İçinde ari olan 300 kelime var. İçerisinde ARİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ari olan kelimeler listesine ya da Sonu ari ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKALI, TECAHÜLÜARİFANE

14 Harfli Kelimeler

BARİZLEŞTİRMEK, KARİKATÜRCÜLÜK, PARLAMENTARİZM, TARİFLENDİRMEK, TARİHLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKA, ARİSTOKRATLIK, ARİSTOTELESÇİ, BARİZLEŞTİRME, BULGARİSTANLI, GAYRİİHTİYARİ, HARİCİYECİLİK, HARİKULADELİK, İZMARİTGİLLER, KARİYERİSTLİK, PEYGAMBERVARİ, SÜMMETTEDARİK, TARİFLENDİRME, TARİHLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

AMERİKANVARİ, ARİSTOKRATİK, ARİTMETİKSEL, BARİKATLAMAK, FİLARİZLEMEK, HAKKARİLİLİK, KARİKATÜRİST, KARİKATÜRİZE, KARİKATÜRLÜK, POLARİZASYON, TARİKATÇILIK, TECAHÜLÜARİF, TEDARİKÇİLİK, TEDARİKLEMEK, TİCARİLEŞMEK, TOTALİTARİZM, ANTANANARİVO

11 Harfli Kelimeler

AMUDUFIKARİ, ARİSTOCULUK, ARİSTOKRASİ, BARİKATLAMA, BARİZLEŞMEK, FİLARİZLEME, GARİPLEŞMEK, GARİPSENMEK, HARİMİİSMET, HARİTACILIK, İFTARİYELİK, İSPENÇİYARİ, KARİKATÜRCÜ, KARİNALILAR, MAHALLEVARİ, MANDARİNLİK, MARİFETİYLE, MARİNACILIK, NAZARİYATÇI, POLARİMETRE, POLARİMETRİ, SAKARİMETRE, SAKARİMETRİ, TEDARİKLEME, TİCARİLEŞME, VOLONTARİZM

10 Harfli Kelimeler

AMBERBARİS, ARİSTOKRAT, BARİYERSİZ, BARİZLEŞME, ÇAPRAZVARİ, EDİRNEKARİ, GARİBANLIK, GARİPLEŞME, GARİPSEMEK, GARİPSENME, HARFİTARİF, HARİCİYECİ, HARİKULADE, KARİYERİST, KARİYERİZM, KARİZMATİK, LOGARİTMİK, MARİFETSİZ, MARİZLEMEK, MAZHARİYET, MEZARİSTAN, MİLİTARİST, MİLİTARİZM, MUHTARİYET, MURDARİLİK, NAZARİYECİ, POLARİSKOP, POPÜLARİTE, SEKÜLARİST, SEKÜLARİZM, SOLİDARİST, SOLİDARİZM, TARİHÇİLİK, TEDARİKSİZ, VEJETARİZM, YENGEÇVARİ, PARAMARİBO

9 Harfli Kelimeler

ARİTMETİK, BALONVARİ, BARBARİZM, BARİYERLİ, CARİYELİK, ENTARİLİK, GARİPSEME, HAKKARİLİ, HARİTALIK, HAVARİLİK, KAMARİLLA, KANTARİYE, KARİDESÇİ, KARİKATÜR, KAŞKARİKO, KUKLAVARİ, KÜNDEKARİ, LOGARİTMA, MARİFETLİ, MARİHUANA, MARİZLEME, MİMARİSİZ, MÜTEARİFE, NAZARİYAT, SİMSARİYE, SİPARİŞÇİ, SÜVARİLİK, TARİFESİZ, TARİFNAME, TARİKATÇI, TEDARİKÇİ, TEDARİKLİ, VARİDATÇI, VARİYETLİ, VULGARİZE

8 Harfli Kelimeler

AKTARİYE, AKVARİST, ALGARİNA, ALİZARİN, ARİSTOCU, ARİYETEN, BAHARİYE, BARİSFER, BARİZLİK, ÇIMARİVA, GARİPLİK, GARPKARİ, GİTARİST, HARİCİYE, HARİTACI, ISTIRARİ, İFTARİYE, İHBARİYE, İHTİYARİ, MAARİFÇİ, MANDARİN, MARGARİN, MARMARİS, MASARİKA, MUSTARİP, MUTARİZA, MUTTARİT, MÜNHARİF, NARİNLİK, NAZARİYE, POLARİTE, SENARİST, TARİFELİ, TARİFSİZ, TARİHSEL, TARİHSİZ, TARTARİK, TÜRKKARİ, TÜRKVARİ, VARİSSİZ Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARİFANE, ARİTMİK, ASKARİT, BARİKAT, BARİTİN, BARİTLİ, BARİTON, BARİYER, BENMARİ, BULGARİ, DESTARİ, FİLARİZ, GARİBAN, HAÇVARİ, HAKKARİ, HARİCEN, HAYDARİ, İTİBARİ, İZMARİT, KARİDES, KARİYER, KARİZMA, LİPARİT, MARİFET, MARİNAT, MASARİF, MUHARİP, NARİNCE, PERVARİ, SAKARİN, SİNARİT, SİPARİŞ, STEARİK, STEARİN, TARİFLİ, TARİHÇE, TARİHÇİ, TARİHLİ, TARİKAT, TEDARİK Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ARİOSO, ARİTMİ, ARİYET, ASGARİ, BASARİ, CARİYE, ÇAPARİ, ÇARİÇE, ÇİTARİ, ENTARİ, FARİKA, FARİSİ, FARİZA, FİRARİ, GABARİ, GARİBE, HARİCİ, HARİKA, HARİTA, HAVARİ, HAZARİ, İHZARİ, İSPARİ, KAPARİ, KARİHA, KARİNA, KARİNE, LİPARİ, MAARİF, MARİNA, MİMARİ, NAZARİ, NEHARİ, PARİTE, SAFARİ, SÜVARİ, TARİFE, TARİHİ, TİCARİ, UTARİT Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

ARİFE, ARİYA, ARİZA, AŞARİ, ATARİ, BARİT, BARİZ, FARİĞ, FARİL, GARİP, HARİÇ, HARİM, HARİR, HARİS, İDARİ, MARİZ, NARİN, SARİG, SARİH, TARİF, TARİH, TARİK, TARİZ, VARİL, VARİS, VARİT, ZARİF, PARİS

4 Harfli Kelimeler

ARİF, BARİ, CARİ, KARİ, SARİ

3 Harfli Kelimeler

ARİ


Kelime bulma makinesi

A R İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ARİ

2 Harfli Kelimeler

AR, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TECAHÜLÜARİFANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tecahülüarif

ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

BARİZLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bariz duruma getirmek

TARİFLENDİRMEK

 1. [-i] Tarifini yapmak, tarifeye bağlamak

KARİKATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Karikatür çizme sanatı

TARİHLENDİRMEK

 1. [-i] Tarihini belirtmek, belirlemek

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

TARİHLENDİRME

 1. [isim] Tarihlendirmek işi

SÜMMETTEDARİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Son anda düşünülen
  • "Sümmettedarik bir eser."

HARİCİYECİLİK

 1. [isim] Hariciyeci olma durumu

ARİSTOKRATLIK

 1. [isim] Aristokrat olma durumu

KARİYERİSTLİK

 1. [isim] Kariyerist olma durumu

BULGARİSTANLI
...
İZMARİTGİLLER

 1. [isim] Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası

ALAMETİFARİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik
  • "Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası." (Haldun Taner)

TARİFLENDİRME

 1. [isim] Tariflendirmek işi

PEYGAMBERVARİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Peygamber gibi
 2. [zarf] Peygamberce

HARİKULADELİK

 1. [isim] Harikulade olma durumu veya özelliği, olağanüstülük

BARİZLEŞTİRME

 1. [isim] Barizleştirmek durumu

ARİSTOTELESÇİ
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü