İçinde ışı olan 203 kelime var. İçerisinde IŞI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ışı olan kelimeler listesine ya da Sonu ışı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

IŞIKLANDIRILMAK

14 Harfli Kelimeler

ALIŞILMAMIŞLIK, DANIŞILABİLMEK, IŞIKLANDIRILMA

13 Harfli Kelimeler

ALIŞILABİLMEK, ALIŞILAGELMEK, BAKIŞIMSIZLIK, ÇAĞRIŞIMCILIK, ÇARPIŞIVERMEK, DANIŞILABİLME, IŞIKLANDIRMAK, IŞINLANDIRMAK, YAKIŞIKSIZLIK

12 Harfli Kelimeler

ALIŞILABİLME, ALIŞILAGELME, ALIŞILMIŞLIK, BAKIŞIVERMEK, ÇARPIŞIVERME, IŞIKLANDIRMA, IŞINETKİNLİK, IŞINLANDIRMA, KARMAKARIŞIK, YAKIŞIKLILIK

11 Harfli Kelimeler

ALIŞILMADIK, ALIŞILMAMIŞ, ALIŞIVERMEK, BAKIŞIVERME, ÇAĞRIŞIMSAL, ÇAĞRIŞIMSIZ, ÇARPIŞILMAK, FIŞIRDATMAK, HIŞILDATMAK, HIŞIMLANMAK, HIŞIRDATMAK, IŞINIMÖLÇER, KALKIŞILMAK, TARTIŞILMAK

10 Harfli Kelimeler

ALIŞIVERME, ALTMIŞINCI, ARDIŞIKLIK, AYRIŞIKLIK, BAĞIŞIKLIK, BAKIŞIMSIZ, BARIŞIKLIK, ÇAĞRIŞIMCI, ÇAĞRIŞIMLI, ÇALIŞILMAK, ÇARPIŞILMA, ÇATIŞIKLIK, ÇATIŞILMAK, DANIŞIKLIK, DANIŞILMAK, FIŞILDAMAK, FIŞIRDAMAK, FIŞIRDATMA, FOSFORIŞIL, HIŞILDAMAK, HIŞILDATMA, HIŞILTISIZ, HIŞIMLANMA, HIŞIRDAMAK, HIŞIRDATMA, HIŞIRDAYIŞ, HIŞIRTISIZ, IŞIKLANMAK, IŞIKSIZLIK, IŞILDATMAK, IŞINLANMAK, IŞINLAYICI, KAÇIŞILMAK, KALKIŞILMA, KAPIŞILMAK, KARIŞIKLIK, KARIŞILMAK, KATIŞIKLIK, KATIŞIKSIZ, KIRIŞIKLIK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ALIŞIKLIK, ALIŞILDIK, ALIŞILMAK, ALIŞILMIŞ, BAKIŞIMLI, ÇALIŞILMA, ÇATIŞILMA, DANIŞIKLI, DANIŞILMA, DAYANIŞIK, FIŞILDAMA, FIŞIRDAMA, FOSFORIŞI, HIŞILDAMA, HIŞILTILI, HIŞIRDAMA, HIŞIRTILI, IŞIKÇILIK, IŞIKKESEN, IŞIKLANMA, IŞIKLILIK, IŞIKÖLÇER, IŞILATMAK, IŞILDAMAK, IŞILDATMA, IŞINETKİN, IŞINLAMAK, IŞINLANMA, IŞINLILAR, IŞINÖLÇER, KAÇIŞILMA, KAPIŞILMA, KARIŞILMA, KIRIŞIKLI, MIŞILDAMA, SARIŞINCA, YAKIŞIKLI, YARIŞIMCI, YILIŞIKÇA

8 Harfli Kelimeler

ALIŞILMA, ÇAĞRIŞIM, FLORIŞIL, HIŞIRLIK, IŞIKLAMA, IŞILAMAK, IŞILATMA, IŞILDAMA, IŞILTILI, IŞINLAMA, YAPIŞICI

7 Harfli Kelimeler

ARDIŞIK, AYRIŞIK, AYRIŞIM, BAĞIŞIK, BAKIŞIM, BARIŞIK, ÇAKIŞIK, ÇALIŞIM, ÇATIŞIK, DANIŞIK, DIŞINDA, DIŞINLI, FIŞILTI, FIŞIRTI, FLORIŞI, GAZIŞIL, HIŞILTI, HIŞIMLI, HIŞIRTI, IŞIKSIZ, IŞILAMA, IŞILDAK, IŞITMAK, KARIŞIK, KARIŞIM, KATIŞIK, KIPIŞIK, KIRIŞIK, KIZIŞIK, SARIŞIN, SIKIŞIK, SIVIŞIK, TANIŞIK, TANIŞIŞ, TIKIŞIK, YAKIŞIK, YAPIŞIK, YARIŞIM, YIĞIŞIK, YIĞIŞIM Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ALIŞIK, APIŞIK, GAZIŞI, IŞIĞAN, IŞIKÇI, IŞIKLI, IŞILAK, IŞILTI, IŞIMAK, IŞINIM, IŞINLI, IŞINTI, IŞITIM, IŞITMA

5 Harfli Kelimeler

DIŞIK, HIŞIM, HIŞIR, IŞIMA, KIŞIN, KIŞIR

4 Harfli Kelimeler

IŞIK, IŞIL, IŞIN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

IŞIKLANDIRILMAK

 1. [nsz] Işıklandırılma işi yapılmak veya ışıklanması sağlanmak

IŞIKLANDIRILMA

 1. [isim] Işıklandırılmak işi

DANIŞILABİLMEK

 1. [nsz] Danışılma imkânı veya olasılığı bulunmak

ALIŞILMAMIŞLIK

 1. [isim] Alışılmamış olma durumu

ALIŞILAGELMEK

 1. [-e] Alışılmış olmak

IŞINLANDIRMAK

 1. [-i] İnsan, hayvan veya herhangi bir materyal röntgen, gama, nötron vb. ışınların etkisinde kalmak

ÇARPIŞIVERMEK

 1. [nsz] Ansızın çarpışmak

DANIŞILABİLME

 1. [isim] Danışılabilmek işi

IŞIKLANDIRMAK

 1. [-i] Işıklı duruma getirmek, aydınlatmak

ALIŞILABİLMEK

 1. [-e] Alışılma imkânı veya olasılığı bulunmak

YAKIŞIKSIZLIK

 1. [isim] Yakışık almayan davranış veya durum, uygunsuzluk

ÇAĞRIŞIMCILIK

 1. [isim] Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti

BAKIŞIMSIZLIK

 1. [isim] Bakışımsız olma durumu, asimetri

BAKIŞIVERMEK

 1. [nsz] Çabucak bakışmak

ÇARPIŞIVERME

 1. [isim] Çarpışıvermek işi

YAKIŞIKLILIK

 1. [isim] Yakışıklı olma durumu

IŞINLANDIRMA

 1. [isim] Işınlandırmak işi

IŞIKLANDIRMA

 1. [isim] Işıklandırmak işi, aydınlatma
  • "Anıtkabir'in ışıklandırma düzeni."

IŞINETKİNLİK

 1. [isim] Alfa, beta veya gama ışınlarını yayma özelliği, radyoaktivite

KARMAKARIŞIK

 1. Dağınık, düzensiz, çok karışık
  • "Taranmamış, karmakarışık kumral saçları, kocaman bir ağzı, fevkalade muntazam ve güzel dişleri vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Benim köy sükûnuma yuva olmak üzere düşündüğüm bu odacık karmakarışık olmuş." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Huzursuz, kararsız, karmaşık
  • "Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." (Peyami Safa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü