İçinde olan 968 kelime var. İçerisinde LÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lü olan kelimeler listesine ya da Sonu lü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÖLÜMLENDİRİLİŞ, BÖLÜMLENDİRİLME, BÖLÜŞTÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜVERMEK, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, GETİRGÖTÜRCÜLÜK, GÜLÜMSEYEBİLMEK, GÜLÜMSEYİVERMEK, GÜLÜNÇLEŞTİRMEK, ÖLÜMSÜZLEŞTİRME, TABİATÜSTÜCÜLÜK, TECAHÜLÜARİFANE

14 Harfli Kelimeler

ANTRENÖRSÜZLÜK, BAŞANTRENÖRLÜK, BÖLÜMLENDİRMEK, BÖLÜŞTÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜVERME, BÖLÜŞÜLEBİLMEK, DENEYÜSTÜCÜLÜK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, GAYRİMENKULLÜK, GAYRİMÜMKÜNLÜK, GÜLÜMSEYEBİLME, GÜLÜMSEYİVERME, GÜLÜNÇLEŞTİRME, KARİKATÜRCÜLÜK, KOLONİZATÖRLÜK, KOORDİNATÖRLÜK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, SÖZLÜKSELLEŞME, TAHAMMÜLSÜZLÜK, TEREDDÜTSÜZLÜK, TEVEKKÜLSÜZLÜK

13 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜLEŞMEK, ALTMIŞDÖRTLÜK, BAŞÖRTÜSÜZLÜK, BAŞREJİSÖRLÜK, BÖLÜMLENDİRME, BÖLÜNMEMEZLİK, BÖLÜŞTÜRÜLMEK, BÖLÜŞÜLEBİLME, CİHANŞÜMULLÜK, DOĞAÜSTÜCÜLÜK, FABRİKATÖRLÜK, GAYRİMAKULLÜK, GERÇEKÜSTÜLÜK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, KEŞKÜLÜFUKARA, KOMPOZİTÖRLÜK, MİNYATÜRCÜLÜK, NİLÜFERGİLLER, OLAĞANÜSTÜLÜK, ÖLÜMSÜZLEŞMEK, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, PROTOKOLCÜLÜK, PROVOKATÖRLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, SPEKÜLATÖRLÜK, SÜRDÜRÜMCÜLÜK, TESETTÜRLÜLÜK, UMURGÖRMÜŞLÜK

12 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜLEŞME, AÇIKGÖZLÜLÜK, AGLÜTİNASYON, ALEMŞÜMULLÜK, ASANSÖRCÜLÜK, ATATÜRKÇÜLÜK, BAŞÖRTÜLÜLÜK, BÖLÜNEBİLMEK, BÖLÜŞEBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜLME, BÖLÜŞÜMCÜLÜK, BÖLÜŞÜVERMEK, BÜKÜLÜVERMEK, BÜZÜLÜVERMEK, ÇOBANPÜSKÜLÜ, ÇÖZÜLÜVERMEK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, DÖKÜLÜVERMEK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, FORMÜLSÜZLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖMÜLÜVERMEK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÖZLÜKSÜZLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜLÜNÇLEŞMEK, GÜNGÖRMÜŞLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, HALÜSİNASYON, HORGÖRÜCÜLÜK, HORGÖRÜLÜLÜK, HOŞGÖRÜCÜLÜK, HOŞGÖRÜLÜLÜK, İLLÜSTRASYON, KARABÜKLÜLÜK, KARAGÖZCÜLÜK, KARİKATÜRLÜK, KOLESTEROLLÜ, KONDÜKTÖRLÜK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ALKOLSÜZLÜK, ANİMATÖRLÜK, ANTRENÖRLÜK, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BİNGÖLLÜLÜK, BÖLÜMLENMEK, BÖLÜNEBİLME, BÖLÜNMEZLİK, BÖLÜŞEBİLME, BÖLÜŞTÜRMEK, BÖLÜŞÜVERME, BRÜLÖRCÜLÜK, BÜKÜLÜVERME, BÜTÜNCÜLLÜK, BÜZÜLÜVERME, ÇÖPLÜKÇÜLÜK, ÇÖZÜLÜVERME, ÇÖZÜMSÜZLÜK, CÜMBÜŞÇÜLÜK, DEVALÜASYON, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DÖKÜLÜVERME, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, DÜZGÜNCÜLÜK, EPİKÜRCÜLÜK, FLÖRTSÜZLÜK, GARANTÖRLÜK, GÖMÜLÜVERME, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖZLÜKÇÜLÜK, GÖZLÜKLÜLÜK, GRAVÜRCÜLÜK, GÜDÜMSÜZLÜK, GÜLÜMSERLİK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜLÜK, AÇIKGÖZLÜK, ALKOLLÜLÜK, ANKETÖRLÜK, ANTRENÖRLÜ, ARMATÖRLÜK, BÖLÜMLEMEK, BÖLÜMLENİŞ, BÖLÜMLENME, BÖLÜMLEYİŞ, BÖLÜNTÜSÜZ, BÖLÜŞTÜRME, BÖLÜŞÜLMEK, BÖLÜTLENME, BÜTÜNCÜLÜK, BÜTÜNLÜKLÜ, BÜYÜSÜZLÜK, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZÜŞÜKLÜK, ÇÖKTÜRÜLÜŞ, ÇÖZÜMCÜLÜK, ÇÖZÜNÜRLÜK, DÖKÜMCÜLÜK, DÖKÜNTÜLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖVÜŞÇÜLÜK, DÜDÜKÇÜLÜK, DÜĞÜNCÜLÜK, DÜNÜRCÜLÜK, DÜRÜMCÜLÜK, DÜŞÜNÜRLÜK, ENVAİTÜRLÜ, GARNİTÜRLÜ, GÖNÜLLÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNÜRLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÜBÜRCÜLÜK, GÜÇLÜKONAK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABSÜRTLÜK, AÇGÖZLÜCE, AGLÜTİNİN, ALTIEYLÜL, ALÜFTELİK, ALÜMİNYUM, AMATÖRLÜK, ATGÖZLÜĞÜ, BANDROLLÜ, BAŞÖRTÜLÜ, BLÖFÇÜLÜK, BOKSÖRLÜK, BÖLÜCÜLÜK, BÖLÜKBAŞI, BÖLÜMLEME, BÖLÜNTÜLÜ, BÖLÜŞÜLME, BÖLÜŞÜMCÜ, BONKÖRLÜK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, BÜYÜLÜLÜK, BÜYÜTÜLÜŞ, CİNGÖZLÜK, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, ÇÜRÜTÜLÜŞ, DANSÖRLÜK, DANSÖZLÜK, DENİZGÜLÜ, DİLÜVİYUM, DÖKÜNTÜLÜ, DÖNÜŞÜMLÜ, DUBLÖRLÜK, DÜMBÜKLÜK, DÜMDÜZLÜK, DÜRÜSTLÜK, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞSÜZLÜK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜK, AKGÜNLÜK, AKTÖRLÜK, ALÜMİNLİ, BİNGÖLLÜ, BÖLÜMLÜK, BÖLÜMSEL, BÖLÜNMEK, BÖLÜNMEZ, BÖLÜŞMEK, BÖLÜTSÜZ, BROMÜRLÜ, BRÜLÖRLÜ, BÜCÜRLÜK, BUGÜNLÜK, BÜKLÜMLÜ, BÜKÜKLÜK, BÜTÜNLÜK, BÜYÜKLÜK, ÇÖKÜKLÜK, ÇÖPÇÜLÜK, ÇÖPLÜKÇÜ, CÜMBÜŞLÜ, CÜNÜPLÜK, ÇÜRÜKLÜK, DÖKÜKLÜK, DÖNÜMLÜK, DÜNÜRLÜK, DÜRBÜNLÜ, DÜŞÇÜLÜK, DÜŞÜKLÜK, DÜZGÜNLÜ, FLÖRTLÜK, FORMÜLLÜ, GÖĞÜSLÜK, GOLCÜLÜK, GÖMÜTLÜK, GÖNCÜLÜK, GÖNLÜNCE, GÖRÜMLÜK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜ, ALKOLLÜ, ALÜVYON, BİTÜMLÜ, BÖLÜMLÜ, BÖLÜNEN, BÖLÜNGÜ, BÖLÜNME, BÖLÜNTÜ, BÖLÜNÜŞ, BÖLÜŞME, BÖLÜŞÜM, BÖLÜTLÜ, BÜKÜLÜŞ, BÜKÜMLÜ, BÜKÜNLÜ, BÜRGÜLÜ, BÜRÜKLÜ, BÜZGÜLÜ, BÜZÜLÜŞ, ÇÖZÜLÜM, ÇÖZÜLÜŞ, CÜCÜKLÜ, ÇÜNKÜLÜ, ÇÜRÜKLÜ, DEVALÜE, DÖKÜLÜŞ, DÖKÜMLÜ, DÖNÜŞLÜ, DÖRTLÜK, DÖVÜLÜŞ, DÜDÜKLÜ, DÜĞÜMLÜ, DÜRÜLÜŞ, DÜZGÜLÜ, FİGÜRLÜ, FLÖRTLÜ, GÖĞÜSLÜ, GÖMÜLÜŞ, GÖNÇLÜK Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ALÜFTE, ALÜMİN, BÖLÜCÜ, BÖNLÜK, BÜKLÜK, BÜKLÜM, BÜKÜLÜ, BÜRÜLÜ, BÜYÜLÜ, ÇÖLLÜK, ÇÖPLÜK, DÖKÜLÜ, DÖRTLÜ, DÜKLÜK, DÜRÜLÜ, DÜZLÜK, FAULLÜ, FLÜTÇÜ, FÖTRLÜ, GLÜTEN, GOLLÜK, GÖLLÜK, GÖMÜLÜ, GÖRKLÜ, GÖZLÜK, GÜÇLÜK, GÜLLÜK, GÜLÜNÇ, GÜNLÜK, GÜRLÜK, GÜZLÜK, HÖLLÜK, HÜRLÜK, JULLÜK, KÖRLÜK, KÖŞKLÜ, KÖYLÜK, KÜLLÜK, KULÜBE, KÜLÜNK Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

BÖLÜK, BÖLÜM, BÖLÜŞ, BÖLÜT, BÜĞLÜ, ÇÖPLÜ, DÖLÜT, DÖŞLÜ, EYLÜL, FÜLÜS, GOLLÜ, GÖLÜK, GÖZLÜ, GÜÇLÜ, GÜLLÜ, GÜLÜK, GÜLÜŞ, GÜLÜT, GÜNLÜ, KİLÜS, KÖKLÜ, KÖLÜK, KÖYLÜ, KÜFLÜ, KÜLLÜ, KULÜP, KÜPLÜ, KÜTLÜ, LÜFER, LÜGAT, LÜGOL, LÜMEN, LÜNET, LÜPÇÜ, LÜTUF, LÜVER, LÜZUM, MELÜL, ÖNLÜK, ÖRÜLÜ Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BÖLÜ, FLÜT, KLÜZ, LÜKS, LÜLE, ÖÇLÜ, ÖLÜK, ÖLÜM, ÖLÜŞ, ÖNLÜ, ÖZLÜ, TÜLÜ, ÜÇLÜ, ÜLÜŞ, ÜNLÜ

3 Harfli Kelimeler

LÜK, LÜP, ÖLÜ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

GETİRGÖTÜRCÜLÜK
...
GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

BÖLÜMLENDİRİLİŞ

 1. [isim] Bölümlendirilme işi veya biçimi

BÖLÜMLENDİRİLME

 1. [isim] Bölümlendirilmek işi

GÜLÜMSEYEBİLMEK
...
TECAHÜLÜARİFANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tecahülüarif

BÖLÜŞTÜRÜVERMEK

 1. [-i] Çabucak bölüştürmek

BÖLÜŞTÜREBİLMEK

 1. [-i] Bölüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÖLÜMSÜZLEŞTİRME

 1. [isim] Ölümsüzleştirmek işi

GÜLÜMSEYİVERMEK
...
GÜLÜNÇLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gülünç duruma getirmek

KOLONİZATÖRLÜK
...
GÜLÜMSEYİVERME
...
SÖZLÜKSELLEŞME
...
DİSTRİBÜTÖRLÜK

 1. [isim] Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık

BÖLÜŞTÜREBİLME

 1. [isim] Bölüştürebilmek işi

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

BÖLÜŞÜLEBİLMEK

 1. [nsz] Bölüşülme imkânı veya olasılığı bulunmak

GAYRİMÜMKÜNLÜK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü