İçinde nti olan 236 kelime var. İçerisinde NTİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nti olan kelimeler listesine ya da Sonu nti ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTİEMPERYALİST, ANTİEMPERYALİZM, ANTİKOMÜNİSTLİK, ANTİPATİKLEŞMEK, ANTİSEMİTİSTLİK

14 Harfli Kelimeler

ANTİBAKTERİYEL, ANTİDEMOKRATİK, ANTİKAPİTALİST, ANTİKAPİTALİZM, ANTİPATİKLEŞME, ANTİPROPAGANDA, GRAMSANTİMETRE, SANTİMANTALİTE, SANTİMANTALİZM

13 Harfli Kelimeler

ÇENTİLEBİLMEK, GARANTİLETMEK, İNTİBAKSIZLIK, İNTİZAMSIZLIK, KESİNTİSİZLİK, SANTİMETRELİK, TRANSATLANTİK

12 Harfli Kelimeler

ANTİHİJYENİK, ANTİKALAŞMAK, ANTİKOMÜNİST, ANTİKOMÜNİZM, ANTİPATİKLİK, ANTİSEMİTİST, ANTİSEMİTİZM, ANTİSEMİTLİK, BRİYANTİNSİZ, CENTİLMENLİK, ÇENTİKLENMEK, ÇENTİLEBİLME, GARANTİLEMEK, GARANTİLETME, İNTİKAMCILIK, MERKANTİLİST, MERKANTİLİZM, MÜSTANTİKLİK, RANTİYECİLİK

11 Harfli Kelimeler

ANTİALERJİK, ANTİBİYOTİK, ANTİKACILIK, ANTİKALAŞMA, ANTİOKSİDAN, ANTİSEMİTİK, BRİYANTİNLİ, CENTİLMENCE, ÇENTİKLEMEK, ÇENTİKLENME, ÇEVRİNTİSİZ, DÜZENTİLEME, GARANTİLEME, İLİNTİLEMEK, İRREDANTİST, İRREDANTİZM, KANTİNCİLİK, ORYANTİRİNG, ÖZENTİCİLİK, PİNTİLEŞMEK, ROMANTİKLİK, SANTİMANTAL

10 Harfli Kelimeler

ANTİLOPLAR, ANTİSEPTİK, ANTİSİKLON, ANTİTOKSİK, ANTİTOKSİN, ARJANTİNLİ, ÇENTİKLEME, ÇEVRİNTİLİ, EKLENTİLER, ENTİPÜFTEN, GARANTİSİZ, GİRİNTİSİZ, İLİNTİLEME, İNTİBAKSIZ, İNTİZAMSIZ, KANTİTATİF, KESİNTİSİZ, LORENTİYUM, PİNTİLEŞME, SANTİLİTRE, SANTİMETRE, SİNTİGRAFİ, TEREBENTİN, VANTİLATÖR

9 Harfli Kelimeler

ANDANTİNO, ANTİKALIK, ANTİKATOT, ANTİMONLU, ANTİPATİK, ANTİSEMİT, ANTİSEPSİ, ANTİSERUM, ANTİTONAL, ANTİVİRAL, BİRİKİNTİ, BRİYANTİN, CENTİLMEN, ÇENTİKSİZ, ÇENTİLMEK, ESİNTİSİZ, EŞANTİYON, GARANTİLİ, GİRİNTİLİ, İLİNTİSİZ, İNTİHABAT, İNTİKAMCI, İNTİZAMLI, KANTİYANE, KARANTİNA, KENTİLYON, KESİNTİLİ, MANTİNOTA, MÜSTANTİK, ORTODONTİ, ÖZENTİSİZ, ÖZLENTİLİ, PANDANTİF, PEDODONTİ, RANTİYECİ, ROMANTİZM, SANTİGRAM, SANTİGRAT, SERPANTİN, TEREMENTİ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

ANTİASİT, ANTİFRİZ, ANTİKACI, ANTİKİTE, ANTİNOMİ, ANTİPATİ, ANTİPLAK, ARJANTİN, BEKLENTİ, ÇENTİKLİ, ÇENTİLME, ÇEVRİNTİ, ÇİNTİYAN, ESİNTİLİ, İLİNTİLİ, İNTİFADA, KANTİNCİ, LAVANTİN, ORGANTİN, ÖZENTİCİ, ÖZENTİLİ, PİNTİLİK, ROMANTİK, SEMANTİK, SERPİNTİ, SİLKİNTİ, SÖYLENTİ, TİKSİNTİ, YÜKLENTİ, SANTİAGO

7 Harfli Kelimeler

ANTİDOT, ANTİJEN, ANTİKOR, ANTİLOP, ANTİMON, ANTİTEZ, ÇEKİNTİ, ÇİLENTİ, ÇİSENTİ, ÇİZİNTİ, DEĞİNTİ, DERİNTİ, DİDİNTİ, DÜZENTİ, EĞLENTİ, EKLENTİ, ENTİMEM, GARANTİ, GEZENTİ, GEZİNTİ, GİRİNTİ, İDENTİK, İĞRENTİ, İMRENTİ, İNTİBAH, İNTİBAK, İNTİHAL, İNTİHAP, İNTİHAR, İNTİKAL, İNTİKAM, İNTİSAP, İNTİŞAR, İNTİZAM, İNTİZAR, İRKİNTİ, İŞLENTİ, KANTİTE, KESİNTİ, LEVANTİ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ANTİKA, ÇENTİK, EDİNTİ, EĞİNTİ, EKİNTİ, ELENTİ, ESİNTİ, EZİNTİ, İLİNTİ, İNTİBA, İNTİFA, İNTİHA, İRİNTİ, İVİNTİ, KANTİN, MANTİN, MANTİS, ÖDENTİ, ÖZENTİ, SANTİM, ÜZENTİ

5 Harfli Kelimeler

ANTİK, FANTİ, MANTİ, PİNTİ

4 Harfli Kelimeler

İNTİ


Kelime bulma makinesi

N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TİN

2 Harfli Kelimeler

İN, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTİSEMİTİSTLİK

 1. [isim] Antisemitist olma durumu

ANTİKOMÜNİSTLİK

 1. [isim] Antikomünist olma durumu

ANTİEMPERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

ANTİPATİKLEŞMEK

 1. [nsz] Sevimsizleşmek

ANTİEMPERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Emperyalizme karşı olan

ANTİPATİKLEŞME

 1. [isim] Sevimsizleşme

ANTİKAPİTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kapitalizme karşı olma

GRAMSANTİMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir gram ağırlığında bir cismin 1 cm yer değiştirmesini sağlayan enerji birimi, kilogrammetrenin yüz binde biri

ANTİKAPİTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kapitalist rejime karşı olan (kimse)

ANTİDEMOKRATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Demokrasiye aykırı olan
  • "Bu, bilinçli bir antidemokratik tutumdan kaynaklanmıyordu." (Refik Erduran)

ANTİBAKTERİYEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bakteri üremesini engelleyen

ANTİPROPAGANDA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karşı propaganda

SANTİMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

SANTİMANTALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hassaslık, duygululuk, içtenlik

ÇENTİLEBİLMEK

 1. [nsz] Çentilme imkânı veya olasılığı bulunmak

GARANTİLETMEK

 1. [-i] Garantileme işini yaptırmak

TRANSATLANTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Atlantik Okyanusu'nu aşan
 2. [isim] Atlantik Okyanusu'nu aşarak Avrupa ve Amerika arasında çalışan gemi

İNTİZAMSIZLIK

 1. [isim] Düzensiz olma durumu, düzensizlik, karışıklık

KESİNTİSİZLİK

 1. [isim] Kesintisiz olma durumu

SANTİMETRELİK

 1. [sıfat] Santimetre ölçüsünde olan
 2. [isim] Dalga boyu bir ile on santimetre arasında değişen radyo dalgaları gölgesi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü