İçinde ı olan 16340 kelime var. İçerisinde I harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ı harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ı harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABANOZLAŞIVERME, ABANOZLAŞTIRMAK, AÇIKLAŞTIRILMAK, ACILAŞTIRABİLME, ADLANDIRABİLMEK, ADLANDIRIVERMEK, AĞAÇLANDIRILMAK, AĞDALAŞTIRILMAK, AĞIRLAŞTIRILMAK, AĞIRLIKSIZLAŞMA, AKILSALLAŞTIRMA, AKIŞKANLAŞTIRMA, AKKORLAŞTIRILMA, ALACAKLANDIRICI, ALACAKLANDIRMAK, ALAMETİFARİKALI, ALIKLAŞTIRILMAK, ALIKONULABİLMEK, ALINTILANABİLME, ALINTILAYABİLME, ALKIŞLANABİLMEK, ALKIŞLATABİLMEK, ALKIŞLAYABİLMEK, ALKIŞLAYIVERMEK, AMERİKALILAŞMAK, ANIMSATILABİLME, ANITLAŞTIRILMAK, ANLAMLANDIRILIŞ, ANLAMLANDIRILMA, ANLAŞILMAMAZLIK, ANLAŞTIRABİLMEK, ANLAYIŞSIZLAŞMA, ANTRENMANSIZLIK, APTALLAŞTIRILMA, ARAÇSALLAŞTIRMA, ARAPÇALAŞTIRMAK, ARAŞTIRILABİLME, ARIZALANABİLMEK, ARIZALANIVERMEK, ARNAVUTLAŞTIRMA Devamını Görüntüle

14 Harfli Kelimeler

ABANDIRABİLMEK, ABANDIRIVERMEK, ABANOZLAŞTIRMA, ABARTILABİLMEK, AÇIKLANABİLMEK, AÇIKLAŞTIRILMA, AÇIKLATABİLMEK, AÇIKLAYABİLMEK, AÇIKLAYIVERMEK, ACILAŞTIRILMAK, ACIMASIZCASINA, ACIMASIZLAŞMAK, ACINDIRABİLMEK, ADIMLAYABİLMEK, ADLANDIRABİLME, ADLANDIRIVERME, AĞAÇLANDIRILIŞ, AĞAÇLANDIRILMA, AĞDALAŞIVERMEK, AĞDALAŞTIRILMA, AĞIRLANABİLMEK, AĞIRLAŞABİLMEK, AĞIRLAŞTIRILMA, AĞIRLATABİLMEK, AĞIRLAYABİLMEK, AHLAKSIZCASINA, AHMAKLAŞTIRMAK, AKARYAKITÇILIK, AKILLANABİLMEK, AKILLANIVERMEK, AKKORLAŞTIRMAK, AKTARILABİLMEK, AKTARILIVERMEK, ALABALIKGİLLER, ALACAKLANDIRMA, ALACALANDIRMAK, ALAFRANGACILIK, ALAKALANDIRMAK, ALAKASIZCASINA, ALÇAKLAŞTIRMAK Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

ABANDIRABİLME, ABANDIRIVERME, ABARTILABİLME, ABUKLAŞTIRMAK, AÇIKLANABİLİR, AÇIKLANABİLME, AÇIKLAŞTIRMAK, AÇIKLATABİLME, AÇIKLATTIRMAK, AÇIKLAYABİLME, AÇIKLAYICILIK, AÇIKLAYIVERME, ACILAŞABİLMEK, ACILAŞIVERMEK, ACILAŞTIRILMA, ACIMASIZLAŞMA, ACINDIRABİLME, ADABIMUAŞERET, ADIMLAYABİLME, ADIYAMANLILIK, ADLANDIRILMAK, AFALLAŞTIRMAK, AĞAÇLANDIRMAK, AĞDALAŞIVERME, AĞDALAŞTIRMAK, AĞIRLANABİLME, AĞIRLAŞABİLME, AĞIRLAŞTIRMAK, AĞIRLATABİLME, AĞIRLAYABİLME, AĞIRLIKSIZLIK, AĞIRŞAKLANMAK, AHMAKLAŞTIRMA, AKILLANABİLME, AKILLANDIRMAK, AKILLANIVERME, AKILLANMAZLIK, AKILSIZCASINA, AKIŞKANLAŞMAK, AKKORLAŞTIRMA Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABARTISIZLIK, ABARTMACILIK, ABARTMASIZCA, ABUKLAŞTIRMA, AÇIKGÖZLÜLÜK, AÇIKLAŞTIRMA, AÇIKLATTIRMA, AÇIKLIKÖLÇER, ACILAŞABİLME, ACILAŞIVERME, ACILAŞTIRMAK, ACIMTIRAKLIK, ACINDIRILMAK, AÇKILATILMAK, AÇTIRABİLMEK, ADLANDIRILIŞ, ADLANDIRILMA, AFALLAŞTIRMA, AĞAÇLANDIRIŞ, AĞAÇLANDIRMA, AĞDALAŞTIRMA, AĞILANDIRMAK, AĞIRBAŞLILIK, AĞIRCANLILIK, AĞIRKANLILIK, AĞIRLAŞTIRMA, AĞIRŞAKLANMA, AĞIZLIKÇILIK, AĞLAYIVERMEK, AĞRITABİLMEK, AĞRIYABİLMEK, AHMAKISLATAN, AKILALMAZLIK, AKILLANDIRMA, AKILLICASINA, AKILLILAŞMAK, AKINTISIZLIK, AKIŞKANLAŞMA, AKKARINCALAR, AKLAYIVERMEK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ABANIVERMEK, ABARTICILIK, ABARTILILIK, ABARTISIZCA, ACIKABİLMEK, ACIKIVERMEK, AÇILABİLMEK, ACILAŞTIRMA, AÇILIVERMEK, ACIMASIZLIK, ACINDIRILMA, ACITABİLMEK, ACITIVERMEK, ACIYABİLMEK, AÇKILATILMA, AÇTIRABİLME, ADLANDIRMAK, ADLAŞTIRMAK, AFRİKALILIK, AĞARIVERMEK, AĞILANDIRMA, AĞIRELLİLİK, AĞLAYICILIK, AĞLAYIVERME, AĞRITABİLME, AĞRIYABİLME, AHLAKSIZLIK, AHLATIERBAA, AKARYAKITÇI, AKÇILLANMAK, AKÇILLAŞMAK, AKILDANELİK, AKILLILAŞMA, AKINTIÖLÇER, AKITABİLMEK, AKITIVERMEK, AKLAŞTIRMAK, AKLAYIVERME, AKŞAMSEFASI, AKSIRABİLME Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ABANDIRMAK, ABANIVERME, ABARTILMAK, ABARTMASIZ, ACIKABİLME, AÇIKGÖZLÜK, ACIKIVERME, AÇIKLAMALI, AÇIKLANMAK, AÇIKLAŞMAK, AÇIKLATMAK, AÇIKLAYICI, ACIKTIRMAK, AÇILABİLME, AÇILIVERME, ACIMASIZCA, AÇIMLANMAK, ACINDIRMAK, AÇINDIRMAK, ACITABİLME, ACITIVERME, ACIYABİLME, AÇKILANMAK, AÇKILATMAK, AÇMAMAZLIK, AÇTIRILMAK, ADAMAKILLI, ADAMCASINA, ADAMCILLIK, ADAMSIZLIK, ADANALILIK, ADANMIŞLIK, ADEMELMASI, ADIMLANMAK, ADIYAMANLI, ADLANDIRIM, ADLANDIRIŞ, ADLANDIRMA, ADLAŞTIRMA, AĞABABALIK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABANDIRMA, ABARTILIŞ, ABARTILMA, ABARTISIZ, ABARTMACI, ABARTMALI, ABASIZLIK, ABAZANLIK, ABDALIMSI, ABIKEVSER, ABLACILIK, ACIKILMAK, AÇIKLAMAK, AÇIKLANAN, AÇIKLANIŞ, AÇIKLANMA, AÇIKLAŞMA, AÇIKLATMA, AÇIKLAYAN, AÇIKLAYIŞ, AÇIKLIKLA, ACIKLILIK, ACIKTIRMA, ACILANMAK, ACILAŞMAK, AÇIMLAMAK, AÇIMLANIŞ, AÇIMLANMA, AÇIMLAYIŞ, ACIMSAMAK, ACIMSILIK, ACIMTIRAK, ACINDIRIŞ, ACINDIRMA, AÇINDIRMA, ACINILMAK, AÇINSAMAK, AÇISALLIK, ACISIZLIK, ACITILMAK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

ABACILIK, ABARTICI, ABARTILI, ABDALLIK, ABIHAYAT, ABIREVAN, ABLAKLIK, ABRAŞLIK, AÇIKAĞIZ, AÇIKÇASI, ACIKILMA, AÇIKLAMA, ACILANMA, ACILAŞMA, ACILILIK, ACIMASIZ, AÇIMLAMA, ACIMSAMA, ACINILMA, AÇINSAMA, AÇIÖLÇER, AÇIORTAY, ACIPAYAM, ACITILMA, AÇIVERME, AÇKILAMA, AÇMAZLIK, AÇTIRMAK, ADALILIK, ADIMBAŞI, ADIMLAMA, ADIYAMAN, ADSIZLIK, AFRİKALI, AĞACIMSI, AĞARTICI, AĞDIRMAK, AĞILAMAK, AĞILANMA, AĞILAŞMA Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ABARTIK, ABARTIŞ, ABLALIK, ACARLIK, ACIKARA, AÇIKGÖZ, AÇIKLIK, ACIKMAK, AÇIKTAN, AÇILAMA, AÇILMAK, ACINMAK, AÇINMAK, ACITMAK, AÇKISIZ, AÇMALIK, AÇTIRIŞ, AÇTIRMA, ADAKLIK, ADAKSIZ, ADAMCIK, ADAMCIL, ADAMLIK, ADAMSIZ, ADANALI, ADAŞLIK, ADAYLIK, ADCILIK, ADIMLIK, ADLILIK, AFGANLI, AĞAÇÇIK, AĞAÇLIK, AĞAÇSIL, AĞAÇSIZ, AGAHLIK, AĞCILIK, AĞDALIK, AĞDIRMA, AĞILAMA Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ABANIŞ, ABARTI, ABASIZ, ABLACI, ACIGÖL, AÇIKÇA, AÇIKÇI, ACIKIŞ, ACIKLI, ACIKMA, ACILIK, AÇILIM, AÇILIŞ, AÇILMA, ACIMAK, ACIMIK, ACIMSI, AÇINIM, ACINIŞ, ACINMA, AÇINMA, ACIRAK, ACIRGA, AÇISAL, ACISIZ, ACITIŞ, ACITMA, ACIYIŞ, AÇKICI, AÇKILI, AÇMACI, ADACIK, ADAKLI, ADAMCI, ADANIŞ, ADATIŞ, ADAYIŞ, AĞACIK, AĞAÇLI, AĞAÇSI Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

ABACI, ABALI, ACICA, ACILI, ACIMA, AÇLIK, ADALI, ADAMI, ADINA, ADSIZ, AĞCIK, AĞILI, AKÇIL, AKICI, AKLIK, AKŞIN, ALGIÇ, ALGIN, ALICI, ALKIM, ALKIŞ, ALLIK, ALTIK, ALTIN, ALTIZ, ALTLI, AMALI, ANALI, ANDIÇ, ANDIK, ANDIZ, ANGIÇ, ANGIN, ANLIK, ANSIZ, ANTLI, APACI, ARACI, ARALI, ARDIÇ Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

AÇIK, AÇIM, AÇIŞ, AÇIT, AÇKI, ADCI, ADIL, ADIM, ADLI, AĞCI, AĞIL, AĞIM, AĞIN, AĞIR, AĞIŞ, AĞIT, AĞIZ, AĞLI, AĞRI, AĞSI, AHÇI, AHIR, AKIL, AKIM, AKIN, AKIŞ, AKLI, ALÇI, ALDI, ALGI, ALIÇ, ALIK, ALIM, ALIN, ALIŞ, ALLI, ALTI, ANIK, ANIT, ANIZ Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

ACI, AÇI, AĞI, AKI, ANI, ARI, ASI, AŞI, AYI, AZI, ÇIĞ, CIK, ÇIN, ÇIP, CIS, ÇIT, CIZ, DIŞ, FIR, FIS, GIK, GIR, HIK, HIR, HIZ, IRA, IRK, IRZ, ISI, KIÇ, KIĞ, KIL, KIN, KIR, KIŞ, KIT, KIZ, LIĞ, MIH, PIR Devamını Görüntüle

2 Harfli Kelimeler

IH, IR, IS


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PAYLAŞILABİLMEK
...
YUVARLAYIVERMEK
...
KIRKLARELİLİLİK
...
ULUSALLAŞTIRMAK

  1. [-i] Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek

ZAYIFLATABİLMEK
...
SIKIŞTIRABİLMEK
...
ÇAPAÇULLAŞTIRMA

  1. [isim] Çapaçullaştırmak işi veya durumu

DOLGUNLAŞTIRMAK
...
TANIMLAYABİLMEK
...
UMURSAMAZCASINA
...
ÇIPLAKLAŞTIRMAK

  1. [-i] Çıplak duruma getirmek

BAĞIŞLAYABİLMEK

  1. [-i] Bağışlama imkânı veya olasılığı bulunmak

ISMARLAYABİLMEK
...
SOYSUZLAŞTIRMAK

  1. [-i] Soysuz bir duruma getirmek

BUKAĞILAYABİLME

  1. [isim] Bukağılayabilmek işi

FARSLAŞTIRILMAK
...
SİNEMALAŞTIRMAK

  1. [-i] Sinema durumuna getirmek

AYAKLANDIRILMAK

  1. [nsz] Ayaklanması sağlanmak, kışkırtılmak

TAMAMLAYIVERMEK
...
UYDULAŞTIRILMAK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü