Sonunda are olan 38 kelime var. ARE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde are olan kelimeler listesine ya da başında are olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KİLOMETREKARE

9 Harfli Kelimeler

CİĞERPARE, METREKARE, PALASPARE, ŞEKERPARE, VARAKPARE

8 Harfli Kelimeler

BİLAHARE, İSTİHARE, İSTİŞARE, PİTİKARE, PÖTİKARE

7 Harfli Kelimeler

AŞİKARE, DEKLARE, FEVVARE, İSTİARE, MEKKARE, NAKKARE, SEYYARE, TAYYARE, YEKPARE

6 Harfli Kelimeler

BİÇARE, KABARE, MİNARE, ŞERARE, HARARE

5 Harfli Kelimeler

AVARE, EMARE, İBARE, İDARE, MUARE, SUARE, USARE

4 Harfli Kelimeler

ÇARE, FARE, HARE, İARE, KARE, PARE


Kelime bulma makinesi

A E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AR, ER, RA, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KİLOMETREKARE

 1. [isim] Kenarları birer kilometre uzunluğunda olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçü birimi, (km2)

PALASPARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pasaklı, yırtık giysi
  • "Sarhoş sesi, ızgaralı ocağın yakınında duvara sırtını vermiş, palaspareler içinde bir adama hitap ediyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

VARAKPARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kâğıt parçası
 2. Mektup, name

ŞEKERPARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çok tatlı bir kayısı çeşidi
 2. Bir tür hamur tatlısı

METREKARE

 1. [isim] Kenarı 1 m olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi

CİĞERPARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. Çok sevilen kimse
  • "Ciğerparesi, bir tanesi içeride alevler içinde can verirken Fasarya buna seyirci mi kalacak?" (Haldun Taner)

PİTİKARE

 1. [isim] Pötikare

PÖTİKARE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Küçük kareli kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış olan

İSTİHARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
  • "İstihareye yatmazsın / Doğruca yola girmezsin." (Halk türküsü)

BİLAHARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları
  • "Bu işin bilahare daha etraflı bir şekilde düşünülerek arz edilmesi icap ettiğini söyleyince başını eğerek sustu." (Nahid Sırrı Örik)

İSTİŞARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Danışma

AŞİKARE
...
YEKPARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün
  • "Pencerelerin karşı duvarı yerden tavana kadar yekpare aynayla örtülüydü." (Cahit Uçuk)
 2. [zarf] Tek parça olarak, bütün olarak
  • "Tarih, yekpare görülecek, topyekûn sevilecek yahut da nefret edilecek bir şey değildir." (Yahya Kemal Beyatlı)

FEVVARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Fıskiye

DEKLARE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bildirilmiş, açıklanmış

İSTİARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme
 2. Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme
  • ""Bu adam hayatının sonbaharında" cümlesinde sonbahar kelimesi yaşlılığı anlatan bir istiaredir."

TAYYARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uçak

MEKKARE
...
NAKKARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul

SEYYARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gezegen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü