PAYEN (TDK)

Pagan: "Avrupa kıtasında yaşayan milletlerden payen kalmış olanlar arasında Hristiyanlık IX. asır ile XI. asır arasında teessüs etti."- F. R. Atay.

Payen kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi E , beşinci harfi N . Başı P sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASIR Nedir?


1 - Yüzyıl.
2 - Çağ, dönem, °devir.

KITA Nedir?


1 . Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara: "Avrupa kıtası."- .
2 . askerlik Askerlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik: "Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir."- F. R. Atay.
3 . edebiyat Dörtlük: "Abdülkadir Efendi'nin yazdığı tarih kıtasını aynen buraya geçirmekte bir fayda yok."- B. Felek.
4 . eskimiş Parça, tane: "İki kıta mektup."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PAGAN Nedir?

Çok tanrılı dinden olan (kimse), payen.

PAYEN Nedir?

Pagan: "Avrupa kıtasında yaşayan milletlerden payen kalmış olanlar arasında Hristiyanlık IX. asır ile XI. asır arasında teessüs etti."- F. R. Atay.

TEESSÜS Nedir?


1 . Kurulma, ortaya çıkma.
2 . Yerleşme, temelleşme, kökleşme.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A E N P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Payen,

4 Harfli Kelimeler

Paye, Pena,

3 Harfli Kelimeler

Ayn, Ney, Pay, Pey, Yan, Yen,

2 Harfli Kelimeler

An, Ay, En, Ey, Ne, Pe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.