EVSİN (TDK)

Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer: "Avcılar evsinler yapmışlardı ağaçlıkların arasında ..."- A. Kutlu.

Evsin kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N . Başı E sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AĞAÇLI Nedir?

Ağacı olan: "İki yanı ağaçlı yol ta dış kapıya kadar uzayıp gidiyordu."- M. C. Kuntay.

AĞAÇLIK Nedir?


1 . Ağaç öbeği.
2 . Ağacı bol olan yer: "Kendilerini saklayabilmek için yan tarafa, ağaçlığa doğru koştular."- M. Ş. Esendal.

AVCI Nedir?


1 . Avı kendine iş edinen kimse: "Avcı, elinde ipi silkeleyerek yavaş yavaş ağını çekiyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Avcılara özgü şey: "Avcı çantası. Avcı giysisi."- .
3 . sıfat Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan): "Avcı kuş. Avcı kedi."- .
4 . mecaz Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse: "Yıldız avcısı."- .

EVSİN Nedir?

Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer: "Avcılar evsinler yapmışlardı ağaçlıkların arasında ..."- A. Kutlu.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUTLU Nedir?

Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, °mübarek.

E N S V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Evsin,

4 Harfli Kelimeler

Esin, Evin, Nesi, Sevi, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Nev, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

En, Es, Ev, İn, İs, Ne, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.