LİSAN (TDK)

Dil (II): "Mektup uzun değildi, biraz da ticari bir lisanla yazılmıştı."- P. Safa.

Lisan kelimesi baş harfi L son harfi N olan bir kelime. Başında L sonunda N olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N . Başı L sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

LİSAN Nedir?

Dil (II): "Mektup uzun değildi, biraz da ticari bir lisanla yazılmıştı."- P. Safa.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TİCARİ Nedir?

Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A L N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Lisan,

4 Harfli Kelimeler

Asil, Asli, İlan, İnal, İsal, Lain, Nail, Nisa,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ani, Asi, İla, İsa, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, İl, İn, İs, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.