İçinde yon olan 6 harfli 24 kelime var. İçerisinde YON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yon olan kelimeler listesine ya da Sonu yon ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ON, OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YONTUK

 1. [isim] Yontulmuş yer
 2. Yontulmuş parça
  • "Yontukları süpürüp atın."
 3. [sıfat] Yontulmuş olan
  • "Yontuk kalem."

MİNYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı

KATYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon, artın

KANYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki koyak, dar boğaz, kapuz, kısık, klüz

KAMYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Motorlu büyük yük taşıtı
  • "Garajın içinde birkaç tane aletle bir de ufak kamyondan başka bir şey yoktu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [sıfat] Bu taşıtın taşıyabildiği miktarda olan
  • "Bir kamyon askerle birkaç otomobil getirdiler." (Falih Rıfkı Atay)

MİLYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Bin kere bin, 1.000.000
 2. [isim] Bu sayının adı

LEJYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Romalılarda piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî birlik
 2. Fransa'da genellikle yabancılardan kurulu, birkaç takımdan oluşan piyade birliği

İYONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İyonlardan oluşan, iyonlarla ilgili

KİMYON

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, güzel kokulu ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
 2. Bu bitkinin tohumundan elde edilen ve baharat olarak kullanılan toz

MİSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev
  • "Bu kadar mühim bir diplomatik misyon bir askere nasıl tevdi edilir?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Günün birinde böyle bir misyon üstleneceğini umduran bir yaşamı yoktur." (Haldun Taner)
 2. Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul

NOSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavram

LEZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doku bozukluğu

YONMAK

 1. [-i] Yontmak

KALYON

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü

RASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı

BİLYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Milyar

FÜZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birleşme, kaynaşma

PAPYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kelebek biçiminde, bir çengelle veya lastik bağla yakaya tutturulan kravat, papyon kravat

FİYONK

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi
  • "Gülistan ne kadar şık, belinde fiyonk olan eflatun bir elbise giymiş." (Atilla İlhan)

VİZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görünüm
 2. Ülkü
 3. Gösterim
 4. Geniş görüş, ileri görüş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü