İçinde ari olan 360 kelime var. İçerisinde ARİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ari olan kelimeler listesine ya da Sonu ari ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKALI, KARİKATÜRİSTLİK, TARİHLENEBİLMEK, TECAHÜLÜARİFANE

14 Harfli Kelimeler

BARİZLEŞTİRMEK, KARİKATÜRCÜLÜK, NAZARİYATÇILIK, PARLAMENTARİZM, TARİFLENDİRMEK, TARİHLENDİRMEK, TARİHLENEBİLME

13 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKA, ARİSTOKRATLIK, ARİSTOTELESÇİ, BARİZLEŞTİRME, BULGARİSTANLI, GAYRİİHTİYARİ, HARİCİYECİLİK, HARİKULADELİK, İZMARİTGİLLER, KARİYERİSTLİK, KARİZMATİKLİK, MARİFETSİZLİK, NAZARİYECİLİK, PEYGAMBERVARİ, SÜMMETTEDARİK, TARİFLENDİRME, TARİHLENDİRME, TEDARİKSİZLİK, VARİYETSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

AMERİKANVARİ, ANTANANARİVO, ARİSTOKRATİK, ARİTMETİKSEL, BARİKATLAMAK, FİLARİZLEMEK, HAKKARİLİLİK, KARİDESÇİLİK, KARİKATÜRİST, KARİKATÜRİZE, KARİKATÜRLÜK, MACARİSTANLI, MARİFETLİLİK, MARİFETSİZCE, POLARİZASYON, TARİKATÇILIK, TATARİSTANLI, TECAHÜLÜARİF, TEDARİKÇİLİK, TEDARİKLEMEK, TİCARİLEŞMEK, TOTALİTARİZM

11 Harfli Kelimeler

AMUDUFIKARİ, ARİSTOCULUK, ARİSTOKRASİ, BARİKATLAMA, BARİZLEŞMEK, BULGARİSTAN, FİLARİZLEME, GARİPLEŞMEK, GARİPSENMEK, HARİMİİSMET, HARİTACILIK, İFTARİYELİK, İSPENÇİYARİ, KARİKATÜRCÜ, KARİNALILAR, MAARİFÇİLİK, MAHALLEVARİ, MANDARİNLİK, MARİFETİYLE, MARİNACILIK, MUZDARİPLİK, NAZARİYATÇI, POLARİMETRE, POLARİMETRİ, SAKARİMETRE, SAKARİMETRİ, SENARİSTLİK, TARİFSİZLİK, TARİHLENMEK, TARİHSELLİK, TARİHSİZLİK, TEDARİKLEME, TİCARİLEŞME, VOLONTARİST, VOLONTARİZM

10 Harfli Kelimeler

AMBERBARİS, ARİSTOKRAT, BARİYERSİZ, BARİZLEŞME, BASBARİTON, CAMBAZVARİ, ÇAPRAZVARİ, EDİRNEKARİ, GARİBANCIK, GARİBANLIK, GARİPLEŞME, GARİPSEMEK, GARİPSENME, HARFİTARİF, HARİCİYECİ, HARİKULADE, KARİYERİST, KARİYERİZM, KARİZMATİK, KIRBAÇVARİ, KISKAÇVARİ, LOGARİTMİK, MACARİSTAN, MARİFETSİZ, MARİZLEMEK, MAZHARİYET, MEZARİSTAN, MİLİTARİST, MİLİTARİZM, MUHTARİYET, MURDARİLİK, NAZARİYECİ, PARAMARİBO, POLARİSKOP, POPÜLARİTE, SAKARİNSİZ, SEKÜLARİST, SEKÜLARİZM, SLOGANVARİ, SOLİDARİST Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ARİTMETİK, BALONVARİ, BARBARİZM, BARİYERLİ, ÇARİÇELİK, CARİYELİK, ENTARİLİK, FİRARİLİK, GARİPSEME, GÖLGEVARİ, HAKKARİLİ, HARİKALIK, HARİTALIK, HAVARİLİK, KAMARİLLA, KANTARİYE, KARİDESÇİ, KARİKATÜR, KAŞKARİKO, KUKLAVARİ, KÜNDEKARİ, LOGARİTMA, MARİFETLİ, MARİHUANA, MARİZLEME, MİMARİSİZ, MÜTEARİFE, NAZARİYAT, SAKARİNLİ, SİGARİLLO, SİMSARİYE, SİPARİŞÇİ, SÜVARİLİK, TARİFESİZ, TARİFNAME, TARİHİLİK, TARİHLEME, TARİKATÇI, TEDARİKÇİ, TEDARİKLİ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AKTARİYE, AKVARİST, ALGARİNA, ALİZARİN, ARİSTOCU, ARİYETEN, BAHARİYE, BARİSFER, BARİZLİK, ÇIMARİVA, CLEARİNG, GARİPLİK, GARPKARİ, GİTARİST, HARİCİYE, HARİSLİK, HARİTACI, İFTARİYE, İHBARİYE, İHTİYARİ, İKTİDARİ, ISTIRARİ, IZTIRARİ, MAARİFÇİ, MALAKARİ, MANDARİN, MARGARİN, MARGARİT, MARİNACI, MARMARİS, MASARİKA, MÜNHARİF, MUSTARİP, MUTARİZA, MUTTARİT, MUZDARİP, NARİNLİK, NAZARİYE, POLARİTE, SARİHLİK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARİFANE, ARİFİYE, ARİFLİK, ARİTMİK, ASKARİT, BARİKAT, BARİTİN, BARİTLİ, BARİTON, BARİYER, BENMARİ, BULGARİ, DESTARİ, FİLARİZ, GARİBAN, HAÇVARİ, HAKKARİ, HARİCEN, HAYDARİ, İTİBARİ, İZMARİT, KARİDES, KARİYER, KARİZMA, LİPARİT, MARİFET, MARİNAT, MASARİF, MUHARİP, NARİNCE, OKARİNA, PERVARİ, SAKARİN, ŞEŞTARİ, SİNARİT, SİPARİŞ, STEARİK, STEARİN, TARİFLİ, TARİHÇE Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ARİOSO, ARİTMİ, ARİYET, ASGARİ, BASARİ, ÇAPARİ, ÇARİÇE, CARİYE, ÇİTARİ, ENTARİ, FARİKA, FARİSİ, FARİZA, FİRARİ, GABARİ, GARİBE, HARİCİ, HARİKA, HARİTA, HAVARİ, HAZARİ, İHZARİ, İSPARİ, KAPARİ, KARİHA, KARİNA, KARİNE, LİPARİ, MAARİF, MARİNA, MARİNE, MİMARİ, NAZARİ, NEHARİ, PARİTE, SAFARİ, SÜVARİ, TARİFE, TARİHİ, TİCARİ Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

ARİFE, ARİYA, ARİZA, AŞARİ, ATARİ, BARİT, BARİZ, FARİĞ, FARİL, GARİP, HARİÇ, HARİM, HARİR, HARİS, İDARİ, MARİZ, NARİN, PARİS, SARİG, SARİH, TARİF, TARİH, TARİK, TARİZ, VARİL, VARİS, VARİT, ZARİF

4 Harfli Kelimeler

ARİF, BARİ, CARİ, KARİ, LARİ, SARİ

3 Harfli Kelimeler

ARİ


Kelime bulma makinesi

A R İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ARİ

2 Harfli Kelimeler

AR, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TARİHLENEBİLMEK
...
TECAHÜLÜARİFANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tecahülüarif

KARİKATÜRİSTLİK
...
ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

KARİKATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Karikatür çizme sanatı

NAZARİYATÇILIK
...
TARİHLENEBİLME
...
TARİFLENDİRMEK

 1. [-i] Tarifini yapmak, tarifeye bağlamak

BARİZLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bariz duruma getirmek

TARİHLENDİRMEK

 1. [-i] Tarihini belirtmek, belirlemek

MARİFETSİZLİK
...
PEYGAMBERVARİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Peygamber gibi
 2. [zarf] Peygamberce

TEDARİKSİZLİK
...
VARİYETSİZLİK
...
KARİZMATİKLİK
...
HARİCİYECİLİK

 1. [isim] Hariciyeci olma durumu

İZMARİTGİLLER

 1. [isim] Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası

KARİYERİSTLİK

 1. [isim] Kariyerist olma durumu

SÜMMETTEDARİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Son anda düşünülen
  • "Sümmettedarik bir eser."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü