İçinde ün olan 651 kelime var. İçerisinde ÜN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ün olan kelimeler listesine ya da Sonu ün ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİSTLİK, BÜTÜNLENEBİLMEK, BÜTÜNLEŞEBİLMEK, BÜTÜNLEŞTİRİLME, BÜTÜNLETEBİLMEK, BÜTÜNLEYEBİLMEK, ÇÖZÜNDÜREBİLMEK, GÜLÜNÇLEŞTİRMEK, GÜNCELLEŞTİRMEK, MÜNASEBETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

BÜTÜNLENEBİLME, BÜTÜNLEŞEBİLME, BÜTÜNLEŞTİRİCİ, BÜTÜNLEŞTİRMEK, BÜTÜNLETEBİLME, BÜTÜNLEYEBİLME, BÜTÜNLEYİCİLİK, ÇÖZÜNDÜREBİLME, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, GÜLÜNÇLEŞTİRME, GÜNCELLEŞTİRME, HÜZÜNLENDİRMEK, ÖZGÜNLEŞTİRMEK, SELAMÜNALEYKÜM

13 Harfli Kelimeler

BÜTÜNLEŞTİRME, ÇÖZÜNDÜRÜLMEK, DÜŞÜNCESİZLİK, DÜŞÜNDÜRMELİK, GÖRÜNTÜLENMEK, GÖRÜNTÜLETMEK, GÖRÜNTÜLEYİCİ, GÜNDELİKÇİLİK, GÜNÜBİRLİĞİNE, HÜNKARBEĞENDİ, HÜZÜNLENDİRME, LİSANIMÜNASİP, MÜNASEBETİYLE, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, ÖZGÜNLEŞTİRME, SELAMÜNKAVLEN, SÜRÜNDÜRÜLMEK

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİST, ANTİKOMÜNİZM, BÜRÜNEBİLMEK, BÜRÜNÜVERMEK, ÇÖKKÜNLEŞMEK, ÇÖZÜNDÜRÜLME, ÇÖZÜNEBİLMEK, DÜŞKÜNLEREVİ, DÜŞKÜNLEŞMEK, DÜŞÜNCELİLİK, DÜŞÜNDÜRTMEK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLEMEK, GÖRÜNTÜLENME, GÖRÜNTÜLETME, GÖRÜNÜRLERDE, GÜLÜNÇLEŞMEK, GÜNCELLEŞMEK, GÜNDÜZSEFASI, GÜNGÖRMÜŞLÜK, HÜNNAPGİLLER, HÜSNÜNİYETLE, KOMÜNİKASYON, KÜSKÜNLEŞMEK, MÜNASEBETSİZ, MÜNECCİMBAŞI, MÜŞARÜNİLEYH, ÖYKÜNMECİLİK, SÖZÜNÜBİLMEZ, SÜNGERLEŞMEK, SÜNNETSİZLİK, SÜRÜNDÜRÜLME, SÜZGÜNLEŞMEK, ÜNİVERSALİZM, ÜNİVERSİTELİ

11 Harfli Kelimeler

BİLMÜNASEBE, BÖLÜNEBİLME, BÖLÜNMEZLİK, BÜRÜNEBİLME, BÜRÜNÜVERME, BÜTÜNCÜLLÜK, BÜTÜNLEMELİ, BÜTÜNLENMEK, BÜTÜNLEŞMEK, BÜTÜNLETMEK, BÜTÜNLEYİCİ, BÜTÜNSELLİK, ÇÖKKÜNLEŞME, ÇÖZÜNDÜRMEK, ÇÖZÜNEBİLME, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜĞÜNCÜBAŞI, DÜŞKÜNLEŞME, DÜŞÜNCELLİK, DÜŞÜNDEŞLİK, DÜŞÜNDÜRMEK, DÜŞÜNDÜRTME, DÜŞÜNDÜRÜCÜ, DÜŞÜNÜCÜLÜK, ELİBÖĞRÜNDE, GAYRİMÜMKÜN, GÖRÜNMEZLİK, GÖRÜNTÜLEME, GÜLÜNÇLEŞME, GÜNAHKARLIK, GÜNAHSIZLIK, GÜNCELLEMEK, GÜNCELLEŞME, GÜNEŞLENMEK, GÜNEŞLETMEK, GÜNEŞSİZLİK, GÜNEYBALIĞI, HÜNERSİZLİK, HÜNGÜRDEMEK, HÜZÜNLENMEK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

BÖLÜNTÜSÜZ, BUGÜNLERDE, BÜTÜNLEMEK, BÜTÜNLENME, BÜTÜNLEŞİK, BÜTÜNLEŞME, BÜTÜNLETME, BÜTÜNLEYEN, ÇÖZÜNDÜRME, ÇÖZÜNÜRLÜK, DARÜLFÜNUN, DÖKÜNTÜSÜZ, DÜNÜRCÜLÜK, DÜNYACILIK, DÜŞÜNCESİZ, DÜŞÜNDÜRME, DÜŞÜNÜLMEK, DÜŞÜNÜRLÜK, EHLİSÜNNET, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNTÜSEL, GÖRÜNÜRLÜK, GÜNCELLEME, GÜNDELİKÇİ, GÜNDELİKLİ, GÜNDÜZLERİ, GÜNEŞLEMEK, GÜNEŞLENME, GÜNEŞLETME, GÜNEYSINIR, GÜNÜBİRLİK, GÜNÜLENMEK, GÜPEGÜNDÜZ, HÜNGÜRDEME, HÜSNÜNİYET, HÜZÜNLENİŞ, HÜZÜNLENME, İMMÜNOLOJİ, KÜNDELEMEK, LEFFÜNEŞİR Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

BAŞÜSTÜNE, BÖLÜNTÜLÜ, BÜTÜNLEME, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, DALGÜNDÜZ, DARIDÜNYA, DÖKÜNTÜLÜ, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞÜNCELİ, DÜŞÜNTÜLÜ, DÜŞÜNÜLME, DÜZGÜNLÜK, FÜNİKÜLER, GÖRÜNÜMLÜ, GÖRÜNÜRDE, GÖRÜNÜŞTE, GÜÇSÜNMEK, GÜLÜNÇLÜK, GÜNCELLİK, GÜNDOĞMUŞ, GÜNDÜZLÜK, GÜNEBAKAN, GÜNEŞLEME, GÜNEŞTOPU, GÜNEYBATI, GÜNEYDOĞU, GÜNGÖRMEZ, GÜNGÖRMÜŞ, GÜNÜCÜLÜK, GÜNÜLEMEK, GÜNÜLENME, KOYUNYÜNÜ, KÜNDEKARİ, KÜNDELEME, KÜSKÜNLÜK, MÜNAKALAT, MÜNASEBAT, MÜNASEBET, NAMÜNASİP Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AKGÜNLÜK, BÖLÜNMEK, BÖLÜNMEZ, BUGÜNLÜK, BÜKÜNMEK, BÜRÜNMEK, BÜSBÜTÜN, BÜTÜNCÜL, BÜTÜNLER, BÜTÜNLÜK, BÜTÜNSEL, CÜNÜPLÜK, ÇÖĞÜNCEK, ÇÖĞÜNMEK, ÇÖZÜNMEK, ÇÜKÜNDÜR, DÖKÜNMEK, DÖRDÜNCÜ, DÖVÜNMEK, DÜĞÜNEVİ, DÜĞÜNSÜZ, DÜNÜRLÜK, DÜNYAEVİ, DÜNYALIK, DÜRBÜNLÜ, DÜŞÜNCEL, DÜŞÜNDEŞ, DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNSEL, DÜŞÜNÜCÜ, DÜZGÜNCÜ, DÜZGÜNLÜ, GÖNLÜNCE, GÖRÜNMEK, GÖRÜNMEZ, GÜÇSÜNME, GÜLÜNÇLÜ, GÜLÜNMEK, GÜMÜŞÇÜN, GÜNAHKAR Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

BİGÜNAH, BÖLÜNEN, BÖLÜNGÜ, BÖLÜNME, BÖLÜNTÜ, BÖLÜNÜŞ, BUGÜNKÜ, BÜKÜNLÜ, BÜKÜNME, BÜKÜNTÜ, BÜNYECE, BÜRÜNME, BÜRÜNÜŞ, ÇÖĞÜNME, ÇÖKÜNTÜ, ÇÖZÜNME, ÇÖZÜNTÜ, DÖKÜNME, DÖKÜNTÜ, DÖVÜNME, DÖVÜNÜŞ, DÜĞÜNCÜ, DÜNÜRCÜ, DÜNYACI, DÜNYADA, DÜNYALI, DÜNYEVİ, DÜŞÜNCE, DÜŞÜNME, DÜŞÜNÜM, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜNÜŞ, GÖRÜNGE, GÖRÜNGÜ, GÖRÜNME, GÖRÜNTÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖZÜNDE Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

BÜNYAN, ÇÖKKÜN, ÇÖZGÜN, ÇÜNGÜŞ, DÖRDÜN, DÜNDEN, DÜRBÜN, DÜŞKÜN, DÜZGÜN, GÖÇKÜN, GÜLÜNÇ, GÜNCEK, GÜNCEL, GÜNDEM, GÜNDEŞ, GÜNDÜZ, GÜNISI, GÜNLÜK, GÜNÖTE, GÜNÜCÜ, HÜNKAR, HÜNNAP, KÖFTÜN, KÜLÜNK, KÜNEFE, KÜRTÜN, KÜSKÜN, MÜMKÜN, MÜNADİ, MÜNCER, MÜNHAL, MÜNHAT, MÜNKİR, NEPTÜN, ÖDÜNCÜ, ÖDÜNLÜ, ÖLÜNME, ÖRÜNTÜ, ÖVÜNCE, ÖVÜNEK Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

BUGÜN, BÜKÜN, BÜNYE, BÜTÜN, CÜNHA, CÜNUN, CÜNÜP, ÇÜNKÜ, DÜĞÜN, DÜNİT, DÜNKÜ, DÜNÜR, DÜNYA, DÜŞÜN, FÜNYE, GÜCÜN, GÜNAH, GÜNCE, GÜNDE, GÜNEÇ, GÜNEŞ, GÜNEY, GÜNLÜ, GÜRÜN, GÜZÜN, HÜNER, HÜNSA, HÜSÜN, HÜZÜN, KOMÜN, KÜNCÜ, KÜNDE, KÜNYE, LAGÜN, LEDÜN, LÜNET, MÜNŞİ, ÖDÜNÇ, ÖLÇÜN, ÖLGÜN Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

GÜNÜ, KÜNH, KÜNK, ÖDÜN, ÖĞÜN, SÜNE, ÜNİK, ÜNLÜ, ÜNYE, ÜRÜN

3 Harfli Kelimeler

DÜN, GÜN, TÜN, YÜN

2 Harfli Kelimeler

ÜN


Kelime bulma makinesi

N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BÜTÜNLEŞTİRİLME

 1. [isim] Bütünleştirilmek işi

BÜTÜNLEYEBİLMEK

 1. [-i] Bütünleme imkânı veya olasılığı bulunmak

GÜLÜNÇLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gülünç duruma getirmek

ANTİKOMÜNİSTLİK

 1. [isim] Antikomünist olma durumu

MÜNASEBETSİZLİK

 1. [isim] Münasebetsiz olma durumu veya münasebetsiz davranış, saygısızlık
  • "Bir daha böyle münasebetsizlik yapmayacağına yemin etmesi şartıyla karımı affettim." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇÖZÜNDÜREBİLMEK

 1. [-i] Çözündürme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÜTÜNLETEBİLMEK

 1. [-i] Bütünletme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÜTÜNLENEBİLMEK

 1. [nsz] Bütünlenme imkânı veya olasılığı bulunmak

GÜNCELLEŞTİRMEK

 1. [-i] Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek
  • "En yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu." (Tahsin Yücel)

BÜTÜNLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Bütünleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

GÜLÜNÇLEŞTİRME

 1. [isim] Gülünçleştirmek işi

BÜTÜNLEYİCİLİK

 1. [isim] Bütünleyici olma durumu

BÜTÜNLEŞEBİLME

 1. [isim] Bütünleşebilmek işi

BÜTÜNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bütün duruma getirmek

BÜTÜNLENEBİLME

 1. [isim] Bütünlenebilmek işi

BÜTÜNLETEBİLME

 1. [isim] Bütünletebilmek işi

ÇÖZÜNDÜREBİLME

 1. [isim] Çözündürebilmek işi

SELAMÜNALEYKÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamında bir esenleme sözü

HÜZÜNLENDİRMEK

 1. [-i] Hüzünlü duruma getirmek
  • "Bütün eski plaklar insanı hüzünlendirir." (Atilla İlhan)

BÜTÜNLEŞTİRİCİ

 1. [sıfat] Bütünleşmeyi sağlayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü