İçinde yo olan 792 kelime var. İçerisinde YO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yo olan kelimeler listesine ya da Sonu yo ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ANESTEZİYOLOJİK, BİYOMETEOROLOJİ, ELEKTRİFİKASYON, ELEKTROBİYOLOJİ, ENTERNASYONALCİ, İNTERKONEKSİYON, KARMANYOLACILIK, KOLEKSİYONCULUK, RADYOELEKTRONİK, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, SOSYOLENGÜİSTİK, STANDARDİZASYON, TELEVİZYONCULUK, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON, YOKSULLAŞTIRMAK

14 Harfli Kelimeler

AFYONKARAHİSAR, ANESTEZİYOLOJİ, BAKTERİYOLOJİK, BAKTERİYOSKOPİ, BİYOELEKTRONİK, DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, FONKSİYONALİZM, HİDROBİYOLOJİK, KAPİTALİZASYON, KARDİYOSKLEROZ, MİKROBİYOLOJİK, PREFABRİKASYON, PROFESYONELLİK, RADYOBİYOLOJİK, RADYOFİZYOLOJİ, RADYOTEKNOLOJİ, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON, YOĞUNLAŞTIRMAK, YOKSULLAŞTIRMA

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, ATMASYONCULUK, BAKTERİYOLOJİ, BİBLİYOGRAFİK, BİBLİYOGRAFYA, BİYOKATALİZÖR, BİYOMİKROSKOP, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİST, EKSPRESYONİZM, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, FİZYOTERAPİST, HİDROBİYOLOJİ, HİPERTANSİYON, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, İSPİYONLANMAK, İSPİYONLATMAK, İYONLAŞTIRMAK, KALSİFİKASYON, KAMYONETÇİLİK, KARBONİZASYON, KOMİSYONCULUK, KONFEDERASYON, KONFEKSİYONCU, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, KONVANSİYONEL, MİKROBİYOLOJİ, MODERNİZASYON, MULTİMİLYONER, NÖTRALİZASYON, OTOBİYOGRAFİK Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, BAKTERİYOLOG, BALYOZLANMAK, BALYOZLATMAK, BAZİDİYOSPOR, BİBLİYOGRAFİ, BİBLİYOTEKÇİ, BİYOELEKTRİK, BİYOJEOGRAFİ, BİYOKİMYASAL, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, EMBRİYOLOJİK, EMPRESYONİST, EMPRESYONİZM, ENFLASYONİST, ENJEKSİYONCU, FERMANTASYON, FİZYOKRATLIK, GLASYOLOJİST, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, İSPİYONCULUK, İSPİYONLAMAK, İSPİYONLANMA, İSPİYONLATMA, İYONLAŞTIRMA, KALİFİKASYON, KAMBİYOCULUK, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KARDİYOGRAFİ, KARDİYOLOJİK, KARDİYOSKOPİ, KARMANYOLACI, KITİPİYOZLUK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AKORDİYONCU, ALİTERASYON, ANJİYOGRAFİ, ANTİBİYOTİK, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, BALYOZLAMAK, BALYOZLANMA, BALYOZLATMA, BİBLİYOGRAF, BİBLİYOMANİ, BİYOMEDİKAL, BİYOMEKANİK, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, EMBRİYOLOJİ, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, FİZYOLOJİST, FİZYOTERAPİ, FONKSİYONEL, HACILARYOLU, HELYOTERAPİ, İLLÜZYONİST, İLLÜZYONİZM, İNTEGRASYON, İSPİYONLAMA, İYODOİYODÜR, KALİBRASYON, KAMYONCULUK, KARDİYOGRAF, KARDİYOGRAM Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AMPÜTASYON, ANJİYOLOJİ, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATMASYONCU, ATRAKSİYON, BALYOZLAMA, BİBLİYOFİL, BİBLİYOMAN, BİBLİYOTEK, BİYOENERJİ, BİYOGRAFİK, BİYOLOJİCİ, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, EBÜLYOSKOP, EMBRİYOLOG, EMPREZARYO, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, ESKALASYON, ETİYOLOJİK, ETİYOPYALI, FEDERASYON, FİGÜRASYON, FİZYOLOJİK, FÜZYOMETRE, GLASYOLOJİ, İRRASYONEL, İSPANYOLCA, İSPANYOLET Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, ACYOCULUK, AFYONLAMA, AJİTASYON, AKORDİYON, AKSİYONER, ANİMASYON, BİYODİZEL, BİYOFİZİK, BİYOGRAFİ, BİYOKİMYA, BİYOKÜTLE, BİYOLOJİK, DEFLASYON, DEPRESYON, ENFLASYON, EPİLASYON, ERUPSİYON, ESPİYONAJ, EŞANTİYON, ETİYOLOJİ, EVOLÜSYON, FİYONKSUZ, FİZYOKRAT, FİZYOLOJİ, FİZYONOMİ, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, GAŞYOLMAK, GLASYOLOG, HELYOGRAF, İMİTASYON, İNOVASYON, İSPİYONCU, İYONLANMA, İYONLAŞMA, İZOLASYON Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞ, ATIYORUM, ATMASYON, AYAKYOLU, BANYOSUZ, BİYOGRAF, BİYOLOJİ, BİYOSFER, BİYOŞİMİ, DİFÜZYON, DİKSİYON, DİYOPTRİ, DOĞANYOL, DOMİNYON, FİYONKLU, FİZYOLOG, GAŞYOLMA, HACIYOLU, HELYODOR, İLLÜZYON, İSPANYOL, İSTASYON, İYOTLAMA, KALYONCU, KAMYONCU, KAMYONET, KAPRİÇYO, KİMYONLU, KOHEZYON, KOMİSYON, KOROZYON, KOTASYON, KREASYON, LEJYONER, MADALYON, MANSİYON, MATAFYON, MİLYONER, MİSYONER, MİYOKART Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ADİSYON, AFYONLU, AKSİYOM, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, BANYOLU, BEYOĞLU, BİYOGAZ, BİYOLOG, BİYONİK, BİYOPSİ, BİYOTİT, BİYOTOP, CİNYOLU, DİYORİT, DÖRTYOL, EDİSYON, EMBRİYO, EMİSYON, EROZYON, ESPİYON, GİYOTİN, GÖKYOLU, İSPİYON, KAMBİYO, KARYOLA, KİMYONİ, MAYONEZ, MİYOSEN, OKAZYON, OPSİYON, PERİYOT, RADYOCU, RİYOLİT, SENARYO, SİNYORA, TAPYOKA, TRİLYON, VİBRİYO Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ACYOCU, ADACYO, ANJİYO, BALYOS, BALYOZ, BİLYON, FANYOL, FİYONK, FİYORT, FÜZYON, GALYOT, İYODÜR, İYONİK, KALYON, KAMYON, KANYON, KATYON, KİMYON, KOLYOZ, LEJYON, LEZYON, LOSYON, MANYOK, MAYOCU, MİLYON, MİNYON, MİSYON, NOSYON, OTOYOL, PALYOŞ, PAPYON, PAVYON, PİRYOL, PİYORE, RASYON, SİNYOR, STÜDYO, SUYOLU, VARYOS, VİYOLA Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

AFYON, ALYON, ANYON, BANYO, BOYOZ, BUYOT, DENYO, FOLYO, MİYOM, MİYOP, PİYON, RADYO, REYON, ŞARYO, TOKYO, VİYOL, YOBAZ, YOĞUN, YOKÇU, YOKSA, YOKUM, YOKUŞ, YOLAK, YOLCU, YOLLU, YOLMA, YOLUK, YOMRA, YONCA, YONGA, YONMA, YONTU, YORGA, YORMA, YORTU, YORUM, YOSMA, YOSUN, TOKYO

4 Harfli Kelimeler

ACYO, AYOL, İYON, İYOT, MAYO, TÜYO, YOGA, YOGİ, YOMA, YONT

3 Harfli Kelimeler

YOĞ, YOK, YOL, YOM, YOZ

2 Harfli Kelimeler

YO


Kelime bulma makinesi

O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

BİYOMETEOROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

ANESTEZİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Anesteziyoloji ile ilgili

KARMANYOLACILIK

 1. [isim] Karmanyolacı olma durumu
 2. Karmanyola yoluyla soygun yapma işi

ELEKTROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

RADYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

TELEVİZYONCULUK

 1. [isim] Televizyon yapma, onarma veya satma işi
 2. Televizyoncunun yaptığı iş

YOKSULLAŞTIRMAK

 1. [-i] Yoksul duruma getirmek, fakirleştirmek

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

REORGANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme

KARDİYOSKLEROZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte görülen kalp dokusu sertleşmesi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü