Sonunda AT olan 553 kelime var. AT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde AT olan kelimeler listesine ya da başında AT olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İDAREİMASLAHAT

13 Harfli Kelimeler

HADEMEİHAYRAT, HİDROKARBONAT, HİLAFIHAKİKAT

12 Harfli Kelimeler

KARBONHİDRAT, KAYDIİHTİYAT, NAZARIDİKKAT

11 Harfli Kelimeler

FİDYEİNECAT, İKTİSADİYAT, KABLELMİLAT, MÜSTAHZARAT, PERMANGANAT

10 Harfli Kelimeler

ARİSTOKRAT, BİKARBONAT, ÇAKIRKANAT, İÇTİMAİYAT, İSTİHBARAT, KAYDIHAYAT, KIZILKANAT, LAKLAKİYAT, MUHASSASAT, MUHASSENAT, MUHTEVİYAT, MUKADDERAT, MUKADDESAT, MUKARRERAT, MÜCEVHERAT, MÜDEVVENAT, MÜKEVVENAT, MÜKEYYİFAT, MÜKTESEBAT, MÜNDERECAT, MÜNTEHABAT, MÜRETTEBAT, MÜSAKKAFAT, MÜSELLESAT, MÜŞTEMİLAT, MÜZAHREFAT, TEBEDDÜLAT

9 Harfli Kelimeler

AHLAKİYAT, EVVELİYAT, FELEKİYAT, FİZYOKRAT, GAZELİYAT, HİGROSTAT, İNTİHABAT, İSTİRAHAT, KOORDİNAT, LEVAZIMAT, LİSANİYAT, LÜMENSAAT, MANEVİYAT, MUHABERAT, MUHASAMAT, MUHASEBAT, MUTABAKAT, MUVAFAKAT, MUVASALAT, MÜELLEFAT, MÜLAHAZAT, MÜNAKALAT, MÜNASEBAT, MÜZAKERAT, NAZARİYAT, OLİMPİYAT, ÖMRÜHAYAT, PÜRDİKKAT, PÜRSIHHAT, RİYAZİYAT, SALİSİLAT, SANTİGRAT, SARIKANAT, SİYASİYAT, TAALLUKAT, TEESSÜRAT, TEFERRUAT, TEKNOKRAT, TERMOSTAT, TEZAHÜRAT

8 Harfli Kelimeler

ABIHAYAT, AKÇAABAT, AMELİYAT, ASTİGMAT, BAKLİYAT, BAŞFİYAT, BEDİİYAT, BERHAYAT, BERMUTAT, BİSÜLFAT, BOCURGAT, BÜROKRAT, DEMOKRAT, DİPLOMAT, EDEBİYAT, FELDSPAT, FİİLİYAT, FİKRİYAT, GARSİYAT, HAFRİYAT, HALKİYAT, HAMHALAT, HAŞVİYAT, HAVAİYAT, HAYVANAT, HEZLİYAT, HIRDAVAT, HİSSİYAT, HULLİYAT, HÜSNÜHAT, İLAHİYAT, İSTİBDAT, İSTİMDAT, İSTİRDAT, İSTİTRAT, KARBONAT, KATBEKAT, KAVMİYAT, KÜLLİYAT, MADDİYAT Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AKLİYAT, AKROBAT, APARKAT, ARZİYAT, AYNİYAT, BAHARAT, BARİKAT, BELAGAT, BEYANAT, BOYABAT, CEMADAT, CERAHAT, ÇATAPAT, DEBAGAT, ECEABAT, FERAGAT, FESAHAT, FÜTUHAT, GİDİŞAT, HABİTAT, HACAMAT, HACİVAT, HADİSAT, HAKİKAT, HAMAKAT, HAMARAT, HARABAT, HAREKAT, HASENAT, HASILAT, HAŞERAT, HATIRAT, HAYALAT, HAZAKAT, HUBUBAT, HURUFAT, IRKİYAT, ISLAHAT, ITRİYAT, ITTIRAT Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

APARAT, ARAFAT, ARASAT, ASETAT, AŞERAT, AVUKAT, BAĞDAT, BATSAT, BERAAT, BERBAT, BİLSAT, BİNKAT, BİZZAT, CELLAT, CEMAAT, CEMŞAT, ÇATPAT, ÇEKYAT, DEFAAT, DİKKAT, DİMYAT, EDEVAT, FECAAT, FERYAT, FIRSAT, FITRAT, FİRKAT, FORMAT, FOSFAT, HATTAT, HAYRAT, HEYHAT, HIRVAT, HİDRAT, HİLKAT, HOYRAT, HUKŞAT, İCRAAT, İFŞAAT, İMALAT Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

KARAT, AHFAT, AHLAT, AİDAT, ASKAT, ASTAT, AVRAT, BADAT, BALAT, BAŞAT, BAYAT, BERAT, BİDAT, BORAT, CİHAT, ÇAMAT, DAMAT, ECDAT, EFRAT, EVLAT, EVRAT, FAKAT, FESAT, FİYAT, GALAT, HALAT, HASAT, HAŞAT, HAYAT, HİLAT, HOZAT, IRGAT, ISKAT, İFRAT, İFSAT, İMBAT, İMDAT, İNŞAT, İRŞAT, İSNAT Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

ABAT, AFAT, AZAT, BİAT, BUAT, CHAT, EBAT, EDAT, ERAT, İCAT, İNAT, İRAT, MİAT, NAAT, ONAT, SAAT, STAT, TAAT, ÜRAT, VAAT

3 Harfli Kelimeler

BAT, ÇAT, HAT, KAT, MAT, PAT, ŞAT, TAT, VAT, YAT, ZAT

2 Harfli Kelimeler

AT


Kelime bulma makinesi

A T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İDAREİMASLAHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma
 2. İşi oluruna bırakma

HİDROKARBONAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hidratlı bazik karbonat

HADEMEİHAYRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimse

HİLAFIHAKİKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gerçek dışı

NAZARIDİKKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlgi

KAYDIİHTİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temkinli davranma, ihtiyatlı olma

KARBONHİDRAT

 1. [isim] Yağ, yumurta akı vb. maddelerin yanı sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya bileşiklerinin genel adı

İKTİSADİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir devletin ekonomik durumu

MÜSTAHZARAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eczanelerde hazır olarak bulundurulan ilaçlar

KABLELMİLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Milattan önce

FİDYEİNECAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Fidye

PERMANGANAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Potasyum permanganat

MÜCEVHERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mücevherler

ÇAKIRKANAT

 1. [isim] Kanatları mavi hareli bir ördek çeşidi (Anas crecca)

MÜNTEHABAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Seçmeler

MÜSAKKAFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzeri damla örtülmüş olan yapılar

MÜKEVVENAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaratıkların bütünü

MÜZAHREFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Süprüntüler, pislikler
  • "İster misin, yaranın üstüne türlü müzahrefat yapıştırsınlar." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Yalanlar, saptırmalar

MUHASSASAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler
 2. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış para, ödenek

MÜRETTEBAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevliler
 2. Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü