Sonunda at olan 5 harfli 95 kelime var. AT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde at olan kelimeler listesine ya da başında at olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HOZAT
...
SAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan, engelli, özürlü
  • "Ben gördüğünüz gibi bir sakat askerim, malul." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Şimdi koltuğumdan kımıldayamıyorum, bu yaşımda sakat oldum." (Refik Halit Karay)
 2. Bozuk veya eksik
  • "Sakat bir anlatım."
  • "Sakat bir iş."

HALAT

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kenevirden yapılmış çok kalın ip

SARAT

 1. [isim] Büyük delikli kalbur

AHLAT

 1. [isim] Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster)
 2. Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi
 3. Kaba adam, yol iz bilmez kimse

GALAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yanlış kelime veya söz
 2. Yanılma
  • "Bu garip his galatının adını hasret değil, alışkanlık koymuştu." (Peyami Safa)

SANAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
  • "Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." (Tarık Buğra)
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
  • "Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı." (Refik Halit Karay)
 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
  • "Konuşma sanatı."
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü
  • "Askerlik sanatı."
 5. Zanaat

TADAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sayma
 2. Sayım
 3. Sayarak yoklama yapma

MUHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş
 2. Kitabın sırt kâğıdı ile mukavvasının arasında isteka ile bastırılarak oluşturulmuş hafif çukurluk

MİRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayna

SALAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Namaz
 2. Hz. Muhammed'in adı anıldığında saygı göstermek için okunan dua

KIRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Elmas, zümrüt vb. değerli taşların tartısında kullanılan, 0,20043 g olan ağırlık ölçü birimi
  • "Yüzlerini görür görmez, aşağıdaki misafirlerinin kıratlarını ölçmüştüm." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Nitelik, değer, düzey, seviye
  • "Karşısındaki oyuncu belki de orta kıratı hiçbir zaman geçmeyen birisi idi." (Tarık Buğra)

İRŞAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğru yolu gösterme, uyarma

KAVAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Pezevenk

VASAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Orta
 2. [isim] Ortam

MEMAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüm
  • "Hayat memat meselesi."

İTAAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma
  • "Küçük kız itaat etmezse dayak yiyeceğini anladı." (Reşat Nuri Güntekin)

AİDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti
  • "... üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir." (Anayasa)
 2. Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para
 3. Kesenek

SAVAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış

ECDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geçmişteki büyükler, atalar
  • "Ecdadının dilini neye beğenmiyorsun?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü