İçinde ük olan 777 kelime var. İçerisinde ÜK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ük olan kelimeler listesine ya da Sonu ük ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÜYÜKLENEBİLMEK, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, GÜMRÜKLENDİRMEK, MÜKAFATLANDIRMA, REKONSTRÜKSİYON, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

BÜYÜKLENEBİLME, DENEYÜSTÜCÜLÜK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, GÜMRÜKLENDİRME, KARİKATÜRCÜLÜK, KONSTRÜKTİVİZM, KOORDİNATÖRLÜK, MÜKEMMELLEŞMEK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, SÜRÜKLENDİRMEK, SÜRÜKLEYİCİLİK, TAHAMMÜLSÜZLÜK, YÜKSEKLİKÖLÇER, YÜKÜMLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

BAŞREJİSÖRLÜK, BÜKTÜREBİLMEK, DOĞAÜSTÜCÜLÜK, ENFRASTRÜKTÜR, FABRİKATÖRLÜK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HAKKIMÜKTESEP, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, KOMPOZİTÖRLÜK, KONSTRÜKSİYON, KÜKÜRTDİOKSİT, MEDYUNUŞÜKRAN, MİNYATÜRCÜLÜK, MÜKEMMELLEŞME, NÜKLEOPROTEİN, OLAĞANÜSTÜLÜK, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, REPRODÜKSİYON, RÖPRODÜKSİYON, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, STRÜKTÜRALİST, STRÜKTÜRALİZM, SÜRÜKLENDİRME, TÜKÜRÜKLENMEK, YÜKSEKÖĞRENİM, YÜKSEKÖĞRETİM, YÜKSELTGENMEK, YÜKÜMLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, ASANSÖRCÜLÜK, ATATÜRKÇÜLÜK, BÜKTÜREBİLME, BÜKÜLEBİLMEK, BÜKÜLÜVERMEK, BÜYÜKÇEKMECE, BÜYÜKELÇİLİK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜMRÜKLENMEK, GÜNGÖRMÜŞLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, HÜSNÜKURUNTU, KARABÜKLÜLÜK, KARAGÖZCÜLÜK, KARİKATÜRLÜK, KONDÜKTÖRLÜK, KONTROLCÜLÜK, KONTROLÖRLÜK, KÖTÜLÜKÇÜLÜK, KÜÇÜKÇEKMECE, KÜKÜRTLENMEK, KÜLTÜRSÜZLÜK, MANİKÜRCÜLÜK, MİNİBÜSÇÜLÜK, MÜKELLEFİYET, MÜKEMMELİYET, OBSTRÜKSİYON, PARAŞÜTÇÜLÜK, PEDİKÜRCÜLÜK, PRODÜKTİVİTE, PRODÜKTÖRLÜK, PÜRTÜKLENMEK, STATÜKOCULUK, SÜMSÜKGİLLER Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ALKOLSÜZLÜK, ANİMATÖRLÜK, ANTRENÖRLÜK, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BİNGÖLLÜLÜK, BÜKTÜRÜLMEK, BÜKÜLEBİLME, BÜKÜLGENLİK, BÜKÜLÜVERME, BÜTÜNCÜLLÜK, BÜYÜKLENMEK, CÜCÜKLENMEK, ÇÖPLÜKÇÜLÜK, ÇÖZÜMSÜZLÜK, DIŞBÜKEYLİK, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜKKANCILIK, DÜRTÜKLEMEK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, EPİKÜRCÜLÜK, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖTÜRÜCÜLÜK, GÖZLÜKÇÜLÜK, GRAVÜRCÜLÜK, GÜDÜKLEŞMEK, GÜMRÜKÇÜLÜK, GÜMRÜKLEMEK, GÜMRÜKLENME, HOŞGÖRÜRLÜK, HÖDÜKLEŞMEK, HÜKMOLUNMAK, HÜKÜMDARLIK, HÜKÜMRANLIK, HÜKÜMSÜZLÜK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜLÜK, AÇIKGÖZLÜK, ANKETÖRLÜK, ARMATÖRLÜK, BÜKEBİLMEK, BÜKTÜRÜLME, BÜKÜVERMEK, BÜYÜKLENME, BÜYÜKORHAN, BÜYÜKSEMEK, BÜYÜKŞEHİR, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZÜŞÜKLÜK, CÜCÜKLENME, ÇÖZÜNÜRLÜK, DEDÜKSİYON, DÖKÜMCÜLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖVÜŞÇÜLÜK, DÜDÜKLEMEK, DÜNÜRCÜLÜK, DÜRTÜKLEME, DÜŞÜNÜRLÜK, ENDÜKSİYON, GÖMÜLDÜRÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNÜRLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÜÇLÜKONAK, GÜDÜKLEŞME, GÜDÜMCÜLÜK, GÜDÜMLÜLÜK, GÜMRÜKLEME, GÜMÜŞÇÜLÜK, HAKKISÜKUT, HÖDÜKLEŞME, HÜKMOLUNMA, HÜKÜMFERMA Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AMATÖRLÜK, BLÖFÇÜLÜK, BOKSÖRLÜK, BONKÖRLÜK, BÖLÜCÜLÜK, BÖLÜKBAŞI, BÜKEBİLME, BÜKTÜRMEK, BÜKÜCÜLÜK, BÜKÜVERME, BÜYÜCÜLÜK, BÜYÜKELÇİ, BÜYÜKSEME, CİNGÖZLÜK, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, DANSÖRLÜK, DANSÖZLÜK, DUBLÖRLÜK, DÜDÜKLEME, DÜMBÜKLÜK, DÜRÜSTLÜK, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞSÜZLÜK, DÜZGÜNLÜK, EDİTÖRLÜK, GOLFÇÜLÜK, GOLSÜZLÜK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖZLÜKSÜZ, GÖZSÜZLÜK, GÜÇSÜZLÜK, GÜDÜCÜLÜK, GÜLÜNÇLÜK, GÜMRÜKSÜZ, GÜNDÜZLÜK, GÜNÜCÜLÜK, GÜRBÜZLÜK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AHZÜKABZ, AKGÜNLÜK, AKTÖRLÜK, BOZYÜRÜK, BUGÜNLÜK, BÜCÜRLÜK, BÜKLÜMLÜ, BÜKTÜRME, BÜKÜKLÜK, BÜKÜLGEN, BÜKÜLMEK, BÜKÜMSÜZ, BÜKÜNMEK, BÜRÜMCÜK, BÜTÜNLÜK, BÜYÜKAYI, BÜYÜKBAŞ, BÜYÜKLÜK, BÜZÜKTAŞ, CÜNÜPLÜK, ÇÖKÜKLÜK, ÇÖPÇÜLÜK, ÇÖPLÜKÇÜ, ÇÜKÜNDÜR, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, DIŞBÜKEY, DÖKÜKLÜK, DÖNÜMLÜK, DÜĞÜMCÜK, DÜĞÜRCÜK, DÜKKANCI, DÜNÜRLÜK, DÜŞÇÜLÜK, DÜŞÜKLÜK, GOLCÜLÜK, GÖĞÜSLÜK, GÖMÜTLÜK, GÖRÜMLÜK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARŞİDÜK, BOZÜYÜK, BÜKÜLME, BÜKÜLÜŞ, BÜKÜMLÜ, BÜKÜNLÜ, BÜKÜNME, BÜKÜNTÜ, BÜYÜKÇE, BÜYÜKSÜ, BÜZÜŞÜK, CÜCÜKLÜ, ÇÜRÜKLÜ, DÖRTLÜK, DÜDÜKÇÜ, DÜDÜKLÜ, GÖNÇLÜK, GÖZÜKME, GRANDÜK, GÜLÜCÜK, HÖDÜKÇE, HÜKÜMET, HÜKÜMLÜ, İÇBÜKEY, KARABÜK, KILÜKAL, KÖPÜKLÜ, KÖRÜKÇÜ, KÖRÜKLÜ, KÖTÜLÜK, KÜÇÜCÜK, KÜÇÜKÇE, KÜKREME, MÜKAFAT, NÖTRLÜK, NÜKLEER, NÜKLEİK, NÜKLEON, NÜKTECİ, NÜKTELİ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

BÖNLÜK, BÖRTÜK, BÜKLÜK, BÜKLÜM, BÜKMEK, BÜKÜCÜ, BÜKÜLÜ, ÇÖLLÜK, ÇÖPLÜK, DÜĞMÜK, DÜKKAN, DÜKLÜK, DÜMBÜK, DÜZLÜK, GOLLÜK, GÖLCÜK, GÖLLÜK, GÖYNÜK, GÖZLÜK, GÜÇLÜK, GÜLLÜK, GÜMRÜK, GÜNLÜK, GÜRLÜK, GÜZLÜK, HÖLLÜK, HÜKMEN, HÜRLÜK, JULLÜK, KÖKÇÜK, KÖRLÜK, KÖSNÜK, KÖYLÜK, KÜKÜRT, KÜLLÜK, KÜSLÜK, KÜTLÜK, LÜKNET, MÜKRİM, ÖLÜLÜK Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

BEDÜK, BÖLÜK, BÜKEN, BÜKME, BÜKÜÇ, BÜKÜK, BÜKÜM, BÜKÜN, BÜKÜŞ, BÜRÜK, BÜYÜK, BÜZÜK, CÜCÜK, ÇÖKÜK, ÇÖZÜK, ÇÜKÜR, ÇÜRÜK, DÖKÜK, DÖNÜK, DÜDÜK, DÜŞÜK, GÖÇÜK, GÖLÜK, GÖMÜK, GÖYÜK, GÜCÜK, GÜDÜK, GÜLÜK, HÖDÜK, HÖYÜK, HÜKMİ, HÜKÜM, HÜYÜK, KADÜK, KÖLÜK, KÖPÜK, KÖRÜK, KÜÇÜK, KÜKRE, KÜTÜK Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

LÜKS, NÜKS, ÖLÜK, ÖRÜK, RÜKU, TRÜK, ÜMÜK

3 Harfli Kelimeler

BÜK, ÇÜK, DÜK, LÜK, YÜK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜMRÜKLENDİRMEK

 1. [-i] Bir malın gümrük işlemlerini yaptırmak

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

MÜKAFATLANDIRMA
...
GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

BÜYÜKLENEBİLMEK

 1. [nsz] Büyüklenme imkânı veya olasılığı bulunmak

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

DİSTRİBÜTÖRLÜK

 1. [isim] Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

SÜRÜKLENDİRMEK

 1. [-i] Sürüklenmesine yol açmak

KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurmacılık

MÜKEMMELLEŞMEK

 1. [nsz] Mükemmel duruma gelmek

YÜKÜMLENDİRMEK

 1. [-i] Yükümlülük altına almak

BÜYÜKLENEBİLME

 1. [isim] Büyüklenebilmek işi

GÜMRÜKLENDİRME

 1. [isim] Gümrüklendirmek işi

ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK

 1. [isim] Özgürsüz olma durumu
  • "İnsan onurunu az çok zedeleyen özgürsüzlüklerin dereceleri vardır." (Azra Erhat)

KARİKATÜRCÜLÜK

 1. [isim] Karikatür çizme sanatı

KOORDİNATÖRLÜK

 1. [isim] Eş güdümcülük

SÜRÜKLEYİCİLİK

 1. [isim] Sürükleyici olma durumu

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

 1. [isim] Düşündürücü olma durumu

YÜKSEKLİKÖLÇER

 1. [isim] Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü