TORUN (TDK)


1 . Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu: "Onun torunu koşarak yanına gelir, yüzünü, gözlerini öper!"- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı soydan gelen: "... mademki hepimiz Âdem'le Havva'nın torunlarıyız..."- A. İlhan.
3 . argo Acemi er.

Torun kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi N . Başı T sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACEMİ Nedir?


1 . Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen.
2 . İşinde, mesleğinde yeni olan, toy: "Polis tramvaya yol vermeli, kozunu acemi şoförle paylaşmalı idi."- H. Taner.
3 . Bir yere, bir şeye yabancı olan: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı.
4 . isim, tarih Saraya yeni alınmış cariye.

ARGO Nedir?


1 . Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
2 . Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, jargon.
3 . mecaz Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HEPİMİZ Nedir?

- hep.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOŞA Nedir?


1 - Çift, eş, ikiz.
2 - Hep birlikte.

MADEMKİ Nedir?

Madem: "Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür / Mademki böyle duygularım kaldı çok şükür."- Y. K. Beyatlı.

TORUN Nedir?


1 . Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu: "Onun torunu koşarak yanına gelir, yüzünü, gözlerini öper!"- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı soydan gelen: "... mademki hepimiz Âdem'le Havva'nın torunlarıyız..."- A. İlhan.
3 . argo Acemi er.

TORUNLAR Nedir?

sonraki döller, kuşaklar.

N O R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Torun, Turno,

4 Harfli Kelimeler

Onur, Orun,

3 Harfli Kelimeler

Not, Nur, Rot, Run, Ton, Tor, Tun, Tur,

2 Harfli Kelimeler

On, Ot, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.