Sonunda n olan 5 harfli 516 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde n harfi olan kelimeler listesine ya da başında n harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HORON

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu

BOYUN

 1. [isim] Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
  • "Ellerini bu defa, boynuna sıkıştırdığı beyaz peçeteye sildi." (Atilla İlhan)
  • "Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafla birleşmeli idik." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Eli göğsünde, boyun keserek dervişçe bir selamla alçak bir sedirin ucuna ilişti." (Haldun Taner)
  • "Hürrem Hakkı, Ferhunde'nin önünde boyun kırdı." (Mahmut Yesari)
 2. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım
  • "Nevin hayretle boynunu bükerken içeri Behiç girdi." (Peyami Safa)
 3. Sorumluluk
 4. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer
 5. Üzeri
  • "Günahı söyleyenlerin boynuna, derler ki bu iki genç birbirlerini küçükten beri sevmişler de öyle nişanlanmışlar." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DALAN

 1. [isim] Lobi
 2. Biçim, şekil

ORLON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapay dokuma ipliği
 2. [sıfat] Bu iplikle dokunmuş

REYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü
  • "Ayakkabı reyonu."

YAYIN

 1. [isim] Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat

AZGIN

 1. [sıfat] Azmış olan, azılı
  • "Azgın hayvanın yularını kavrayarak başını alabildiğine havaya kaldırdı." (Haldun Taner)
 2. Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan (ten)
 3. Çok yaramaz (çocuk)
 4. Cinsel istekleri aşırı olan
 5. Coşmuş, taşmış
  • "Azgın su."
 6. Gözü hiçbir şeyden yılmayan

RUGAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ayakkabı, çanta vb. yapımında kullanılan parlak deri
  • "Yağmurlu havalarda kaldırımlar ne güzeldirler, rugan gibi parlarlar." (Peyami Safa)
 2. [sıfat] Bu deriden yapılmış
  • "Nevin'in babası siyah ipek çoraplarıyla rugan ayakkabısını giymişti." (Sait Faik Abasıyanık)

ALGIN

 1. [sıfat] Cılız, zayıf, hastalıklı
 2. Birine gönül vermiş, tutkun, vurgun

KEMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dört telli, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı saz
  • "Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Yay

PAGAN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. Çok tanrılı dinden olan (kimse), payen

TELİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Lanet okuma, lanetleme, kargıma, kargış

DÜMEN

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
  • "Herhâlde kaçmayı düşünüyor olmalıydı. Yolun kenarındaki tek tük ağaçlara doğru dümen kırdı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Kimimiz dümen tutar mavnalarda / Kimimiz çımacıdır halat başında." (Orhan Veli Kanık)
  • "Başımıza gelenler, son elli yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor." (Aydın Boysan)
 2. Yönetim, idare
 3. Dalavere, hile
  • "Hani öldürseler yaşayamazdı bensiz? Yalan mıydı? Dümen miydi?" (Orhan Kemal)

HEZEN

 1. [isim] Sopa, değnek, dal
  • "Azgın dalgalar saman çöpü gibi dağıtır salın hezenlerini." (Azra Erhat)

İNGİN

 1. [sıfat] Engin (II), münhat
  • "İngin yerlere gittim mi daha bir iyilik, daha bir ferahlık duyuyorum kendimde." (Nurullah ataç)
 2. [isim] Nezle
  • "Burun ingini. Göğüs ingini. Bağırsak ingini."

TURAN
...
OLEİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri

POTİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı
  • "Soyunmaya hatta potinlerini çıkarmaya takati yoktu." (Sait Faik Abasıyanık)

REVAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Giden, yürüyen
  • "Arabalarımıza binip Tiran yoluna revan, âdeta, kır gezintisine çıkmış bir aile hâlinde idik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BAZEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ara sıra
  • "Bazen bu yeknesak hayat beni çok sıkıyor." (Halide Edip Adıvar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü