Başında kin olan 23 kelime var. Kin ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kin olan kelimeler listesine ya da sonu kin ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında kin bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

KİNDARLIK, KİNEMATİK, KİNESTEZİ, KİNLENMEK, KİNSİZLİK, KİNGSTOWN

8 Harfli Kelimeler

KİNAYELİ, KİNCİLİK, KİNİNSİZ, KİNLENME, KİNGSTON

7 Harfli Kelimeler

KİNETİK, KİNİNLİ

6 Harfli Kelimeler

KİNAYE, KİNDAR, KİNİZM, KİNSİZ5 Harfli Kelimeler

KİNCİ, KİNİK, KİNİN, KİNİŞ, KİNLİ

3 Harfli Kelimeler

KİN


Kelime bulma makinesi

K N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KİN

2 Harfli Kelimeler

İN, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KİNDARLIK

 1. [isim] Kindar olma durumu

KİNEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik

KİNSİZLİK

 1. [isim] Kinsiz olma durumu

KİNLENMEK

 1. [nsz] Öç almak istemek, kin tutmak
  • "Kendi ettiği yetmiyormuş gibi evlatlarını da zehirliyor, bana karşı kışkırtıyor diye karısına kinlenmişti." (Memduh Şevket Esendal)

KİNGSTOWN
...
KİNESTEZİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Devin duyumu

KİNAYELİ

 1. [sıfat] İçinde kinaye bulunan (söz)
  • "Mebrure bu kinayeli sözlerle kendisine uzanan mektubu aldı." (Peyami Safa)

KİNGSTON
...
KİNCİLİK

 1. [isim] Kinci olma durumu, kin tutma

KİNİNSİZ

 1. [sıfat] İçinde kinin bulunmayan

KİNLENME

 1. [isim] Kinlenmek işi

KİNETİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
 2. [isim] Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı
 3. [isim] Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı

KİNİNLİ

 1. [sıfat] İçinde kinin bulunan
  • "Sana bir kadeh de kininli konyak vereyim." (Sait Faik Abasıyanık)

KİNSİZ

 1. [sıfat] Kini olmayan, kin taşımayan

KİNAYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz
  • "Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz
  • "Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Sözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı

KİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sinizm

KİNDAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kinci, kinli
  • "Sert, sivri, kindar bir bakış." (Refik Halit Karay)

KİNİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit, kinin sülfatı
  • "İkinci gün sıtmadan şüphelendik, kuvvetli dozda kinin verdik." (Reşat Nuri Güntekin)

KİNİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Sinik

KİNLİ

 1. [sıfat] Öç almak isteyen, kin tutan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü