İçinde are olan 209 kelime var. İçerisinde ARE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında are olan kelimeler listesine ya da Sonu are ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CESARETLENDİRME, HARARETLENDİRME, HAREKETLENDİRME, KIRKLARELİLİLİK

14 Harfli Kelimeler

AVARELEŞTİRMEK, İDAREİMASLAHAT, NARENCİYECİLİK, ŞEYTANMİNARESİ

13 Harfli Kelimeler

AVARELEŞTİRME, CESARETLENMEK, CESARETSİZLİK, ESRARENGİZLİK, HARARETLENMEK, HAREKETLENMEK, HAREKETSİZLİK, KİLOMETREKARE, MAHARETSİZLİK, MİNAREGÖLGESİ, TAHARETLENMEK

12 Harfli Kelimeler

CESARETLENME, CESARETLİLİK, HARARETLENME, HARARETLİLİK, HAREKETLENME, HAREKETLİLİK, HATTIHAREKET, İADEİZİYARET, İŞARETLENMEK, İŞARETLEŞMEK, İŞARETLETMEK, İŞARETSİZLİK, KIRKLARELİLİ, MAHARETLİLİK, TAHARETLENME, TAYYARECİLİK, ZİYARETÇİLİK

11 Harfli Kelimeler

AVARELEŞMEK, FAREKUYRUĞU, FELDMAREŞAL, HAKARETAMİZ, HAREKELEMEK, İDARESİZLİK, İŞARETLEMEK, İŞARETLENME, İŞARETLEŞME, İŞARETLETME, KABARECİLİK, MİNARECİLİK, NARENCİYECİ, NEZARETHANE, SAYRILAREVİ, SEFARETHANE, TİCARETHANE

10 Harfli Kelimeler

AVARELEŞME, CESARETSİZ, ÇARESİZLİK, ESRARENGİZ, FAREKULAĞI, HAREKELEME, HAREKETSİZ, HARELENMEK, İDARECİLİK, İMARETHANE, İŞARETLEME, KIRKLARELİ, MAHARETSİZ, MAREŞALLİK, NEZARETSİZ, TİCARETGAH, ZİYARETGAH

9 Harfli Kelimeler

AREOMETRE, BİÇARELİK, CESARETLİ, CİĞERPARE, ÇARESİZCE, HARARETLİ, HAREKESİZ, HAREKETLİ, HARELENME, İDAREHANE, İŞARETSİZ, KARELEMEK, MAHARETLİ, MEKKARECİ, METREKARE, MİNARECİK, MİNARESİZ, MUAHHAREN, MUKARENET, MÜŞAREKET, NARENCİYE, NEZARETLİ, PALASPARE, RENGARENK, ŞEKERPARE, ŞETARETLİ, TAYYARECİ, VARAKPARE, YARENBAŞI, ZİYARETÇİ

8 Harfli Kelimeler

AVARELİK, BİLAHARE, EMARECİK, FAREDİŞİ, FARENJİT, HAREKELİ, HAREMEYN, HAREMLİK, İDARESİZ, İDARETEN, İSTİHARE, İSTİŞARE, İŞARETÇİ, İŞARETLİ, İTİBAREN, KABARECİ, KARELEME, LARENJİT, MAKARENA, MEFHARET, MİNARECİ, MİNARELİ, MUDAREBE, MUHAREBE, MÜBAREZE, MÜMARESE, MÜTAREKE, PİTİKARE, PÖTİKARE, TEKRAREN, YARENLİK

7 Harfli Kelimeler

AKVAREL, AŞİKARE, BEKARET, BEŞARET, CESARET, ÇARESİZ, ÇAREVİÇ, DARENDE, DEKLARE, FEVVARE, HAKARET, HARARET, HAREKAT, HAREKET, HARESİZ, HEZAREN, İDARECE, İDARECİ, İDARELİ, İSTİARE, KAREKÖK, KEFARET, MAHARET, MAREŞAL, MEKKARE, MUAREFE, MÜBAREK, NAKKARE, NEZARET, SADARET, SEFARET, SEYYARE, ŞETARET, TAHARET, TAYYARE, TİCARET, VARESTE, VEZARET, YARENCE, YEKPARE Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AKARET, APAREY, BİÇARE, EMARET, ESARET, HAREKE, HAREKİ, HARELİ, İBARET, İMARET, İŞARET, KABARE, KARELİ, MİNARE, NARENÇ, ŞERARE, HARARE

5 Harfli Kelimeler

AREFE, ARENA, AVARE, BAREM, BARET, EMARE, HAREM, İBARE, İDARE, MUARE, SUARE, TARET, USARE, YAREN

4 Harfli Kelimeler

ÇARE, FARE, HARE, İARE, KARE, PARE


Kelime bulma makinesi

A E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AR, ER, RA, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CESARETLENDİRME

 1. [isim] Cesaretlendirmek işi, yüreklendirme, yiğitlendirme

KIRKLARELİLİLİK
...
HARARETLENDİRME

 1. [isim] Hararetlendirmek işi

HAREKETLENDİRME

 1. [isim] Hareketlendirmek işi

AVARELEŞTİRMEK

 1. [-i] Avare duruma getirmek

NARENCİYECİLİK

 1. [isim] Narenciyeci olma durumu

ŞEYTANMİNARESİ

 1. [isim] Bazı deniz böceklerinin koni biçimindeki kavkısı

İDAREİMASLAHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma
 2. İşi oluruna bırakma

CESARETLENMEK

 1. [nsz] Yılgınlığı gitmek, yüreklenmek, yiğitlenmek

AVARELEŞTİRME

 1. [isim] Avareleştirmek işi

HAREKETLENMEK

 1. [nsz] Hareket kazanmak, harekete geçmek

CESARETSİZLİK

 1. [isim] Cesaretsiz olma durumu, yüreksizlik

KİLOMETREKARE

 1. [isim] Kenarları birer kilometre uzunluğunda olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçü birimi, (km2)

ESRARENGİZLİK

 1. [isim] Esrarlı olma durumu
  • "Zekeriya sofrasının esrarengizliğini öğrenmek cazibesine kapıldım." (Aka Gündüz)

TAHARETLENMEK

 1. [nsz] Tuvalet yaptıktan sonra temizlenmek

MİNAREGÖLGESİ

 1. [isim] Gerçekleşmesi imkânsız durum

MAHARETSİZLİK

 1. [isim] Maharetsiz olma durumu

HAREKETSİZLİK

 1. [isim] Hareketsiz olma durumu

HARARETLENMEK

 1. [nsz] Isısı artmak
 2. Canlanmak, kızışmak
  • "Tartışma hararetlendi."
  • "Şakir Bey arkasından gelerek fikrini müdafaa için hararetleniyordu." (Peyami Safa)

TAYYARECİLİK

 1. [isim] Tayyarecinin işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü