK, HİSSEDEBİLMEK, HÜKMEDEBİLMEK, KATLEDEBİLMEK, KAYBEDEBİLMEK, KAYDEDEBİLMEK, KAYINPEDERLİK, KEDERLENDİRME, KEŞFEDEBİLMEK, KONFEDERASYON, MAHVEDEBİLMEK, MÜTEDEYYİNLİK, NAKLEDEBİLMEK, NAKŞEDEBİLMEK, NEŞREDEBİLMEK, REDDEDEBİLMEK, RESMEDEBİLMEK, SABREDEBİLMEK, SEYREDEBİLMEK, ZEDELEYEBİLME, ZİKREDEBİLMEK

12 Harfli Kelimeler

AFFEDEBİLMEK, AKDEDEBİLMEK, AKSEDEBİLMEK, ATFEDEBİLMEK, BAHSEDEBİLME, BAHŞEDEBİLME, DEFEDEBİLMEK, EDEPLENDİRME, EDEPSİZLEŞME, EMREDEBİLMEK, FEDERALLEŞME, FESHEDEBİLME, FETHEDEBİLME, HAKKEDEBİLME, HALLEDEBİLME, HAPSEDEBİLME, HASREDEBİLME, HAZMEDEBİLME, HİCVEDEBİLME, HİSSEDEBİLME, HÜKMEDEBİLME, KATEDEBİLMEK, KATLEDEBİLME, KAYBEDEBİLME, KAYDEDEBİLME, KEŞFEDEBİLME, KONFEDERATİF, MAHVEDEBİLME, MEDENİLEŞMEK, MEDENİYETSİZ, NAKLEDEBİLME, NAKŞEDEBİLME, NEŞREDEBİLME, PEDERŞAHİLİK, REDDEDEBİLME, RESMEDEBİLME, SABREDEBİLME, SEYREDEBİLME, ZİKREDEBİLME

11 Harfli Kelimeler

AFFEDEBİLME, AKDEDEBİLME, AKSEDEBİLME, ATFEDEBİLME, BEDELSİZLİK, BEDENLEŞMEK, BEDENSELLİK, ÇAYIRSEDEFİ, CEDELLEŞMEK, DEDEKTİFLİK, DEFEDEBİLME, DERBEDERLİK, DUVARSEDEFİ, EMREDEBİLME, FELAKETZEDE, HEDEFLENMEK, KATEDEBİLME, KEDERLENMEK, KEDERSİZLİK, KESTİRMEDEN, MEDENİLEŞME, MEDENİYETÇİ, MUAHEDENAME, NEDENSELLİK, NEDENSİZLİK, SEDEFKARLIK, YEDEKLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

BANKERZEDE, BEDENLEŞME, BÜYÜKPEDER, CEDELLEŞME, DEDEKÜLAHI, DEPREMZEDE, DERBEDERCE, EDEBİKELAM, EDEBİYATÇA, EDEBİYATÇI, EDEPLENMEK, EDEPSİZLİK, FEDERALİST, FEDERALİZM, FEDERASYON, GURBETZEDE, HEDEFLEMEK, HEDEFLENME, İĞNEDENLİK, KAYINPEDER, KEÇİSEDEFİ, KEDERLENİŞ, KEDERLENME, KEDERLİLİK, KEYFEKEDER, KÖRLEMEDEN, MÜTEDEYYİN, SEDEFÇİLİK, YEDEKÇİLİK, YEDEKLEMEK, YEDEKLEŞME, ZEDELENMEK

9 Harfli Kelimeler

BEDEVİLİK, BİLABEDEL, DEDEBÖRKÜ, DÖVİZZEDE, EDEBİLMEK, EDEPLENİŞ, EDEPLENME, EDEPLİLİK, EDEPSİZCE, FEDERATİF, HEDEFLEME, KONFEDERE, MEDENİLİK, MEDENİYET, MÜEBBEDEN, NEDENİYLE, NEREDEYSE, PEDERŞAHİ, SEDEFİMSİ, YEDEKLEME, ZEDELEMEK, ZEDELENİŞ, ZEDELENME

8 Harfli Kelimeler

AFETZEDE, ARBEDECİ, BEDELSİZ, BEDENSEL, BEDENSİZ, BEDESTEN, DEDEKTİF, DEDEKTÖR, DEMBEDEM, DERBEDER, EDEBİLME, EDEBİYAT, EDEMEMEK, GÜMBEDEK, GÜRPEDEK, HAYBEDEN, KAZAZEDE, KEDERSİZ, KÜTTEDEK, MEDENİCE, MEDENİCİ, MÜCAHEDE, MÜŞAHEDE, MÜZAYEDE, NEDENSEL, NEDENSİZ, PEDERANE, PEDERLİK, REDEVANS, SEDEFKAR, YEDEKLİK, ZEDELEME

7 Harfli Kelimeler

BEDELCİ, BEDELLİ, BEDENCE, BEDENCİ, BEDENEN, BEDENLİ, CEDELCİ, DEDELİK, EDEPSİZ, FEDERAL, İNCEDEN, KEDERLİ, MUAHEDE, MUAYEDE, NEDENLİ, NEDENSE, NEREDEN, ÖNCEDEN, SEDEFÇİ, SEDEFLİ, SEDEFSİ, SELZEDE, TEDENNİ, YEDEKÇİ, YEDEKLİ, ZEDESİZ

6 Harfli Kelimeler

ARBEDE, AYDEDE, BEDENİ, BEDEVİ, ÇEDENE, EDEBEN, EDEPLİ, EDEVAT, FEDERE, GEREDE, MEDENİ, NEREDE, REZEDE, ZEDELİ5 Harfli Kelimeler

BEDEL, BEDEN, CEDEL, EDEBİ, HEDEF, HEDER, KEDER, MEDET, NEDEN, PEDER, SEDEF, YEDEK

4 Harfli Kelimeler

DEDE, EDEP, EDER, ZEDE

3 Harfli Kelimeler

EDE


Kelime bulma makinesi

D E E Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

EDE

2 Harfli Kelimeler

DE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HEDEFLEYEBİLMEK
...
MEDENİLEŞTİRİCİ
...
MEDENİLEŞTİRMEK

  1. [-i] Medeni duruma getirmek, medeniyet seviyesini yükseltmek

MEDENİYETSİZLİK

  1. [isim] Medeniyetsiz olma durumu

HEDEFLEYEBİLME
...
DERBEDERCESİNE
...
ZEDELEYEBİLMEK
...
KEDERLENDİRMEK

  1. [-i] Keder, üzüntü duymasına yol açmak, acı vermek

MEDENİYETÇİLİK

  1. [isim] Medeniyet yanlısı olma durumu

MEDENİLEŞTİRME

  1. [isim] Medenileştirmek işi veya durumu

RESMEDEBİLMEK
...
SABREDEBİLMEK
...
BAHŞEDEBİLMEK

  1. [-i] Bahşetme imkânı veya olasılığı bulunmak

KAYDEDEBİLMEK
...
HALLEDEBİLMEK
...
NAKLEDEBİLMEK
...
HAPSEDEBİLMEK
...
BAHSEDEBİLMEK

  1. [-den] Bahsetme imkânı veya olasılığı bulunmak

EDEBİYATÇILIK

  1. [isim] Edebiyatla uğraşma işi, yazıncılık
    • "Mektep arkadaşım Baba Tevfik'e edebiyatçılık çömezliği eden..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

HAZMEDEBİLMEK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü