BARON (TDK)

Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı: "Tombul yanaklarıyla Türk'ten çok bir Alman baronunu andırır."- S. Birsel.

Baron kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi N . Başı B sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMAN Nedir?

Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse.

BARO Nedir?

Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

BARON Nedir?

Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı: "Tombul yanaklarıyla Türk'ten çok bir Alman baronunu andırır."- S. Birsel.

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

SOYLULUK Nedir?

Soylu olma durumu, asillik, asalet, necabet.

ŞÖVALYE Nedir?


1 . Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş.
2 . Orta Çağ Avrupası'nda özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı: "Niğbolu muharebesine birçok Fransız asilleri ile şövalyeler ve Almanlar iştirak etmişlerdir."- F. R. Atay.
3 . Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı.
4 . Günümüzde Fransız hükûmetinin verdiği şeref belgesi ve nişanı.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

UNVAN Nedir?

San: "Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VİKONT Nedir?

Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk sanı.

YANAK Nedir?


1 . Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü: "Dedim dilber yanakların kızarmış / Dedi çiçek taktım gül yarasıdır."- Âşık Ömer.
2 . Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi.

A B N O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Baron, Boran,

4 Harfli Kelimeler

Baro, Bora, Onar, Oran, Roba,

3 Harfli Kelimeler

Ban, Bar, Boa, Bor, Nar, Oba, Ona, Ora, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.