İçinde yon olan 10 harfli 55 kelime var. İçerisinde YON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yon olan kelimeler listesine ya da Sonu yon ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ON, OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENFEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması

PANSİYONER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pansiyonda kalan kimse
  • "Pansiyoner demek evin içinde bir yabancı demek." (Atilla İlhan)

AMPÜTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir organı kesip çıkarma
 2. Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma
  • "Londra sulh muahedesiyle Türk milletinin bünyesinde yapılan acıklı ampütasyonun canhıraş ıstırabını avutmak için burada halka bir avuç afyon hazırlamakla meşguldürler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MADALYONCU

 1. [isim] Madalyon yapan veya satan kimse

SİMÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Benzetim

FEDERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi
 2. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği
  • "Öğrenci federasyonu. Futbol federasyonu."

REDAKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme
 2. Yazı yazma, kaleme alma

MOTİVASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İsteklendirme
 2. Güdüleme

FİGÜRASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biçimleme

KÜMÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kümelenme

DELEGASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul

REZEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sağlam kısımları korumak ve gerekiyorsa o kısımların bağlantısını yeniden kurmak suretiyle bir organın bir parçasını kesip çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale

REVİZYONCU

 1. [sıfat] Revizyonist

YONGALAMAK

 1. [-i] Yonga durumuna getirmek

LİKİDASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tasfiye

TRİLYONLUK

 1. [sıfat] Niceliği trilyonla ölçülen
 2. Zenginliği trilyon değerinde olan

ATRAKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eğlendiri
  • "Sahneye çıkın, sahneye; böyle atraksiyonlara şiddetle ihtiyacı var." (Tarık Buğra)

SELEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Seçme

RESEPSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kabul, kabul etme
 2. Resmî ziyafet, kabul töreni
 3. Otel vb. bir kuruluşta müşterilerle ilgilenen bölüm
 4. Bu bölümde çalışan kimselerin tümü

AŞIRMASYON

 1. [sıfat] Çalma, aşırma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü