İçinde elk olan 28 kelime var. İçerisinde ELK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında elk olan kelimeler listesine ya da Sonu elk ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YELKOVANGİLLER

12 Harfli Kelimeler

PARALELKENAR

11 Harfli Kelimeler

CEFFELKALEM, GENELKURMAY, HASBELKADER, YELKENCİLİK, YELKENKANAT, YELKENLEMEK

10 Harfli Kelimeler

YELKENLEME

9 Harfli Kelimeler

BELKEMİĞİ

8 Harfli Kelimeler

YELKENCİ, YELKENLİ, YELKESEN, YELKIRAN, YELKOVAN

7 Harfli Kelimeler

BELKİLİ, EVVELKİ, TELKARİ

6 Harfli Kelimeler

BELKİM, ELKIZI, KELKİT, TELKİH, TELKİN, YELKEN5 Harfli Kelimeler

BELKİ, HELKE

4 Harfli Kelimeler

DELK

3 Harfli Kelimeler

ELK


Kelime bulma makinesi

E K L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ELK, KEL

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, KE, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YELKOVANGİLLER

 1. [isim] Kuşlar sınıfının, fırtına kuşları takımından bir familya

PARALELKENAR

 1. [isim] Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen

YELKENCİLİK

 1. [isim] Teknelerle yapılan gezi, spor ve yarışmalar

YELKENLEMEK

 1. [nsz] Yelken açıp yola çıkmak
 2. Kaçıp gitmek
 3. İnsan, akli dengesini az veya çok yitirmek

GENELKURMAY

 1. [isim] Yurdun savunmasıyla ilgili bütün şart ve olayları göz önünde tutarak barışta ordunun eğitim ve donatımını, savaşta yüksek yönetimini düzenleyen makam, erkânıharbiyeiumumiye

CEFFELKALEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Düşünüp taşınmadan, bir çırpıda
  • "Avrupalılar, bir şiirimiz olduğunu bilmezler ve Türk'ün bu bahiste de kabiliyetini ceffelkalem inkâr ederler." (Yahya Kemal Beyatlı)

HASBELKADER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen

YELKENKANAT
...
YELKENLEME

 1. [isim] Yelkenlemek işi

BELKEMİĞİ
...
YELKENLİ

 1. [isim] Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı, yelken
  • "... bazı yelkenliler kahraman edalarıyla gelir, yalıların rıhtımlarına yanaşarak..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

YELKIRAN

 1. [isim] Yelkesen

YELKOVAN

 1. [isim] Saatin, dakikaları gösteren ve akrepten daha uzun olan ibresi
  • "Rengi kararmış bir saat; ne yelkovanı var, ne akrebi." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Yelin yönünü göstermek için dik bir eksene geçirilen türlü biçimlerde, hafif levha
 3. Yelkovangillerden, kanatları sivri, siyahımsı veya kül rengi gövdeli bir deniz kuşu (Puffinus)
  • "Şu ada senin bu ada benim / Yelkovan kuşlarının peşi sıra." (Orhan Veli Kanık)

YELKESEN

 1. [isim] Yarışlarda, rüzgârın etkisinden korunmak için öne takılan siperlik, yelkıran, rüzgârlık

YELKENCİ

 1. [isim] Yelken diken kimse
 2. Yelkenleri açma, indirme, toplama vb. işlerde çalışan gemici

BELKİLİ

 1. [sıfat] Olasılı, muhtemel
 2. Doğru olabileceği gibi yanlış da olabilen, belli ve kesin olmayan, olasılı, ihtimalî

TELKARİ
...
EVVELKİ

 1. [sıfat] Önce olan, önceki
  • "Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder." (Refik Halit Karay)
 2. İki önceki
  • "Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti." (Haldun Taner)

TELKİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama
  • "Çocukluğumun en derin, en sürekli, en ihtiraslı sevgisini bana telkin eden bu üvey annemdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Talkın
 3. Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi
  • "İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu." (Peyami Safa)

ELKIZI

 1. [isim] Gelin
 2. Kadın, eş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü