Sonunda ede olan 21 kelime var. EDE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ede olan kelimeler listesine ya da başında ede olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

FELAKETZEDE

10 Harfli Kelimeler

BANKERZEDE, DEPREMZEDE, GURBETZEDE

9 Harfli Kelimeler

DÖVİZZEDE

8 Harfli Kelimeler

AFETZEDE, KAZAZEDE, MÜCAHEDE, MÜŞAHEDE, MÜZAYEDE

7 Harfli Kelimeler

MUAHEDE, MUAYEDE, SELZEDE

6 Harfli Kelimeler

ARBEDE, AYDEDE, GEREDE, NEREDE, REZEDE4 Harfli Kelimeler

DEDE, ZEDE

3 Harfli Kelimeler

EDE


Kelime bulma makinesi

D E E Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

EDE

2 Harfli Kelimeler

DE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FELAKETZEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Felakete uğramış kimse
  • "Felaketzede bir birader için bu saadet kâfidir." (Reşat Nuri Güntekin)

DEPREMZEDE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Depremde zarar görmüş insan
  • "Eksi yirmi derecede Kızılay'ın çadırları içinde titreşen depremzedeler, donmama savaşı veriyor." (Haldun Taner)

GURBETZEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gurbete düşmüş

BANKERZEDE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Banker ile olan iş ilişkilerinde zarara uğrayan kimse

DÖVİZZEDE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bankalara herhangi bir şey almak için dövizle borçlanıp borcunu ödeyemeyerek edindiği malı yok pahasına elinden çıkarmak zorunda kalan kimse

AFETZEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Afete uğramış, afet görmüş kimse

MÜZAYEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açık artırma

MÜCAHEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çalışma, gayret
 2. Allah yolunda savaşma

KAZAZEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazaya uğramış, kaza geçirmiş olan kimse
  • "... şu dakikada o gafil kazazedelerden biriydi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MÜŞAHEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görme
  • "Burada, bir hakikati beraber müşahede etmeliyiz." (Atatürk)
 2. Gözlem

SELZEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sel felaketine uğramış, selden zarar görmüş kimse

MUAYEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bayramlaşma, birbirinin bayramını kutlama

MUAHEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Antlaşma
  • "Osmanlılar 1681 muahedesiyle Moskova hükümdarının Çarlık unvanını ve Kudüs Ortodoks kilisesi üzerindeki himaye hakkını tanımışlardı." (Falih Rıfkı Atay)

AYDEDE
...
GEREDE
...
NEREDE

 1. [zarf] Hangi yerde?
  • "Bu kadın nerede imiş, babası onu nerede görmüş?" (Memduh Şevket Esendal)
  • "Senin filozofluğun nerede kaldı?" (Ömer Seyfettin)
  • "O kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin."
  • "Ben nerede sen orada."
 2. [ünlem] "İmkânsız" anlamında bir söz
  • "Sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım. Nerede!" (Ömer Seyfettin)

ARBEDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kavga, gürültü patırtı

REZEDE

 1. [isim] Muhabbet çiçeğigillerden, 1,5 m yüksekliğinde, tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki, rezede çiçeği (Reseda luteola)

ZEDE
...
DEDE

 1. [isim] Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder
  • "Dedenin kabri yanında bir çukur kazılmış." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri
 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan
 4. [ünlem] Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü