Sonunda kın olan 28 kelime var. KIN ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kın olan kelimeler listesine ya da başında kın olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

BİHAKKIN, YAPYAKIN

7 Harfli Kelimeler

ALIŞKIN

6 Harfli Kelimeler

BASKIN, BATKIN, BIÇKIN, BIKKIN, ÇAPKIN, ÇATKIN, ÇIKKIN, FIŞKIN, KAÇKIN, SAPKIN, SIKKIN, ŞAŞKIN, TALKIN, TAŞKIN, YATKIN, YIKKIN, ZIPKIN

5 Harfli Kelimeler

AŞKIN, ÇAKIN, ÇIKIN, IŞKIN, SAKIN, YAKIN

4 Harfli Kelimeler

AKIN

3 Harfli Kelimeler

KIN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİHAKKIN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Hakkıyla, hakkı olarak, gerçekten
  • "İşinin ehlidir, bihakkın çalışıyor." (Atilla İlhan)

YAPYAKIN

 1. [zarf] Çok yakın
  • "Birimizin erişilmez uzaklarda gördüğünü öbürümüz yapyakın görüyor." (Reşat Nuri Güntekin)

ALIŞKIN

 1. [sıfat] Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan, alışkan, alışmış
  • "Hayatın alışkın olduğumuz birçok gündelik hâlleri beklenmedik nice zevklere bürünürdü." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BASKIN

 1. [isim] Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
  • "İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti." (Tarık Buğra)
 2. Kısa süreli, beklenmedik saldırı
  • "Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış." (Refik Halit Karay)
 3. Su basması, sel
  • "Behçet'e bu evin merdiven altındaki bakla gibi odasında baskın yaparlar." (Salâh Birsel)
 4. Ansızın çıkagelme
 5. [sıfat] Sertlik, zorluk bakımından üstün
  • "Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar." (Haldun Taner)
 6. [sıfat] Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant

ÇATKIN

 1. [sıfat] Çatık
  • "Müftü bunu işitince çatkın bir çehre ile geldi." (Reşat Nuri Güntekin)

BATKIN

 1. Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflas etmiş (kimse), müflis

ÇIKKIN

 1. [sıfat] Kabarık, şişkin

SIKKIN

 1. [sıfat] Çok sıkılmış
 2. Sıkıntılı, bungun

TALKIN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Telkin
 2. Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin

ZIPKIN

 1. [isim] Büyük balıkları vurup çekmeye yarayan ucu çengelli mızrak

FIŞKIN

 1. [isim] Bir ağacın dibinden süren ince dal, sürgün, filiz, dal, piç
 2. Asma kütüğünde hereğin üst yanında biten dal

BIÇKIN

 1. [isim] Külhanbeyi, kabadayı
  • "Ulan, onlar bey, sen bıçkın." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. [sıfat] Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur
  • "Sekiz tane bıçkın, sekiz tane ayağı filarlı pınar başı çocuğuna kim laf dinletebilir ki..." (Sait Faik Abasıyanık)

SAPKIN

 1. [sıfat] Doğru yoldan ayrılmış olan
 2. Sapkıya uğramış olan

YATKIN

 1. [sıfat] Bir yana eğilmiş, yatık
  • "Bugün birçoğumuzun romana yatkın bulmayacağı anlatımları pek rahat kullanmıştır." (Selim İleri)
 2. Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük
  • "Yatkın mal. Yatkın kumaş."
 3. Bir işte yeteneği, becerisi olan
  • "Dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar elverişli idi ise bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu." (Tarık Buğra)
 4. Benimsemiş, alışmış, eğilimli
  • "Yadırgamaya yatkındı; ama görmüştü kızın oyununu." (Atilla İlhan)

YIKKIN

 1. [sıfat] Yıkılacak duruma gelmiş, harap

ÇAPKIN

 1. [sıfat] Geçici aşklar ve ilişikler peşinde koşan (kimse), hovarda
  • "Sen onun karşısına çapkın bir adam gibi çıktın." (Peyami Safa)
 2. Cinsellik hatırlatan
  • "Bunlar, herhangi bir caz havasına uyar gibi omuz, gerdan kırar, kalça sallar ve mantolarını çapkın bir eda ile şöylece omuzlarının üstüne atıverirler." (Halide Edip Adıvar)
 3. Haylaz
  • "İyidir, hoştur ... ille velakin birazcık delişmendir, birazcık çapkındır." (Osman Cemal Kaygılı)
 4. [ünlem] Okşayıcı bir seslenme sözü
  • "Kostüm yeni, potinler yeni, gömlek yeni ... güveyi mi giriyorsun çapkın!" (Peyami Safa)

TAŞKIN

 1. [sıfat] Taşmış bir durumda olan
 2. [isim] Su baskını, seylap, feyezan
 3. Aşırı
  • "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi." (Tarık Buğra)

ŞAŞKIN

 1. [sıfat] Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
  • "Bir mektupla kadınlarınız sizi şaşkına çeviriyorlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bunlar da Mustafa Kemal'i ifratlı hareketlere, yanlış yollara sevk etmek töhmeti altında bunalmış, şaşkına dönmüş idiler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Akılsız, sersem, budala

KAÇKIN

 1. [isim] Bir yerden veya bir işten kaçmış kimse
  • "Doktor kaçkını nice manyaklar içinde, narsist kompleksine müptela olanlar sandığınızdan çoktur." (Haldun Taner)
 2. İnsanlardan uzak duran, insan içine çıkmak istemeyen kimse

BIKKIN

 1. [sıfat] Çok bıkmış, usanmış, bezmiş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü