Başında kin olan 23 kelime var. KİN ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kin olan kelimeler listesine ya da sonu kin ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

KİNDARLIK, KİNEMATİK, KİNESTEZİ, KİNLENMEK, KİNSİZLİK, KİNGSTOWN

8 Harfli Kelimeler

KİNAYELİ, KİNCİLİK, KİNİNSİZ, KİNLENME, KİNGSTON

7 Harfli Kelimeler

KİNETİK, KİNİNLİ

6 Harfli Kelimeler

KİNAYE, KİNDAR, KİNİZM, KİNSİZ

5 Harfli Kelimeler

KİNCİ, KİNİK, KİNİN, KİNİŞ, KİNLİ

3 Harfli Kelimeler

KİN


Kelime bulma makinesi

K N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KİN

2 Harfli Kelimeler

İN, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KİNEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik

KİNDARLIK

 1. [isim] Kindar olma durumu

KİNGSTOWN
...
KİNSİZLİK

 1. [isim] Kinsiz olma durumu

KİNLENMEK

 1. [nsz] Öç almak istemek, kin tutmak
  • "Kendi ettiği yetmiyormuş gibi evlatlarını da zehirliyor, bana karşı kışkırtıyor diye karısına kinlenmişti." (Memduh Şevket Esendal)

KİNESTEZİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Devin duyumu

KİNLENME

 1. [isim] Kinlenmek işi

KİNAYELİ

 1. [sıfat] İçinde kinaye bulunan (söz)
  • "Mebrure bu kinayeli sözlerle kendisine uzanan mektubu aldı." (Peyami Safa)

KİNİNSİZ

 1. [sıfat] İçinde kinin bulunmayan

KİNCİLİK

 1. [isim] Kinci olma durumu, kin tutma

KİNGSTON
...
KİNİNLİ

 1. [sıfat] İçinde kinin bulunan
  • "Sana bir kadeh de kininli konyak vereyim." (Sait Faik Abasıyanık)

KİNETİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
 2. [isim] Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı
 3. [isim] Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı

KİNAYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz
  • "Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz
  • "Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Sözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı

KİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sinizm

KİNSİZ

 1. [sıfat] Kini olmayan, kin taşımayan

KİNDAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kinci, kinli
  • "Sert, sivri, kindar bir bakış." (Refik Halit Karay)

KİNCİ

 1. [sıfat] Öç almak isteyen, kin tutan, kindar

KİNİŞ

 1. [isim] Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal

KİNİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit, kinin sülfatı
  • "İkinci gün sıtmadan şüphelendik, kuvvetli dozda kinin verdik." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü