İçinde yon olan 395 kelime var. İçerisinde YON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yon olan kelimeler listesine ya da Sonu yon ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ELEKTRİFİKASYON, ENTERNASYONALCİ, İNTERKONEKSİYON, KOLEKSİYONCULUK, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, STANDARDİZASYON, TELEVİZYONCULUK, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

AFYONKARAHİSAR, DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, FONKSİYONALİZM, KAPİTALİZASYON, PREFABRİKASYON, PROFESYONELLİK, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, ATMASYONCULUK, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİST, EKSPRESYONİZM, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, HİPERTANSİYON, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, İSPİYONLANMAK, İSPİYONLATMAK, İYONLAŞTIRMAK, KALSİFİKASYON, KAMYONETÇİLİK, KARBONİZASYON, KOMİSYONCULUK, KONFEDERASYON, KONFEKSİYONCU, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, KONVANSİYONEL, MODERNİZASYON, MULTİMİLYONER, NÖTRALİZASYON, PANSİYONCULUK, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, RASYONELLEŞME, REENKARNASYON, REPRODÜKSİYON, REVİZYONCULUK, RÖPRODÜKSİYON, SEDİMANTASYON Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, EMPRESYONİST, EMPRESYONİZM, ENFLASYONİST, ENJEKSİYONCU, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, İSPİYONCULUK, İSPİYONLAMAK, İSPİYONLANMA, İSPİYONLATMA, İYONLAŞTIRMA, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOLEKSİYONCU, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONFİRMASYON, KONSÜLTASYON, KONTRAKSİYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MEKANİZASYON, MODİFİKASYON, OBSTRÜKSİYON, ORGANİZASYON, POLARİZASYON, PREZANTASYON, PROMOSYONSUZ Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AKORDİYONCU, ALİTERASYON, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, FONKSİYONEL, İLLÜZYONİST, İLLÜZYONİZM, İNTEGRASYON, İSPİYONLAMA, KALİBRASYON, KAMYONCULUK, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KOMPOZİSYON, KONFEKSİYON, KONSOMASYON, KONVANSİYON, KONVEKSİYON, KORPORASYON, MİLYONERLİK, MİLYONLARCA, MİSYONERLİK, MULTİVİZYON, MUTASYONİST, MUTASYONİZM, NASYONALİST, NASYONALİZM, ORYANTASYON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AMPÜTASYON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATMASYONCU, ATRAKSİYON, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, ESKALASYON, FEDERASYON, FİGÜRASYON, İRRASYONEL, JENERASYON, KAMYONETÇİ, KOLEKSİYON, KOMİSYONCU, KORELASYON, KÜMÜLASYON, LİBERASYON, LİKİDASYON, MADALYONCU, MAYONEZSİZ, MEDİTASYON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, NAVİGASYON, OKSİDASYON, OPSİYONSUZ, PANSİYONCU, PANSİYONER Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AFYONLAMA, AJİTASYON, AKORDİYON, AKSİYONER, ANİMASYON, DEFLASYON, DEPRESYON, ENFLASYON, EPİLASYON, ERUPSİYON, ESPİYONAJ, EŞANTİYON, EVOLÜSYON, FİYONKSUZ, FİZYONOMİ, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, İMİTASYON, İNOVASYON, İSPİYONCU, İYONLANMA, İYONLAŞMA, İZOLASYON, KATRİLYON, KENTİLYON, KOALİSYON, KONDİSYON, MAYONEZLİ, MİLYONLUK, OPERASYON, OPSİYONLU, OTOMASYON, PARTİSYON, PERKÜSYON, PONKSİYON, PRESESYON Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞ, ATMASYON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DOMİNYON, FİYONKLU, İLLÜZYON, İSTASYON, KALYONCU, KAMYONCU, KAMYONET, KİMYONLU, KOHEZYON, KOMİSYON, KOROZYON, KOTASYON, KREASYON, LEJYONER, MADALYON, MANSİYON, MATAFYON, MİLYONER, MİSYONER, MUTASYON, NÜTASYON, OBSESYON, PANSİYON, PAVYONCU, PORSİYON, POZİSYON, RASYONEL, RESESYON, REVİZYON, ROTASYON, SEKSİYON, SİYONİST, SİYONİZM, SOLÜSYON, ŞAMPİYON, TANSİYON Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ADİSYON, AFYONLU, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, BİYONİK, EDİSYON, EMİSYON, EROZYON, ESPİYON, İSPİYON, KİMYONİ, MAYONEZ, OKAZYON, OPSİYON, TRİLYON, YONTMAK, YONTUCU, YONULMA

6 Harfli Kelimeler

BİLYON, FİYONK, FÜZYON, İYONİK, KALYON, KAMYON, KANYON, KATYON, KİMYON, LEJYON, LEZYON, LOSYON, MİLYON, MİNYON, MİSYON, NOSYON, PAPYON, PAVYON, RASYON, VİZYON, YONGAR, YONMAK, YONTMA, YONTUK

5 Harfli Kelimeler

AFYON, ALYON, ANYON, PİYON, REYON, YONCA, YONGA, YONMA, YONTU

4 Harfli Kelimeler

İYON, YONT


Kelime bulma makinesi

N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ON, OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

TELEVİZYONCULUK

 1. [isim] Televizyon yapma, onarma veya satma işi
 2. Televizyoncunun yaptığı iş

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

DEZENFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanıltma haber, bilgi çarpıtma

REHABİLİTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme

AFYONKARAHİSAR
...
TRANSFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dönüşüm

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

SENKRONİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşleme

FONKSİYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşlevcilik

TRANSKRİPSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeviri yazı

PREFABRİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü