İçinde UZ olan 5 harfli 43 kelime var. İçerisinde UZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında UZ olan kelimeler listesine ya da Sonu UZ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DOMUZ

 1. [isim] Çift parmaklılardan, eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
  • "Şişmanlıyorum, neden yine bir domuz gibi tıkındım?" (Atilla İlhan)
 2. Hain, aksi, ters, inatçı kimse
  • "Domuzun malı için can tüketmeye mi geldik dünyaya?" (Refik Halit Karay)
  • "Domuz gibi bilir ama söylemez!"

BUZLA

 1. [isim] Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfilt

UÇSUZ

 1. [sıfat] Ucu olmayan
  • "Geçen günlerim bana dalgaları sayılmayan uçsuz bir deniz gibi göründü." (Halide Edip Adıvar)

BUZCU

 1. [isim] Buz satan kimse

ARMUZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi

MARUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir olayın, bir durumun etkisinde veya karşısında bulunan
  • "Herkes, her an müthiş bir tehlikeye maruzdur." (Peyami Safa)
  • "Türk Cumhuriyeti varlığını, istikbalini safsatalarla tehlikeye maruz bırakamaz." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Taraf taraf işgallere, istilalara maruz kaldık." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Arz edilen, sunulan, verilen

KAVUZ

 1. [isim] Buğdaygillerin başağında, başakçıkları veya çiçeği saran kabuk
 2. İçi boş, kabuklu yemiş

DOKUZ

 1. [isim] Sekizden sonra gelen sayının adı
  • "Sabahtan beri kamış kökünün içine sığınmış, yüreği ağzında, dokuz doğurarak şahinini bekleyişi..." (Yahya Kemal)
  • "Dokuz körün bir değneği, işte bir kızımız var." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı
 3. [sıfat] Sekizden bir artık

TOPUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ucu top biçiminde eski bir silah
 2. Top biçiminde toplanmış saç
  • "Saçlar, sımsıkı taranmış, fırçalanmış, ensesinde bir topuz yapılmıştı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Bir şeyin elle tutulabilen çıkıntısı
  • "Kapıya doğru yürüdü. Evvela anahtarı, sonra topuzu çevirdi." (Peyami Safa)

ODSUZ

 1. [sıfat] Ateşsiz

TUZAK

 1. [isim] Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
  • "Sana bir tuzak kursak sen o tuzağa düşmezsin ey oğul!" (Sevinç Çokum)
 2. Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo
  • "Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "... bütün işi pişirmiş, tuzağı kurmuş, son darbeyi indirmek üzere idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BUZLU

 1. [sıfat] Buz tutmuş, buz bağlamış olan
  • "Buzlu dere."
 2. Buz içinde tutularak, içine buz katılarak soğutulmuş
  • "Serin bir yerde oturuyor, buzlu şurubunu, buzlu içkisini içiyor." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Buğulanmış gibi olan, saydam olmayan
  • "Kalem odasından buzlu bir camekânla ayrılmış..." (Reşat Nuri Güntekin)

TOKUZ

 1. [sıfat] Sık ve kalınca, tok (kumaş)

VUZUH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açık olma durumu, açıklık, aydınlık
  • "Bu akşam bilhassa, Şevki'nin fikrindeki vuzuh onu düşündürdü." (Halide Edip Adıvar)
 2. Açıklık

MUZİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
  • "Hiç de yaramaz ve muzip bir çocuk olamamakla beraber ona kötü oyunlar oynamaktan çekinmemişimdir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BUĞUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kin besleme, nefret etme

SUSUZ

 1. [sıfat] Suyu olmayan, suyu bulunmayan
  • "Bir kadeh rakıyı susuz ve bir hamlede içti." (Peyami Safa)
 2. Suyu çok az olan
  • "Susuz portakal."
 3. Yağmursuz, kurak geçen
  • "Susuz bir yaz."
 4. Susamış olan
  • "Koca bir tarihin tutuştuğu çöllerde susuz yanan insanların çatlak dudaklarında temaşa ediyoruz." (Falih Rıfkı Atay)
 5. [zarf] Su olmadan
  • "Susuz bırakmak."

ACUZE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Huysuz, yaşlı kadın
  • "Korkunç bir acuze onu kucaklamaya çalışıyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)

VADUZ
...
YAVUZ

 1. [sıfat] Güçlü, çetin
  • "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır sözüne uygun olarak açtı ağzını, yumdu gözünü." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. İyi, gürbüz, güzel
  • "Çok cevherli öküzmüş, bol yedir de hele bak, ne yavuz mal olur." (Refik Halit Karay)
 3. Kötü, fena

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü