İçinde ör olan 784 kelime var. İçerisinde ÖR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ör olan kelimeler listesine ya da Sonu ör ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BONKÖRLEŞEBİLME, ÇÖREKLENEBİLMEK, GÖREVLENDİRİLME, GÖRÜŞTÜREBİLMEK, KÖRÜKLEYEBİLMEK, ÖRGÜTLENDİRİLME, ÖRGÜTLENEBİLMEK, ÖRNEKLEYEBİLMEK, YÖRESELLEŞTİRME

14 Harfli Kelimeler

ANTRENÖRSÜZLÜK, BAŞANTRENÖRLÜK, ÇÖREKLENEBİLME, DİSTRİBÜTÖRLÜK, GÖREVLENDİRMEK, GÖRÜŞTÜREBİLME, GÖRÜŞÜLEBİLMEK, KOLONİZATÖRLÜK, KOORDİNATÖRLÜK, KÖRÜKLEYEBİLME, KÖRÜKLEYİCİLİK, NÖROŞİRÜRJİYEN, OPERATÖRLEŞMEK, ÖRGÜTLENDİRMEK, ÖRGÜTLENEBİLME, ÖRNEKLENDİRMEK, ÖRNEKLEYEBİLME, ÖRÜMCEĞİMSİLER, TÖRETANIMAZLIK

13 Harfli Kelimeler

ADETGÖRMEZLİK, ALTMIŞDÖRTLÜK, BAŞÖRTÜSÜZLÜK, BAŞREJİSÖRLÜK, BİYOKATALİZÖR, DENİZÖRÜMCEĞİ, DİKDÖRTGENSEL, FABRİKATÖRLÜK, GÖRDÜREBİLMEK, GÖRENEKSİZLİK, GÖREVLENDİRME, GÖREVSELCİLİK, GÖRÜLMEMİŞLİK, GÖRÜNMEMEZLİK, GÖRÜNTÜLENMEK, GÖRÜNTÜLETMEK, GÖRÜNTÜLEYİCİ, GÖRÜŞTÜRÜLMEK, GÖRÜŞÜLEBİLME, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, KOMPOZİTÖRLÜK, KÖRELTEBİLMEK, KÖRLETEBİLMEK, OPERATÖRLEŞME, ÖRGÜTLENDİRME, ÖRNEKLENDİRME, ÖRÜMCEKLENMEK, PASTÖRİZASYON, PROVOKATÖRLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, SITMAGÖRMEMİŞ, SPEKÜLATÖRLÜK, TRANSFORMATÖR, UMURGÖRMÜŞLÜK, YÖRESELLEŞMEK

12 Harfli Kelimeler

AKOMPANYATÖR, AMPLİFİKATÖR, ASANSÖRCÜLÜK, BAŞÖRTÜLÜLÜK, BONKÖRLEŞMEK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖRDÜREBİLME, GÖRENEKÇİLİK, GÖRKEMLEŞMEK, GÖRKEMSİZLİK, GÖRMEZLENMEK, GÖRÜLEBİLMEK, GÖRÜNEBİLMEK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLEMEK, GÖRÜNTÜLENME, GÖRÜNTÜLETME, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜNÜVERMEK, GÖRÜŞEBİLMEK, GÖRÜŞMECİLİK, GÖRÜŞTÜRÜLME, GÜNGÖRMÜŞLÜK, HORGÖRÜCÜLÜK, HORGÖRÜLÜLÜK, HOŞGÖRÜCÜLÜK, HOŞGÖRÜLÜLÜK, HOŞGÖRÜSÜZCE, KONDÜKTÖRLÜK, KONTROLÖRLÜK, KÖRELTEBİLME, KÖRLEŞTİRMEK, KÖRLETEBİLME, NANKÖRCESİNE, NANKÖRLEŞMEK, NÖROŞİRÜRJİK, ÖNGÖREBİLMEK, ÖRTÜŞEBİLMEK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AKTÖRECİLİK, ANİMATÖRLÜK, ANTRENÖRLÜK, ANTRENÖRSÜZ, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞANTRENÖR, BEŞİKÖRTÜSÜ, BONKÖRLEŞME, BRÜLÖRCÜLÜK, ÇÖREKLENMEK, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DİSTRİBÜTÖR, DÖRDÜNCÜLÜK, DÖRTÇEKERLİ, FLÖRTLEŞMEK, FLÖRTSÜZLÜK, GARANTÖRLÜK, GÖRECECİLİK, GÖRECELİLİK, GÖREVDAŞLIK, GÖREVLENMEK, GÖREVSİZLİK, GÖRGÜLENMEK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRKEMLEŞME, GÖRKEMLİLİK, GÖRMEMEZLİK, GÖRMEMİŞLİK, GÖRMEZLENME, GÖRÜLEBİLME, GÖRÜNEBİLME, GÖRÜNMEZLİK, GÖRÜNTÜLEME, GÖRÜNÜVERME, GÖRÜŞEBİLME, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖRÜŞTÜRMEK, HOPARLÖRSÜZ, HOŞGÖRÜRLÜK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

AGRANDİSÖR, AKÜMÜLATÖR, ALTERNATÖR, ANKETÖRLÜK, ANTRENÖRLÜ, ARMATÖRLÜK, BAŞÖRTÜSÜZ, BAŞREJİSÖR, BAYRAMÖREN, BÖREKÇİLİK, BÖRTLETMEK, BÖRTTÜRMEK, ÇÖREKÇİLİK, ÇÖREKLENİŞ, ÇÖREKLENME, DEFİBRATÖR, DİKDÖRTGEN, DİKTATÖRCE, DÖRDÜZLEME, EKSKAVATÖR, FABRİKATÖR, FLÖRTLEŞME, GÖRDÜRTMEK, GÖREBİLMEK, GÖRENEKSEL, GÖRENEKSİZ, GÖREVCİLİK, GÖREVLENME, GÖREVLİLİK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRGÜLENME, GÖRGÜSÜZCE, GÖRÜLMEMİŞ, GÖRÜMCELİK, GÖRÜMSETME, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNTÜSEL, GÖRÜNTÜSÜZ, GÖRÜNÜRLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AKTÖRESEL, AMATÖRLÜK, AMORTİSÖR, ASANSÖRCÜ, ASPİRATÖR, BAŞÖRTÜLÜ, BAŞÖRTÜSÜ, BOKSÖRLÜK, BONKÖRLÜK, BÖRTLEMEK, BÖRTLETME, BÖRTTÜRME, BÖRTÜLMEK, BRÜLÖRSÜZ, DANSÖRLÜK, DEDEBÖRKÜ, DEKLANŞÖR, DEKORATÖR, DESİKATÖR, DESİNATÖR, DÖRTÇEKER, DÖRTÇİFTE, DÖRTCİHAR, DÖRTDİVAN, DÖRTKENAR, DÖRTLEMEK, DUBLÖRLÜK, EDİTÖRLÜK, FORSMAJÖR, GLADYATÖR, GÖRDÜRMEK, GÖRDÜRTME, GÖREBİLME, GÖRECELİK, GÖRECİLİK, GÖRELİLİK, GÖRENEKÇİ, GÖRENEKLİ, GÖRESİMEK, GÖRGÜLÜCE Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AĞAÇÖREN, AJİTATÖR, AKTÖRECİ, AKTÖRLÜK, AMATÖRCE, ANALİZÖR, ANİMATÖR, ANTRENÖR, BAŞAKTÖR, BONKÖRCE, BÖREKLİK, BÖRKENEK, BÖRTLEME, BÖRTÜLME, BOZÖRDEK, BRÜLÖRCÜ, BRÜLÖRLÜ, ÇÖREKLİK, DEDANTÖR, DEDEKTÖR, DEFLATÖR, DİKTATÖR, DİREKTÖR, DÖRDERLİ, DÖRDÜNCÜ, DÖRTKÖŞE, DÖRTLEME, DÖRTNALA, ENJEKTÖR, FLÖRTLÜK, FLÖRTSÜZ, FORMATÖR, GARANTÖR, GÖRDÜRME, GÖRECECİ, GÖRECELİ, GÖRESİME, GÖREVDAŞ, GÖREVSEL, GÖREVSİZ Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ADAPTÖR, ANKETÖR, ANONSÖR, ARANJÖR, ARMATÖR, ASANSÖR, BAŞÖRTÜ, BÖREKÇİ, BÖRTMEK, BÖRÜLCE, ÇÖREKÇİ, ÇÖREOTU, DÖRTGEN, DÖRTLÜK, DÖRTNAL, DÖRTTEK, DÖRTYOL, EJEKTÖR, FLÖRTLÜ, FLÖRTÖZ, GÖRELİK, GÖRENEK, GÖREVLİ, GÖRGÜCÜ, GÖRGÜLÜ, GÖRMECE, GÖRÜLME, GÖRÜLÜŞ, GÖRÜMCE, GÖRÜNGE, GÖRÜNGÜ, GÖRÜNME, GÖRÜNTÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞLÜ, GÖRÜŞME, HORGÖRÜ, HOŞGÖRÜ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AKÖREN, AKTÖRE, AMATÖR, BOKSÖR, BONKÖR, BÖRTME, BÖRTÜK, BRÜLÖR, ÇÖRDEK, ÇÖRTEN, DANSÖR, DÖRDER, DÖRDÜL, DÖRDÜN, DÖRDÜZ, DÖRTLÜ, DUBLÖR, EDİTÖR, FAKTÖR, FLAŞÖR, GÖRDEK, GÖRDES, GÖRECE, GÖRECİ, GÖRELE, GÖRELİ, GÖREME, GÖRGÜL, GÖRKEM, GÖRKLÜ, GÖRMEK, GÖRMEZ, GÖRSEL, GÖRÜCÜ, GRESÖR, HÖRGÜÇ, İÇGÖRÜ, İÇÖRGÜ, KLASÖR, KONTÖR Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

AKTÖR, BÖREK, ÇÖREK, ÇÖRKÜ, ÇÖRTÜ, DONÖR, FLÖRE, FLÖRT, GÖREV, GÖRGÜ, GÖRME, GÖRÜM, GÖRÜŞ, KÖRPE, KÖRÜK, KÜTÖR, LİKÖR, MAJÖR, MASÖR, MİNÖR, NÖRON, ÖRCİN, ÖRDEK, ÖREKE, ÖRGEN, ÖRGÜN, ÖRGÜT, ÖRMEK, ÖRNEK, ÖRTME, ÖRTÜK, ÖRTÜŞ, ÖRÜCÜ, ÖRÜLÜ, PASÖR, ŞOFÖR, TERÖR, TÖREL, TÖREN, TÖRPÜ Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BÖRK, BÖRÜ, DÖRT, GÖRE, GÖRK, GÖRÜ, KÖRE, KÖRİ, ÖREK, ÖREN, ÖRFİ, ÖRGE, ÖRGÜ, ÖRME, ÖRTÜ, ÖRÜK, ÖRÜM, ÖRÜŞ, SÖRF, TÖRE, YÖRE

3 Harfli Kelimeler

GÖR, KÖR, ÖRF, ÖRK, ÖRS, ÖRÜ, SÖR, TÖR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖREVLENDİRİLME

 1. [isim] Görevlendirilmek işi

ÇÖREKLENEBİLMEK

 1. [nsz] Çöreklenme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÖRGÜTLENEBİLMEK
...
BONKÖRLEŞEBİLME

 1. [isim] Bonkörleşebilmek işi

ÖRNEKLEYEBİLMEK
...
YÖRESELLEŞTİRME

 1. [isim] Yöreselleştirmek işi

GÖRÜŞTÜREBİLMEK
...
KÖRÜKLEYEBİLMEK
...
ÖRGÜTLENDİRİLME

 1. [isim] Örgütlendirilmek işi, teşkilatlandırılma

ÇÖREKLENEBİLME

 1. [isim] Çöreklenebilmek işi

OPERATÖRLEŞMEK

 1. [nsz] Operatör olmak, operatör gibi davranmak
  • "Erci telefonun başına geçince birden operatörleşmişti." (Haldun Taner)

KÖRÜKLEYEBİLME
...
ÖRNEKLEYEBİLME
...
ANTRENÖRSÜZLÜK
...
NÖROŞİRÜRJİYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Beyin cerrahı

DİSTRİBÜTÖRLÜK

 1. [isim] Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık

ÖRNEKLENDİRMEK

 1. [-i] Örneklerle göstermek, örneklerle açıklamak

TÖRETANIMAZLIK

 1. [isim] Toplumca benimsenmiş töre ile ilgili değerleri değiştirmek isteyen öğretilerin genel adı, immoralizm

GÖRÜŞTÜREBİLME
...
GÖREVLENDİRMEK

 1. [-i] Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü