İçinde yo olan 941 kelime var. İçerisinde YO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yo olan kelimeler listesine ya da Sonu yo ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİST, ABSTRAKSİYONİZM, ANESTEZİYOLOJİK, BİBLİYOTEKÇİLİK, BİYOMETEOROLOJİ, ELEKTRİFİKASYON, ELEKTROBİYOLOJİ, ENTERNASYONALCİ, İNTERKONEKSİYON, KARMANYOLACILIK, KOLEKSİYONCULUK, KOLEKSİYONERLİK, RADYOELEKTRONİK, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, SOSYOLENGÜİSTİK, STANDARDİZASYON, TELEVİZYONCULUK, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON, YOĞUNLAŞABİLMEK, YOKSULLAŞTIRMAK, YORUMLANABİLMEK, YORUMLATABİLMEK, YORUMLAYABİLMEK, YOZLAŞTIRABİLME

14 Harfli Kelimeler

AFYONKARAHİSAR, ANESTEZİYOLOJİ, BAKTERİYOLOJİK, BAKTERİYOSKOPİ, BİYOÇEŞİTLİLİK, BİYOELEKTRONİK, DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, EPİDEMİYOLOJİK, FONKSİYONALİZM, FONKSİYONELLİK, HİDROBİYOLOJİK, KAPİTALİZASYON, KARDİYOSKLEROZ, KONDİSYONERLİK, MİKROBİYOLOJİK, POTANSİYOMETRE, PREFABRİKASYON, PROFESYONELLİK, RADYOBİYOLOJİK, RADYOFİZYOLOJİ, RADYOTEKNOLOJİ, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SANSASYONELLİK, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON, YOBAZLAŞTIRMAK, YOĞUNLAŞABİLME, YOĞUNLAŞTIRMAK, YOKSULLAŞTIRMA, YORUMLANABİLME, YORUMLATABİLME, YORUMLATTIRMAK, YORUMLAYABİLME

13 Harfli Kelimeler

ANESTEZİYOLOG, ANTEFLEKSİYON, BAKTERİYOLOJİ, BİBLİYOGRAFİK, BİBLİYOGRAFYA, BİYOKATALİZÖR, BİYOMİKROSKOP, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, EKSASERBASYON, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİST, EKSPRESYONİZM, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, EPİDEMİYOLOJİ, FİZYOTERAPİST, HİDROBİYOLOJİ, HİPERTANSİYON, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, İSPİYONLANMAK, İSPİYONLATMAK, İYONLAŞTIRMAK, KALSİFİKASYON, KAMYONETÇİLİK, KARBONİZASYON, KOMİSYONCULUK, KONFEDERASYON, KONFEKSİYONCU, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, KONTAMİNASYON, KONVANSİYONEL, MADALYONCULUK, MİKROBİYOLOJİ Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, BAKTERİYOLOG, BALYOZLANMAK, BALYOZLATMAK, BAZİDİYOSPOR, BİBLİYOGRAFİ, BİBLİYOTEKÇİ, BİYOELEKTRİK, BİYOJEOGRAFİ, BİYOKİMYASAL, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, EMBRİYOLOJİK, EMPRESYONİST, EMPRESYONİZM, ENFLASYONİST, ENJEKSİYONCU, FERMANTASYON, FİZYOKRATLIK, GLASYOLOJİST, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, İSPİYONCULUK, İSPİYONLAMAK, İSPİYONLANMA, İSPİYONLATMA, İYONLAŞTIRMA, KALİFİKASYON, KAMBİYOCULUK, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KARDİYOGRAFİ, KARDİYOLOJİK, KARDİYOSKOPİ, KARMANYOLACI, KITİPİYOZLUK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AKORDİYONCU, ALİTERASYON, ANJİYOGRAFİ, ANTİBİYOTİK, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, BALYOZLAMAK, BALYOZLANMA, BALYOZLATMA, BANYOSUZLUK, BİBLİYOGRAF, BİBLİYOMANİ, BİYOMEDİKAL, BİYOMEKANİK, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DESTİNASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, EMBRİYOLOJİ, ENFLAMASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, FİZYOLOJİST, FİZYOTERAPİ, FONKSİYONEL, FORMÜLASYON, GLASYOLOJİK, HACILARYOLU, HELYOTERAPİ, İLLÜZYONİST, İLLÜZYONİZM, İMAJİNASYON, İNTEGRASYON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AKTİVASYON, AMPÜTASYON, ANJİYOLOJİ, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATRAKSİYON, BALYOZLAMA, BİBLİYOFİL, BİBLİYOMAN, BİBLİYOTEK, BİYOENERJİ, BİYOGRAFİK, BİYOLOJİCİ, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, EBÜLYOSKOP, EMBRİYOLOG, EMPREZARYO, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, ENTÜBASYON, ESKALASYON, ETİYOLOJİK, ETİYOPYALI, FEDERASYON, FİGÜRASYON, FİZYOLOJİK, FÜZYOMETRE, GLASYOLOJİ, İRRASYONEL, İSPANYOLCA Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, ACYOCULUK, AFYONLAMA, AJİTASYON, AKORDİYON, AKSİYONER, ANİMASYON, BİYODİZEL, BİYOFİZİK, BİYOGRAFİ, BİYOKİMYA, BİYOKÜTLE, BİYOLOJİK, BİYORİTİM, DEFLASYON, DEPRESYON, ENFLASYON, EPİLASYON, EREKSİYON, ERUPSİYON, EŞANTİYON, ESPİYONAJ, ETİYOLOJİ, EVOLÜSYON, FİLYASYON, FİYONKSUZ, FİZYOKRAT, FİZYOLOJİ, FİZYONOMİ, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, GAŞYOLMAK, GLASYOLOG, HELYOGRAF, İDİYOPATİ, İMİTASYON, İNOVASYON Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞ, ATIYORUM, ATMASYON, AYAKYOLU, BANYOSUZ, BİYOGRAF, BİYOLOJİ, BİYOSFER, BİYOŞİMİ, DENYOLUK, DİFÜZYON, DİKSİYON, DİYOPTRİ, DOĞANYOL, DOMİNYON, ETİYOPYA, FİYONKLU, FİZYOLOG, GAŞYOLMA, HACIYOLU, HELYODOR, İLLÜZYON, İPEKYOLU, İSPANYOL, İSTASYON, İYOTLAMA, KALYONCU, KAMYONCU, KAMYONET, KAMYONLU, KANYONCU, KAPRİÇYO, KİMYONLU, KOHEZYON, KOMİSYON, KOROZYON, KOTASYON, KREASYON, LEJYONER, LOKASYON Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ADEZYON, ADİSYON, AFYONLU, AKSİYOM, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, BANYOLU, BEYOĞLU, BİYOGAZ, BİYOLOG, BİYONİK, BİYOPSİ, BİYOTİT, BİYOTOP, CİNYOLU, DİYORİT, DÖRTYOL, EDİSYON, EMBRİYO, EMİSYON, EROZYON, FİYONGO, GİYOTİN, GÖKYOLU, İSPİYON, KAMBİYO, KARYOLA, KİMYONİ, KISAYOL, MAYOKİN, MAYONEZ, MİYOSEN, ODYOFON, OKAZYON, OPSİYON, PERİYOT, RADYOCU, RİYOLİT, SENARYO Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ACYOCU, ADACYO, ANJİYO, BALYOS, BALYOZ, BİLYON, FANYOL, FİYONK, FİYORT, FÜZYON, GALYOT, GLADYO, İYODÜR, İYONİK, İYOTLU, KALYON, KAMYON, KANYON, KATYON, KİMYON, KOLYOZ, LEJYON, LEZYON, LOSYON, MANYOK, MAYOCU, MİLYON, MİNYON, MİSYON, NOSYON, OTOYOL, PALYOŞ, PAPYON, PAVYON, PİRYOL, PİYORE, RASYON, SİNYOR, STÜDYO, SUYOLU Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

AFYON, ALYON, ANYON, BANYO, BOYOZ, BUYOT, DENYO, DİYOT, FOLYO, MAYOZ, MİYOM, MİYOP, PİYON, RADYO, RASYO, REYON, ŞARYO, TOKYO, VİYOL, YOBAZ, YOĞUN, YOKÇU, YOKSA, YOKUM, YOKUŞ, YOLAK, YOLCU, YOLLU, YOLMA, YOLUK, YOMRA, YONCA, YONGA, YONMA, YONTU, YORGA, YORMA, YORTU, YORUM, YOSMA Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

ACYO, AYOL, İYON, İYOT, MAYO, TÜYO, YOGA, YOGİ, YOMA, YONT, YOYO

3 Harfli Kelimeler

YOĞ, YOK, YOL, YOM, YOZ

2 Harfli Kelimeler

YO


Kelime bulma makinesi

O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YOKSULLAŞTIRMAK

 1. [-i] Yoksul duruma getirmek, fakirleştirmek

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

ANESTEZİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Anesteziyoloji ile ilgili

RADYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

BİYOMETEOROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

TELEVİZYONCULUK

 1. [isim] Televizyon yapma, onarma veya satma işi
 2. Televizyoncunun yaptığı iş

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

YOĞUNLAŞABİLMEK
...
BİBLİYOTEKÇİLİK
...
ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

YORUMLAYABİLMEK
...
YORUMLATABİLMEK
...
ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

ELEKTROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü