Sonunda nti olan 59 kelime var. NTİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde nti olan kelimeler listesine ya da başında nti olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

BİRİKİNTİ, ORTODONTİ, PEDODONTİ, TEREMENTİ

8 Harfli Kelimeler

BEKLENTİ, ÇEVRİNTİ, SERPİNTİ, SİLKİNTİ, SÖYLENTİ, TİKSİNTİ, YÜKLENTİ

7 Harfli Kelimeler

APRANTİ, BEZENTİ, ÇEKİNTİ, ÇİLENTİ, ÇİSENTİ, ÇİZİNTİ, DEĞİNTİ, DERİNTİ, DİDİNTİ, DÜZENTİ, EĞLENTİ, EKLENTİ, GARANTİ, GEZENTİ, GEZİNTİ, GİRİNTİ, İĞRENTİ, İMRENTİ, İRKİNTİ, İŞLENTİ, KESİNTİ, LEVANTİ, ÖZLENTİ, RÖLANTİ, SELİNTİ, SEZİNTİ, SİLİNTİ, TÜRENTİ, VERİNTİ, YİYİNTİ

6 Harfli Kelimeler

EDİNTİ, EĞİNTİ, EKİNTİ, ELENTİ, ESİNTİ, EZİNTİ, İLİNTİ, İRİNTİ, İVİNTİ, ÖDENTİ, ÖZENTİ, ÜZENTİ5 Harfli Kelimeler

FANTİ, JANTİ, MANTİ, PİNTİ

4 Harfli Kelimeler

ANTİ, İNTİ


Kelime bulma makinesi

N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TİN

2 Harfli Kelimeler

İN, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PEDODONTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Diş hekimliğinde çocuk dişlerinin tedavisine ağırlık veren uzmanlık alanı

ORTODONTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Diş hekimliğinin, dişleri çenelerin üzerine estetik ve görev bakımlarından düzenli bir biçimde yerleştirmekle uğraşan kolu

TEREMENTİ

 1. [isim] Terebentin

BİRİKİNTİ

 1. [isim] Bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey
  • "Komşunun kazları birikintilerde kanat çırpıp bağırıyordu." (Reşat Enis)

TİKSİNTİ

 1. [isim] Tiksinme işi, tiksinme, nefret
  • "Halktan insanlara duyduğu tiksintiyi bu hastalığına bağlamak gerekir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BEKLENTİ

 1. [isim] Gerçekleşmesi beklenen şey
 2. Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü

ÇEVRİNTİ

 1. [isim] Bir şeyin kendi ekseni çevresinde sürekli dönmesi
 2. Çeşitli tahıl karışığı

SERPİNTİ

 1. [isim] Dökülen veya akan bir şeyden sıçrayıp serpilen bölüm
  • "Ali Rıza'nın ayaklarına kadar denizin serpintileri geliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Damlacıklar, tanecikler durumunda, azar azar yağan yağmur veya kar, çilenti
 3. Bir şeyin etkisi azalarak kalan veya gelen kısmı
  • "Radyasyon serpintisi."

YÜKLENTİ

 1. [isim] Angarya

SİLKİNTİ

 1. [isim] Ürkerek sıçramak
 2. Bitkilerde çiçek düşürme durumu

SÖYLENTİ

 1. [isim] Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet, şayia
  • "Önce kulaktan kulağa fısıldanan bu söylentilerin meclis kürsülerinde açıkça ifade edildiği oluyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÖZLENTİ

 1. [isim] Özlem, hasret

SELİNTİ

 1. [isim] Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
 2. Sel sularının bıraktığı çer çöp

ÇEKİNTİ

 1. [isim] Duraksama, kararsızlık, tereddüt
  • "... korkuya, hiç değilse çekintiye benzeyen bir şey de getiriyordu." (Tarık Buğra)

GEZENTİ

 1. [sıfat] Vaktini gezmekle geçiren, gezmeyi çok seven, gezeğen

VERİNTİ

 1. [isim] Bir dilden başka bir dile verilen söz

ÇİLENTİ

 1. [isim] Hafif yağmur, serpinti

ÇİSENTİ

 1. [isim] Toza benzer biçimde ince ince yağan şey
  • "Yıldızların ışık çisentisi altında yalıya geldim." (Yusuf Ziya Ortaç)

DİDİNTİ

 1. [isim] Güçlük içinde ve sürekli olarak çalışıp çabalama, didişme
  • "Rusya, Fransa, İngiltere ve Avusturya ile o didintiler olmasaydı eserini daha az bir zamanda tarsin ederek halk karşısında da muvaffak olacaktı." (Yahya Kemal Beyatlı)

DEĞİNTİ

 1. [isim] Temas

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü