İçinde yon olan 7 harfli 19 kelime var. İçerisinde YON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yon olan kelimeler listesine ya da Sonu yon ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ON, OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TRİLYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Milyar kere bin, 1.000.000.000.000
 2. Bu sayının adı

EDİSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Basım

OPSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bankacılıkta borç senetlerinin, bankalara ödenmesi için vade tarihinden başlayarak tanınan iki gün
 2. Vapur, uçak vb.nde önceden ödeme yapmadan belli bir tarih için yer ayırtma
 3. Bir alışverişin karara bağlanması için genellikle satıcının alıcıya tanıdığı süre

EROZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
  • "Devlet toprağın ... erozyonla kaybedilmesini önlemek ... amacıyla gerekli tedbirleri alır." (Anayasa)

AKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
 2. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması
 3. Hareket, iş
 4. Sermayenin belirli bir bölümü
 5. Hisse senedi
 6. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi
 7. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim

YONTUCU

 1. [isim] Heykelci
 2. [sıfat] Kendi çıkarını düşünen

YONTMAK

 1. [-i] Bir şeye istenilen biçimi vermek için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek, kesmek
  • "Boş zamanlarında tahta kaşık, kepçe yontar, geçimini bunları satarak sağlardı." (Nezihe Araz)
 2. Bir kimsenin azar azar parasını çekmek, birinden para sızdırmak
  • "Hacı beyi yontacak, ondan bir hayli fazla para sızdıracaktı." (Ercüment Ekrem Talu)
 3. Bir şeyi kendi görüşüne göre değerlendirmek

ALÜVYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ

AMNİYON

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Döl kesesi

ADİSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hesap

ESPİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birinin kusur veya suçlarını gizlice bildirmesi için o kimsenin üstleri tarafından tutulmuş olan ve bundan çıkar sağlayan kişi

İSPİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlama

BİYONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Dirim kurgusal

KİMYONİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kahverengiye çalan yeşil renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

YONULMA

 1. [isim] Yontulma

OKAZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fırsat
 2. [sıfat] Kelepir
  • "İlk zamanlar bilseniz ne okazyon şeyler düşüyordu." (Haldun Taner)

AFYONLU

 1. [sıfat] İçinde afyon bulunan
 2. Afyon yutmuş
 3. Dalgın, uyuşmuş, uyuşuk (kimse)

EMİSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sürüm
 2. Çıkarma

MAYONEZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yumurta sarısı, zeytinyağı ve limonla yapılan bir çeşit koyu, soğuk yiyecek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü