İçinde ük olan 972 kelime var. İçerisinde ÜK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ük olan kelimeler listesine ya da Sonu ük ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÜYÜKLENEBİLMEK, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, GETİRGÖTÜRCÜLÜK, GÜMRÜKLENDİRMEK, KÖRÜKLEYEBİLMEK, MÜKAFATLANDIRMA, REKONSTRÜKSİYON, SÜRÜKLENEBİLMEK, SÜRÜKLEYEBİLMEK, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

ANTRENÖRSÜZLÜK, BAŞANTRENÖRLÜK, BÜYÜKLENEBİLME, DENEYÜSTÜCÜLÜK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, GAYRİMENKULLÜK, GAYRİMÜMKÜNLÜK, GÜMRÜKLENDİRME, KARİKATÜRCÜLÜK, KOLONİZATÖRLÜK, KONSTRÜKTİVİST, KONSTRÜKTİVİZM, KOORDİNATÖRLÜK, KÖRÜKLEYEBİLME, KÖRÜKLEYİCİLİK, MÜKEMMELİYETÇİ, MÜKEMMELLEŞMEK, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK, SÖZLÜKSELLEŞME, SÜRÜKLENDİRMEK, SÜRÜKLENEBİLME, SÜRÜKLEYEBİLME, SÜRÜKLEYİCİLİK, TAHAMMÜLSÜZLÜK, TEREDDÜTSÜZLÜK, TEVEKKÜLSÜZLÜK, YÜKSEKLİKÖLÇER, YÜKSELTEBİLMEK, YÜKÜMLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

ALTMIŞDÖRTLÜK, BAŞÖRTÜSÜZLÜK, BAŞREJİSÖRLÜK, BÜKTÜREBİLMEK, CİHANŞÜMULLÜK, DOĞAÜSTÜCÜLÜK, ENFRASTRÜKTÜR, FABRİKATÖRLÜK, GAYRİMAKULLÜK, GERÇEKÜSTÜLÜK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HAKKIMÜKTESEP, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, HÜKMEDEBİLMEK, KOMPOZİTÖRLÜK, KONSTRÜKSİYON, KÜKÜRTDİOKSİT, MEDYUNUŞÜKRAN, MİNYATÜRCÜLÜK, MÜKEMMELLEŞME, NÜKLEOPROTEİN, OLAĞANÜSTÜLÜK, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, PROTOKOLCÜLÜK, PROVOKATÖRLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, REPRODÜKSİYON, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, SPEKÜLATÖRLÜK, STRÜKTÜRALİST, STRÜKTÜRALİZM, SÜRDÜRÜMCÜLÜK, SÜRÜKLENDİRME, TESETTÜRLÜLÜK, TÜKENMEMEZLİK, TÜKÜRÜKLENMEK, UMURGÖRMÜŞLÜK, YÜKLENEBİLMEK, YÜKLETEBİLMEK, YÜKLEYEBİLMEK Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, ALEMŞÜMULLÜK, ASANSÖRCÜLÜK, ATATÜRKÇÜLÜK, BAŞÖRTÜLÜLÜK, BÖLÜŞÜMCÜLÜK, BÜKTÜREBİLME, BÜKÜLEBİLMEK, BÜKÜLÜVERMEK, BÜYÜKANNELİK, BÜYÜKBABALIK, BÜYÜKÇEKMECE, BÜYÜKELÇİLİK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, FORMÜLSÜZLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÖZLÜKSÜZLÜK, GÖZÜKEBİLMEK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜMRÜKLENMEK, GÜNGÖRMÜŞLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, HORGÖRÜCÜLÜK, HORGÖRÜLÜLÜK, HOŞGÖRÜCÜLÜK, HOŞGÖRÜLÜLÜK, HÜKMEDEBİLME, HÜSNÜKURUNTU, KARABÜKLÜLÜK, KARAGÖZCÜLÜK, KARİKATÜRLÜK, KONDÜKTÖRLÜK, KONTROLCÜLÜK, KONTROLÖRLÜK, KÖTÜLÜKÇÜLÜK, KÜÇÜKÇEKMECE, KÜKÜRTLENMEK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

ALKOLSÜZLÜK, ANİMATÖRLÜK, ANTRENÖRLÜK, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BİNGÖLLÜLÜK, BRÜLÖRCÜLÜK, BÜKTÜRÜLMEK, BÜKÜLEBİLME, BÜKÜLGENLİK, BÜKÜLÜVERME, BÜTÜNCÜLLÜK, BÜYÜKLENMEK, ÇÖPLÜKÇÜLÜK, ÇÖZÜMSÜZLÜK, CÜCÜKLENMEK, CÜMBÜŞÇÜLÜK, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DIŞBÜKEYLİK, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜKKANCILIK, DÜRTÜKLEMEK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, DÜZGÜNCÜLÜK, EPİKÜRCÜLÜK, FLÖRTSÜZLÜK, GARANTÖRLÜK, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖZLÜKÇÜLÜK, GÖZLÜKLÜLÜK, GÖZÜKEBİLME, GRAVÜRCÜLÜK, GÜDÜKLEŞMEK, GÜDÜMSÜZLÜK, GÜMRÜKÇÜLÜK, GÜMRÜKLEMEK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜLÜK, AÇIKGÖZLÜK, ALKOLLÜLÜK, ANKETÖRLÜK, ARMATÖRLÜK, BÜKEBİLMEK, BÜKTÜRÜLME, BÜKÜVERMEK, BÜTÜNCÜLÜK, BÜTÜNLÜKLÜ, BÜYÜKLENİŞ, BÜYÜKLENME, BÜYÜKORHAN, BÜYÜKPEDER, BÜYÜKŞEHİR, BÜYÜKSEMEK, BÜYÜSÜZLÜK, BÜYÜTÜRLÜK, BÜZÜŞÜKLÜK, ÇÖZÜMCÜLÜK, ÇÖZÜNÜRLÜK, CÜCÜKLENME, DEDÜKSİYON, DÖKÜMCÜLÜK, DÖKÜNTÜLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖVÜŞÇÜLÜK, DÜDÜKÇÜLÜK, DÜDÜKLEMEK, DÜĞÜNCÜLÜK, DÜNÜRCÜLÜK, DÜRTÜKLEME, DÜRÜMCÜLÜK, DÜŞÜNÜRLÜK, ENDÜKSİYON, GÖMÜLDÜRÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNÜRLÜK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABSÜRTLÜK, AMATÖRLÜK, BLÖFÇÜLÜK, BOKSÖRLÜK, BÖLÜCÜLÜK, BÖLÜKBAŞI, BONKÖRLÜK, BÜKEBİLME, BÜKTÜRMEK, BÜKÜCÜLÜK, BÜKÜVERME, BÜYÜCÜLÜK, BÜYÜKANNE, BÜYÜKBABA, BÜYÜKELÇİ, BÜYÜKSEME, BÜYÜLÜLÜK, CİNGÖZLÜK, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, DANSÖRLÜK, DANSÖZLÜK, DUBLÖRLÜK, DÜDÜKLEME, DÜMBÜKLÜK, DÜMDÜZLÜK, DÜRÜSTLÜK, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞSÜZLÜK, DÜZGÜNLÜK, EDİTÖRLÜK, FLÜTÇÜLÜK, GOLFÇÜLÜK, GOLSÜZLÜK, GÖMÜCÜLÜK, GÖRKLÜLÜK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖZLÜKSÜZ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AÇGÖZLÜK, AHZÜKABZ, AKGÜNLÜK, AKTÖRLÜK, BÖLÜMLÜK, BOZYÜRÜK, BÜCÜRLÜK, BUGÜNLÜK, BÜKLÜMLÜ, BÜKTÜRME, BÜKÜKLÜK, BÜKÜLGEN, BÜKÜLMEK, BÜKÜMSÜZ, BÜKÜNMEK, BÜRÜKSÜZ, BÜRÜMCÜK, BÜTÜNLÜK, BÜYÜKANA, BÜYÜKAYI, BÜYÜKBAŞ, BÜYÜKLÜK, BÜZÜKTAŞ, ÇÖKÜKLÜK, ÇÖPÇÜLÜK, ÇÖPLÜKÇÜ, ÇÜKÜNDÜR, CÜNÜPLÜK, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, DIŞBÜKEY, DÖKÜKLÜK, DÖNÜMLÜK, DÜĞÜMCÜK, DÜĞÜRCÜK, DÜKKANCI, DÜNÜRLÜK, DÜŞÇÜLÜK, DÜŞÜKLÜK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ARŞİDÜK, BOZÜYÜK, BRÜKSEL, BÜKÜLME, BÜKÜLÜŞ, BÜKÜMLÜ, BÜKÜNLÜ, BÜKÜNME, BÜKÜNTÜ, BÜRÜKLÜ, BÜYÜKÇE, BÜYÜKSÜ, BÜZÜŞÜK, CÜCÜKLÜ, ÇÜRÜKLÜ, DÖRTLÜK, DÜDÜKÇÜ, DÜDÜKLÜ, GÖNÇLÜK, GÖZÜKME, GÖZÜKÜŞ, GRANDÜK, GÜLÜCÜK, HÖDÜKÇE, HÜKUMET, HÜKÜMET, HÜKÜMLÜ, İÇBÜKEY, KARABÜK, KILÜKAL, KÖPÜKLÜ, KÖRÜKÇÜ, KÖRÜKLÜ, KÖTÜLÜK, KÜÇÜCÜK, KÜÇÜKÇE, KÜKREME, LÜKSLÜK, MÜKAFAT, NÖTRLÜK Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

BÖNLÜK, BÖRTÜK, BÜKLÜK, BÜKLÜM, BÜKMEK, BÜKREŞ, BÜKÜCÜ, BÜKÜLÜ, ÇEMÇÜK, ÇÖLLÜK, ÇÖPLÜK, DÜĞMÜK, DÜKKAN, DÜKLÜK, DÜMBÜK, DÜZLÜK, GÖLCÜK, GOLLÜK, GÖLLÜK, GÖYNÜK, GÖZLÜK, GÜÇLÜK, GÜLLÜK, GÜMRÜK, GÜNLÜK, GÜRLÜK, GÜZLÜK, HÖLLÜK, HÜKMEN, HÜRLÜK, JULLÜK, KÖKÇÜK, KÖRLÜK, KÖSNÜK, KÖYLÜK, KÜKÜRT, KÜLLÜK, KÜSLÜK, KÜTLÜK, LÜKNET Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

BEDÜK, BÖLÜK, BÜKEN, BÜKME, BÜKÜÇ, BÜKÜK, BÜKÜM, BÜKÜN, BÜKÜŞ, BÜRÜK, BÜYÜK, BÜZÜK, ÇÖKÜK, ÇÖZÜK, CÜCÜK, ÇÜKÜR, ÇÜRÜK, DÖKÜK, DÖNÜK, DÜDÜK, DÜŞÜK, GÖÇÜK, GÖLÜK, GÖMÜK, GÖYÜK, GÜCÜK, GÜDÜK, GÜLÜK, HÖDÜK, HÖYÜK, HÜKMİ, HÜKÜM, HÜYÜK, KADÜK, KÖLÜK, KÖPÜK, KÖRÜK, KÜÇÜK, KÜKRE, KÜTÜK Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

LÜKS, NÜKS, ÖLÜK, ÖRÜK, RÜKU, TRÜK, ÜMÜK

3 Harfli Kelimeler

BÜK, ÇÜK, DÜK, LÜK, YÜK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜKAFATLANDIRMA
...
REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

  1. [isim] Yeniden kurma

SÜRÜKLEYEBİLMEK
...
GÜMRÜKLENDİRMEK

  1. [-i] Bir malın gümrük işlemlerini yaptırmak

GETİRGÖTÜRCÜLÜK
...
TABİATÜSTÜCÜLÜK

  1. [isim] Doğaüstücülük

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

  1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
    • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

BÜYÜKLENEBİLMEK

  1. [nsz] Büyüklenme imkânı veya olasılığı bulunmak

KÖRÜKLEYEBİLMEK
...
SÜRÜKLENEBİLMEK
...
MÜKEMMELİYETÇİ
...
SÜRÜKLENEBİLME
...
KOLONİZATÖRLÜK
...
KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

  1. [isim] Kurmacılık

DİSTRİBÜTÖRLÜK

  1. [isim] Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık

GAYRİMENKULLÜK
...
TEREDDÜTSÜZLÜK
...
BAŞANTRENÖRLÜK
...
KÖRÜKLEYİCİLİK
...
KARİKATÜRCÜLÜK

  1. [isim] Karikatür çizme sanatı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü