Sonunda uz olan 6 harfli 40 kelime var. UZ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde uz olan kelimeler listesine ya da başında uz olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BUNSUZ

 1. [zarf] Bu olmaksızın

YOLSUZ

 1. [sıfat] Yolu olmayan
  • "Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Yavaş giden (taşıt)
  • "Bu gemi yolsuzdur."
 3. Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız
  • "Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi." (Refik Halit Karay)
 4. Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan
  • "Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı." (Memduh Şevket Esendal)

KUTSUZ

 1. [sıfat] Uğursuz, kötü, menhus
 2. Mutsuz, zavallı

SONSUZ

 1. [sıfat] Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî
  • "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak." (Mahmut Yesari)
 2. Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan
  • "Sonsuz gök."
 3. Çok
  • "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 4. [isim] Sonu ve sınırı olmayan şey
 5. Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik)

TUZSUZ

 1. [sıfat] Tuzu olmayan veya tuzu az olan
 2. Tatsız şakalar yapan (kimse)

MAHFUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı

KARPUZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kabakgillerden, sürüngen gövdeli parçalı sert yapraklı, sarı çiçekler açan bir bitki (Citrullus vulgaris)
 2. Bu bitkinin dışı yeşil kabuklu, içi kırmızı ve sulu, iri meyvesi
 3. Lamba karpuzu
 4. Kadın memesi
  • "Karpuzları daha da sarsıla sarsıla gülüyordu şimdi." (Necati Cumalı)

TEMMUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yılın otuz bir gün süren, yedinci ayı

MAKBUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alındı

TOPSUZ

 1. [sıfat] Topu olmayan

MAHCUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hacizli

MAHMUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çizmenin, potinin arkasına takılan ve binek hayvanlarını dürtüp hızlandırmaya yarayan demir veya çelik parça
  • "Konağın içinde kılıç ve mahmuz şakırtıları duyuldu." (Aka Gündüz)
 2. Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı
 3. Köprü ayaklarında, basıncı azaltmak için suyun geldiği ve gittiği yanlardaki çıkıntı
 4. Eski tür savaş gemilerinde su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantı

TUNGUZ
...
BOYNUZ

 1. [isim] Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
  • "Hastalık göğse inip ateş başlayınca yapılacak şey hastaya boynuz çekmek olurdu." (Burhan Felek)
  • "Ah ayol, kadın bu yaştan sonra boynuz dikiyor diye ondan iğrenirler." (Ömer Seyfettin)
  • "Onlar da sana seksen zamparayla boynuz taktırdılar ya." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. [sıfat] Bu organdan yapılmış
  • "Boynuz tarak."
 3. Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet

SUÇSUZ

 1. [sıfat] Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum

YARPUZ

 1. [isim] Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki (Mentha pulegium)

ÇULSUZ

 1. [sıfat] Çulu olmayan
 2. Varlıksız, parasız
  • "Çok zengin adam diyorlar, onun için. Senin gibi bir çulsuza borçlu kalmak ister mi?" (Sait Faik Abasıyanık)

TONSUZ

 1. [sıfat] Ötümsüz

RUHSUZ

 1. [sıfat] Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin

NEVRUZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
 2. Çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte bir kır bitkisi
 3. Nevruz otu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü