İçinde ebe olan 152 kelime var. İçerisinde EBE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ebe olan kelimeler listesine ya da Sonu ebe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

EBEGÜMECİGİLLER, MÜNASEBETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

DEBELENEBİLMEK, EBEDİLEŞTİRMEK, KÖSTEBEKGİLLER

13 Harfli Kelimeler

DEBELENEBİLME, EBEDİLEŞTİRME, MUHASEBECİLİK, MÜNASEBETİYLE, TEBEŞİRLENMEK

12 Harfli Kelimeler

GÖÇEBELEŞMEK, MÜNASEBETSİZ, TEBEŞİRLEMEK, TEBEŞİRLENME, TEBEŞİRLEŞME

11 Harfli Kelimeler

BEBEKLEŞMEK, BİLMÜNASEBE, CEBELLEŞMEK, EBEDİLEŞMEK, GEBERTİLMEK, GÖÇEBELEŞME, İNCİTMEBENİ, KALEBENTLİK, MÜNASEBETLİ, SEBEPLENMEK, SÜMBÜLTEBER, ŞEBEKLEŞMEK, TEBESSÜMSÜZ, TEBEŞİRLEME

10 Harfli Kelimeler

BEBEKLEŞME, CEBELLEŞME, DEBDEBESİZ, DEBELENMEK, DEREBEYLİK, EBEBULGURU, EBEDİLEŞME, EBEMKUŞAĞI, GEBERTİLME, KELEBEKLER, MUHASEBECİ, MÜNAVEBELİ, MÜTEBEDDİL, MÜTEBESSİM, SEBEPLENME, SEBEPSİZCE, ŞEBEKLEŞME, TEBEDDÜLAT, TEBERRÜKEN, TEBESSÜMLÜ, TEBEŞİRSİZ, TEREBENTİN, VEÇHİŞEBEH

9 Harfli Kelimeler

AKKELEBEK, BİLASEBEP, CEBELLEZİ, DEBDEBELİ, DEBELENİŞ, DEBELENME, EBEGÜMECİ, EBEKUŞAĞI, ENGEBELİK, ENGEBESİZ, GEBERTMEK, GÖÇEBELİK, HEBENNEKA, MÜNASEBET, SEBEBİYET, SEBEBİYLE, TALEBELİK, TEBEŞİRLİ

8 Harfli Kelimeler

BEBEKLİK, BEBERUHİ, DEREBEYİ, EBEDİLİK, EBEDİYEN, EBEDİYET, EBELEMEK, EBELEYİŞ, ENGEBELİ, GEBERMEK, GEBERTME, GEBEŞLİK, GÖKÇEBEY, İLELEBET, KALEBENT, KÖSTEBEK, KÖŞEBENT, MUDAREBE, MUHAREBE, MUHASEBE, MUKTEBES, MÜNAVEBE, PORTBEBE, SEBEPSİZ, ŞEBEKLER, ŞEBEKLİK, TEBEDDÜL, TEBELLEŞ, TEBELLÜĞ, TEBELLÜR, TEBERRÜK, TEBERRÜZ, TEBERSİZ, TEBESSÜM, TEBEYYÜN, ZEBERCET

7 Harfli Kelimeler

BEBECİK, BEBEKÇE, CEBERUT, DEBDEBE, EBELEME, EBEVEYN, GEBELİK, GEBERİK, GEBERME, KELEBEK, MERTEBE, MUTEBER, ÖTEBERİ, SEBEPLİ, ŞEBEKÇİ, TEBERLİ, TEBERRU, TEBEŞİR, ZEBELLA

6 Harfli Kelimeler

CEBECİ, CEBELİ, EBELİK, EBESİZ, ENGEBE, GALEBE, GÖÇEBE, KEBERE, KÖREBE, NEBEVİ, ŞEBEKE, TALEBE

5 Harfli Kelimeler

BEBEK, CEBEL, EBEDİ, EBELİ, GEBEŞ, SEBEN, SEBEP, ŞEBEK, TEBER

4 Harfli Kelimeler

BEBE, CEBE, EBET, GEBE, KEBE

3 Harfli Kelimeler

EBE


Kelime bulma makinesi

B E E Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

EBE

2 Harfli Kelimeler

BE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜNASEBETSİZLİK

 1. [isim] Münasebetsiz olma durumu veya münasebetsiz davranış, saygısızlık
  • "Bir daha böyle münasebetsizlik yapmayacağına yemin etmesi şartıyla karımı affettim." (Reşat Nuri Güntekin)

EBEGÜMECİGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi ebegümeci olan bir bitki familyası

KÖSTEBEKGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının böcekçiller takımına giren bir familya

DEBELENEBİLMEK

 1. [nsz] Debelenme imkânı veya olasılığı bulunmak

EBEDİLEŞTİRMEK
...
MÜNASEBETİYLE

 1. [zarf] Dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı

TEBEŞİRLENMEK

 1. [nsz] Tebeşir tozu ile kirlenmek

DEBELENEBİLME

 1. [isim] Debelenebilmek işi

EBEDİLEŞTİRME
...
MUHASEBECİLİK

 1. [isim] Saymanın görevi, saymanlık
  • "Babam muhasebecilikle Serez'e gittiği ve bizi de birlikte götürdüğü zaman sekiz yaşındaydım." (Hüseyin Cahit Yalçın)

TEBEŞİRLENME

 1. [isim] Tebeşirlenmek işi

MÜNASEBETSİZ

 1. [sıfat] Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin
  • "Münasebetsiz bir davranış."
 2. Ters, aksi
  • "Hep böyle münasebetsiz sıralarda beni arar." (Necati Cumalı)
 3. Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse)
  • "Doğrusu kızın huyunu bozan, bütün bu münasebetsiz kimselerdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEBEŞİRLEMEK

 1. [-i] Tebeşir tozu ile kirletmek
  • "Üstünü başını tebeşirlemiş."

GÖÇEBELEŞMEK

 1. [nsz] Göçebe durumuna gelmek

TEBEŞİRLEŞME

 1. [isim] Bir dokunun kalınlığında tebeşire benzer katı birikintilerin oluşması

GEBERTİLMEK

 1. [nsz] Gebertme işi yapılmak, öldürülmek

EBEDİLEŞMEK
...
CEBELLEŞMEK

 1. [-le] Cedelleşmek
  • "Şehirde işi zor, cebelleşip duruyor." (Tarık Dursun K)

KALEBENTLİK

 1. [isim] Kalebent olma durumu

SÜMBÜLTEBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Zambakgillerden, güzel kokulu, beyaz renkli bir çiçek (Polianthes)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü