İçinde üs olan 425 kelime var. İçerisinde ÜS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında üs olan kelimeler listesine ya da Sonu üs ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CEMAATİMÜSLİMİN, ELTİELTİYEKÜSTÜ, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, MÜSTEHCENLEŞMEK, MÜSTEMLEKECİLİK, SELLEMEHÜSSELAM, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, ENDÜSTRİLEŞMEK, ENDÜSTRİYALİZM, MÜSAMAHAKARLIK, MÜSAMAHASIZLIK, MÜSTEHCENLEŞME, ÜSLUPLAŞTIRMAK

13 Harfli Kelimeler

DOĞAÜSTÜCÜLÜK, ENDÜSTRİLEŞME, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, HÜSNÜTEVECCÜH, MÜHRÜSÜLEYMAN, MÜSAVATSIZLIK, OLAĞANÜSTÜLÜK, PAPİRÜSGİLLER, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, ÜSLUPLAŞTIRMA

12 Harfli Kelimeler

ÇOBANPÜSKÜLÜ, GERÇEKÜSTÜCÜ, GÜRÜLTÜSÜZCE, HALÜSİNASYON, HÜSNÜKURUNTU, HÜSNÜNİYETLE, HÜSNÜTELAKKİ, İLLÜSTRASYON, KAKTÜSGİLLER, KÜSKÜNLEŞMEK, KÜSTAHLAŞMAK, MİNİBÜSÇÜLÜK, MÜSAVATÇILIK, MÜSTACELİYET, MÜSTANTİKLİK, MÜSTEHCENLİK, MÜSTEMLEKECİ, MÜSTEŞRİKLİK, PÜSKÜRTÜLMEK, SÜSLEMECİLİK, SÜSLENDİRMEK, TABİATÜSTÜCÜ, TENEFFÜSHANE

11 Harfli Kelimeler

BAŞMÜSEVVİT, BEŞİKÖRTÜSÜ, ENDÜSTRİYEL, ESMAYIHÜSNA, GAYRİMÜSLİM, GÖĞÜSLENMEK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÜMBÜRTÜSÜZ, KÜLÜSTÜRLÜK, KÜSKÜNLEŞME, KÜSTAHLAŞMA, MÜSAMAHAKAR, MÜSAMAHASIZ, MÜSLÜMANLIK, MÜSTAHZARAT, MÜSTEBİTLİK, MÜSTEMİRREN, MÜSTEŞARLIK, MÜSVEDDELİK, OTOBÜSÇÜLÜK, PÜSKÜRTÜLME, RESTİTÜSYON, SALATÜSELAM, SÜSENGİLLER, SÜSLENDİRME, SÜSPANSİYON, ÜSLUPSUZLUK, ÜSTÇAVUŞLUK, ÜSTEĞMENLİK, ÜSTÜNLEŞMEK, ÜSTÜPÜLEMEK, VENÜSÇARIĞI

10 Harfli Kelimeler

BAYRAMÜSTÜ, BÖLÜNTÜSÜZ, DOĞAÜSTÜCÜ, DÖKÜNTÜSÜZ, GERÇEKÜSTÜ, GÖĞÜSLEMEK, GÖĞÜSLENME, GÖRGÜSÜZCE, GÖRÜNTÜSEL, GÜRÜLTÜSÜZ, HOŞGÖRÜSÜZ, HÜSNÜKABUL, HÜSNÜNİYET, HÜSNÜTALİL, HÜSNÜYUSUF, İKİNDİÜSTÜ, KALBURÜSTÜ, MÜSAKKAFAT, MÜSAMAHALI, MÜSAVATSIZ, MÜSELLESAT, MÜSTACELEN, MÜSTAKİLEN, MÜSTEMLEKE, MÜSTENİDEN, NORMALÜSTÜ, OLAĞANÜSTÜ, ORDİNARYÜS, ÖLÇÜSÜZLÜK, PROSPEKTÜS, PÜSKÜRTMEK, PÜSKÜRTÜCÜ, PÜSÜRÜKLÜK, SAĞGÖRÜSÜZ, SEYRÜSEFER, TABİATÜSTÜ, ÜRKÜNTÜSÜZ, ÜSLUPÇULUK, ÜSTELENMEK, ÜSTENCİLİK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AKŞAMÜSTÜ, BAŞÜSTÜNE, BİREYÜSTÜ, DENEYÜSTÜ, DÜRÜSTLÜK, ENFARKTÜS, EVOLÜSYON, GÖĞÜSLEME, GÖĞÜSLÜCE, HAMDÜSENA, HİPOTENÜS, İÇGÜDÜSEL, İNSANÜSTÜ, KONSENSÜS, KÜSKÜNLÜK, KÜSTAHLIK, KÜSTÜRMEK, METHÜSENA, MİDİBÜSÇÜ, MİNİBÜSÇÜ, MÜSRİFLİK, MÜSTAHDEM, MÜSTAHKEM, MÜSTAHSİL, MÜSTAHZAR, MÜSTAKBEL, MÜSTANTİK, MÜSTEHASE, MÜSTEHCEN, MÜSTEHLİK, MÜSTEKREH, MÜSTELZİM, MÜSTENKİF, MÜSTENSİH, MÜSTEŞRİK, OKALİPTÜS, PERKÜSYON, PÜSKÜLCÜK, PÜSKÜLSÜZ, PÜSKÜRMEK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AYAKÜSTÜ, BÜRGÜSÜZ, BÜSBÜTÜN, BÜSTİYER, BÜZGÜSÜZ, CÜSSESİZ, DAÜSSILA, DOĞAÜSTÜ, DUYUÜSTÜ, DÜZGÜSEL, DÜZGÜSÜZ, ENDÜSTRİ, FÜSUNKAR, GÖĞÜSLÜK, GÖRGÜSÜZ, HÜSNÜHAL, HÜSNÜHAT, HÜSNÜZAN, KÜLÜSTÜR, KÜSKÜTÜK, KÜSTAHÇA, KÜSTÜRME, KÜSURSUZ, KÜSÜŞMEK, MAJÜSKÜL, MASAÜSTÜ, MENİSKÜS, MENÜSKÜS, MİNÜSKÜL, MÜSABAKA, MÜSADEME, MÜSADERE, MÜSAMAHA, MÜSAMERE, MÜSEBBİP, MÜSECCEL, MÜSEDDES, MÜSEKKİN, MÜSELLEM, MÜSELLES Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

BÜYÜSEL, BÜYÜSÜZ, CÜSSELİ, DİZÜSTÜ, GÖĞÜSLÜ, HÜSEYNİ, KIÇÜSTÜ, KOSİNÜS, KÜMÜLÜS, KÜSEĞEN, KÜSTERE, KÜSURAT, KÜSURLU, KÜSÜŞME, MİDİBÜS, MİNİBÜS, MÜSAADE, MÜSABIK, MÜSADİF, MÜSAVAT, MÜSEMMA, MÜSTAFİ, MÜSTAİT, MÜSTEAR, MÜSTEVİ, OMNİBÜS, ÖLÇÜSÜZ, ÖRGÜSÜZ, ÖRTÜSÜZ, PAPİRÜS, PENCÜSE, PÜSÜRLÜ, RÜSUMAT, SUÇÜSTÜ, SÜSLEME, TECANÜS, TEESSÜS, TEVARÜS, ÜLKÜSEL, ÜRKÜSÜZ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ABAKÜS, ALTÜST, DÜRÜST, DÜSTUR, ENFÜSİ, HÜSRAN, KAKTÜS, KAMPÜS, KÜSKÜN, KÜSKÜT, KÜSLÜK, KÜSMEK, KÜSTAH, KÜSÜLÜ, MÜSAİT, MÜSAVİ, MÜSHİL, MÜSKAT, MÜSLİM, MÜSMİR, MÜSPET, MÜSRİF, OTOBÜS, PÜSKÜL, PÜSTÜL, SÜNDÜS, SÜSMEK, SÜSSÜZ, ŞEŞÜSE, URANÜS, ÜSKÜRE, ÜSTLÜK, ÜSTSÜZ, ÜSTTEN, ÜSTÜNE, ÜSTÜPÜ, ÜTÜSÜZ

5 Harfli Kelimeler

CÜSSE, FETÜS, FÜLÜS, FÜSUN, GÖĞÜS, HÜSÜN, KİLÜS, KİMÜS, KÜSKÜ, KÜSME, KÜSPE, KÜSUF, KÜSUR, NÜSHA, PESÜS, PÜSÜR, RÜSUM, RÜSUP, RÜSVA, SİNÜS, SÜLÜS, SÜSEN, SÜSLÜ, SÜSME, TİFÜS, TİMÜS, ÜSERA, ÜSKÜF, ÜSLUP, ÜSTAT, ÜSTEL, ÜSTLÜ, ÜSTÜN, VENÜS, VİRÜS, VÜSAT, YÜSRÜ, ÜSKÜP

4 Harfli Kelimeler

ANÜS, BÜST, DÜSE, KÜSÜ, OBÜS, ÜSTE

3 Harfli Kelimeler

KÜS, SÜS, ÜST

2 Harfli Kelimeler

ÜS


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SELLEMEHÜSSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ulu orta, çekinmeden, destursuz

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

CEMAATİMÜSLİMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslüman halk
  • "Beni dinleyin bir yol, ey cemaatimüslimin!" (Haldun Taner)

MÜSTEHCENLEŞMEK

 1. [nsz] Müstehcen duruma gelmek
  • "Boyanmış dar dizlik ahlak sayılıyor da sımsıkı bağlanmış paçalı don müstehcenleşiyor." (Falih Rıfkı Atay)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

MÜSTEMLEKECİLİK

 1. [isim] Sömürgecilik

ELTİELTİYEKÜSTÜ

 1. [isim] Bir tür bitki

ÜSLUPLAŞTIRMAK

 1. [-i] Doğal biçimlerin görünüş özelliklerini yitirmeden yalınlaştırılması ile motif oluşturmak

ENDÜSTRİLEŞMEK

 1. [nsz] Sanayileşmek

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

MÜSTEHCENLEŞME

 1. [isim] Müstehcenleşmek işi veya durumu

MÜSAMAHASIZLIK

 1. [isim] Hoşgörüsüzlük, toleranssızlık

MÜSAMAHAKARLIK
...
ENDÜSTRİYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanayicilik

GÜRÜLTÜSÜZLÜK

 1. [isim] Gürültüsüz olma durumu

MÜSAVATSIZLIK

 1. [isim] Eşitsizlik

SAĞGÖRÜSÜZLÜK

 1. [isim] Sağgörüsüz olma durumu, basiretsizlik

HÜSNÜTEVECCÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme

HOŞGÖRÜSÜZLÜK

 1. [isim] Hoşgörüsüz olma durumu, müsamahasızlık, toleranssızlık

PAPİRÜSGİLLER

 1. [isim] Bir çeneklilerden, örneği papirüs olan otsu bitkiler familyası

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü