Sonunda yon olan 288 kelime var. YON ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yon olan kelimeler listesine ya da başında yon olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, İNTERKONEKSİYON, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, STANDARDİZASYON, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, KAPİTALİZASYON, PREFABRİKASYON, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, EKSASERBASYON, EMPROVİZASYON, HİPERTANSİYON, KALSİFİKASYON, KARBONİZASYON, KONFEDERASYON, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, KONTAMİNASYON, MODERNİZASYON, NÖTRALİZASYON, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, PÜLVERİZASYON, REENKARNASYON, REPRODÜKSİYON, SEDİMANTASYON, SERTİFİKASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, VİNTERİZASYON

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONFİRMASYON, KONSÜLTASYON, KONTRAKSİYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MEKANİZASYON, MODİFİKASYON, OBSTRÜKSİYON, OPTİMİZASYON, ORGANİZASYON, PASİFİKASYON, POLARİZASYON, PREZANTASYON

11 Harfli Kelimeler

ALİTERASYON, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DESTİNASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, ENFLAMASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, FORMÜLASYON, İMAJİNASYON, İNTEGRASYON, KALİBRASYON, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KOMPOZİSYON, KONFEKSİYON, KONSOMASYON, KONVANSİYON, KONVEKSİYON, KORPORASYON, MULTİVİZYON, ORYANTASYON, OTOJESTİYON, OTORİZASYON, PARSELASYON, PREDİKSİYON, PRODÜKSİYON, PROJEKSİYON, PROVOKASYON, REALİZASYON, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, REVALÜASYON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AKTİVASYON, AMPÜTASYON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATRAKSİYON, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, ENTÜBASYON, ESKALASYON, FEDERASYON, FİGÜRASYON, JENERASYON, KOLEKSİYON, KORELASYON, KÜMÜLASYON, LİBERASYON, LİKİDASYON, MEDİTASYON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, NAVİGASYON, OBLİGASYON, OKSİDASYON, ONDÜLASYON, PLANTASYON, POPÜLASYON, REDAKSİYON, REDÜKSİYON, REGÜLASYON, REKREASYON, RENOVASYON Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AJİTASYON, AKORDİYON, ANİMASYON, DEFLASYON, DEPRESYON, ENFLASYON, EPİLASYON, EREKSİYON, ERUPSİYON, EŞANTİYON, EVOLÜSYON, FİLYASYON, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, İMİTASYON, İNOVASYON, İZOLASYON, KATRİLYON, KENTİLYON, KOALİSYON, KONDİSYON, OPERASYON, OTOMASYON, PARTİSYON, PERKÜSYON, PONKSİYON, PRESESYON, PROMOSYON, PROVİZYON, RADYASYON, REAKSİYON, REGRESYON, SANSASYON, TRADİSYON, TRAKSİYON, VALÜASYON Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

ATMASYON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DOMİNYON, İLLÜZYON, İSTASYON, KOHEZYON, KOMİSYON, KOROZYON, KOTASYON, KREASYON, LOKASYON, MADALYON, MANSİYON, MATAFYON, MUTASYON, NOTASYON, NÜTASYON, OBSESYON, PANSİYON, PORSİYON, POZİSYON, RESESYON, REVİZYON, ROTASYON, ŞAMPİYON, SEDASYON, SEKSİYON, SOLUSYON, SOLÜSYON, TANSİYON, VERSİYON

7 Harfli Kelimeler

ADEZYON, ADİSYON, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, EDİSYON, EMİSYON, EROZYON, İSPİYON, OKAZYON, OPSİYON, TRİLYON

6 Harfli Kelimeler

BİLYON, FÜZYON, KALYON, KAMYON, KANYON, KATYON, KİMYON, LEJYON, LEZYON, LOSYON, MİLYON, MİNYON, MİSYON, NOSYON, PAPYON, PAVYON, RASYON, VİZYON5 Harfli Kelimeler

AFYON, ALYON, ANYON, PİYON, REYON

4 Harfli Kelimeler

İYON


Kelime bulma makinesi

N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ON, OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

REORGANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme

KAPİTALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anaparaya dönüştürme işi

TRANSFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dönüşüm

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

TRANSKRİPSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeviri yazı

DEZENFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanıltma haber, bilgi çarpıtma

DEMORALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moral bozukluğu

SENKRONİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşleme

PREFABRİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi

REHABİLİTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme

KONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapma, yapım

EMPROVİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaçlama

SİNYALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü