İçinde yon olan 448 kelime var. İçerisinde YON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yon olan kelimeler listesine ya da Sonu yon ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİST, ABSTRAKSİYONİZM, ELEKTRİFİKASYON, ENTERNASYONALCİ, İNTERKONEKSİYON, KOLEKSİYONCULUK, KOLEKSİYONERLİK, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, STANDARDİZASYON, TELEVİZYONCULUK, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

AFYONKARAHİSAR, DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, FONKSİYONALİZM, FONKSİYONELLİK, KAPİTALİZASYON, KONDİSYONERLİK, PREFABRİKASYON, PROFESYONELLİK, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SANSASYONELLİK, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, EKSASERBASYON, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİST, EKSPRESYONİZM, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, HİPERTANSİYON, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, İSPİYONLANMAK, İSPİYONLATMAK, İYONLAŞTIRMAK, KALSİFİKASYON, KAMYONETÇİLİK, KARBONİZASYON, KOMİSYONCULUK, KONFEDERASYON, KONFEKSİYONCU, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, KONTAMİNASYON, KONVANSİYONEL, MADALYONCULUK, MODERNİZASYON, MULTİMİLYONER, NÖTRALİZASYON, PANSİYONCULUK, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, PROFESYONELCE, PÜLVERİZASYON, RASYONELLEŞME, REENKARNASYON Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, EMPRESYONİST, EMPRESYONİZM, ENFLASYONİST, ENJEKSİYONCU, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, İSPİYONCULUK, İSPİYONLAMAK, İSPİYONLANMA, İSPİYONLATMA, İYONLAŞTIRMA, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOLEKSİYONCU, KOLEKSİYONER, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONFİRMASYON, KONSÜLTASYON, KONTRAKSİYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MEKANİZASYON, MODİFİKASYON, OBSTRÜKSİYON, OPSİYONELLİK, OPTİMİZASYON, ORGANİZASYON Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AKORDİYONCU, ALİTERASYON, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DESTİNASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, ENFLAMASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, FONKSİYONEL, FORMÜLASYON, İLLÜZYONİST, İLLÜZYONİZM, İMAJİNASYON, İNTEGRASYON, İSPİYONLAMA, KALİBRASYON, KALYONCULUK, KAMYONCULUK, KANYONCULUK, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KOMPOZİSYON, KONDİSYONER, KONFEKSİYON, KONSOMASYON, KONVANSİYON, KONVEKSİYON, KORPORASYON, MİLYONERLİK, MİLYONLARCA Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AKTİVASYON, AMPÜTASYON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATRAKSİYON, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, ENTÜBASYON, ESKALASYON, FEDERASYON, FİGÜRASYON, İRRASYONEL, JENERASYON, KAMYONETÇİ, KOLEKSİYON, KOMİSYONCU, KORELASYON, KÜMÜLASYON, LİBERASYON, LİKİDASYON, MADALYONCU, MAYONEZSİZ, MEDİTASYON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, NAVİGASYON, OBLİGASYON, OKSİDASYON, ONDÜLASYON Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AFYONLAMA, AJİTASYON, AKORDİYON, AKSİYONER, ANİMASYON, DEFLASYON, DEPRESYON, ENFLASYON, EPİLASYON, EREKSİYON, ERUPSİYON, EŞANTİYON, ESPİYONAJ, EVOLÜSYON, FİLYASYON, FİYONKSUZ, FİZYONOMİ, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, İMİTASYON, İNOVASYON, İSPİYONCU, İYONLANMA, İYONLAŞMA, İYONOSFER, İZOLASYON, KAMYONSUZ, KATRİLYON, KENTİLYON, KOALİSYON, KONDİSYON, MAYONEZLİ, MİLYONLUK, MİNYONLUK, OPERASYON, OPSİYONEL Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞ, ATMASYON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DOMİNYON, FİYONKLU, İLLÜZYON, İSTASYON, KALYONCU, KAMYONCU, KAMYONET, KAMYONLU, KANYONCU, KİMYONLU, KOHEZYON, KOMİSYON, KOROZYON, KOTASYON, KREASYON, LEJYONER, LOKASYON, MADALYON, MANSİYON, MATAFYON, MİLYONER, MİSYONER, MUTASYON, NASYONAL, NOTASYON, NÜTASYON, OBSESYON, PANSİYON, PAVYONCU, PORSİYON, POZİSYON, RASYONEL, RESESYON, REVİZYON, ROTASYON, ŞAMPİYON Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ADEZYON, ADİSYON, AFYONLU, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, BİYONİK, EDİSYON, EMİSYON, EROZYON, FİYONGO, İSPİYON, KİMYONİ, MAYONEZ, OKAZYON, OPSİYON, TRİLYON, YONTMAK, YONTUCU, YONULMA

6 Harfli Kelimeler

BİLYON, FİYONK, FÜZYON, İYONİK, KALYON, KAMYON, KANYON, KATYON, KİMYON, LEJYON, LEZYON, LOSYON, MİLYON, MİNYON, MİSYON, NOSYON, PAPYON, PAVYON, RASYON, VİZYON, YONGAR, YONMAK, YONTMA, YONTUK5 Harfli Kelimeler

AFYON, ALYON, ANYON, PİYON, REYON, YONCA, YONGA, YONMA, YONTU

4 Harfli Kelimeler

İYON, YONT


Kelime bulma makinesi

N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ON, OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

ABSTRAKSİYONİST
...
KOLEKSİYONERLİK
...
STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

TELEVİZYONCULUK

 1. [isim] Televizyon yapma, onarma veya satma işi
 2. Televizyoncunun yaptığı iş

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

FONKSİYONELLİK
...
KAPİTALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anaparaya dönüştürme işi

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

AFYONKARAHİSAR
...
KONDİSYONERLİK
...
PREFABRİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi

PROFESYONELLİK

 1. [isim] Profesyonel olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü