ANYON (TDK)

Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin.

Anyon kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi N . Başı A sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKSİ Nedir?


1 - Çıkarma işleminde (-) iminin adı, ºnakıs.
2 - Sıfırdan küçük, önünde eksi imi bulunan (sayı), ºnegatif, ºnakıs, "artı" karşıtı.

EKSİN Nedir?

Anyon.

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

İYON Nedir?

Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

NEGATİF Nedir?


1 . Olumsuz: "Onun bu kadar yardımcı yaklaşımına negatif bir cevap vermek istemiyordu."- N. Bezmen.
2 . matematik Eksi, pozitif karşıtı.
3 . isim Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi: "Bütün mahzuru otuz altı film bitmeden negatifi çıkaramıyorsunuz."- H. Taner.

YÜKLÜ Nedir?


1 . Yükü olan.
2 . Yapılacak işi çok olan: "O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."- .
3 . Çok çalışmayı gerektiren: "Bu yılki ders programı çok yüklü."- .
4 . Çok fazla, pek çok: "Vurgun, yüklü olursa firar kolaylıkları hazırlanmıştır."- Ö. Seyfettin.
5 . Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran: "Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü, çok yanlı, zengindi."- H. Taner.
6 . argo Çok sarhoş.
7 . argo Paralı, varlıklı.
8 . halk ağzında Gebe.

A N N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Anyon,

4 Harfli Kelimeler

Onay,

3 Harfli Kelimeler

Ayn, Nan, Ona, Oya, Yan,

2 Harfli Kelimeler

An, Ay, On, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.