Sonunda yet olan 177 kelime var. YET ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yet olan kelimeler listesine ya da başında yet olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ADEMİMERKEZİYET

13 Harfli Kelimeler

MÜTEKABİLİYET

12 Harfli Kelimeler

KEMALİAFİYET, MIKNATISİYET, MUVAFFAKİYET, MUZAFFERİYET, MÜKELLEFİYET, MÜKEMMELİYET, MÜSTACELİYET

11 Harfli Kelimeler

ELASTİKİYET, MUAYYENİYET, MÜESSİRİYET

10 Harfli Kelimeler

CEVVALİYET, CİBİLLİYET, CUMHURİYET, HAKKANİYET, HASSASİYET, HAYVANİYET, HÜSNÜNİYET, MAĞDURİYET, MAĞLUBİYET, MAHCUBİYET, MAHKÜMİYET, MAHREMİYET, MAHRUMİYET, MAZHARİYET, MEBZULİYET, MECBURİYET, MEFTUNİYET, MEMNUNİYET, MENSUBİYET, MERBUTİYET, MERKEZİYET, MEŞGULİYET, MEŞRUTİYET, METRUKİYET, MEVCUDİYET, MEVKUFİYET, MUHTARİYET, MUTLAKİYET, MÜPHEMİYET, NEFSANİYET, RUHBANİYET, ŞEHVANİYET, TESLİMİYET, VAHDANİYET

9 Harfli Kelimeler

BEŞERİYET, CAHİLİYET, EHEMMİYET, EHVENİYET, EKALLİYET, EKSERİYET, EVLEVİYET, GALİBİYET, HAKİMİYET, HAYATİYET, HUSUSİYET, İNSANİYET, İSLAMİYET, KABİLİYET, KANUNİYET, KASTANYET, KETUMİYET, MALİKİYET, MALULİYET, MARUFİYET, MASUMİYET, MASUNİYET, MEDENİYET, MEMNUİYET, MEMURİYET, MESULİYET, MEŞRUİYET, MEYUSİYET, MEZUNİYET, MÜDÜRİYET, RUHANİYET, SALAHİYET, SAMİMİYET, SEBEBİYET, TAMAMİYET

8 Harfli Kelimeler

ADEMİYET, ALENİYET, ASABİYET, CİDDİYET, CİNSİYET, EBEDİYET, ENANİYET, FAALİYET, FAİKİYET, FERDİYET, HAYSİYET, HÜRRİYET, İZAFİYET, KAVMİYET, KEYFİYET, KRALİYET, KUTSİYET, KÜLLİYET, MADDİYET, MAHVİYET, MİLLİYET, MUAFİYET, MUKAYYET, MÜLKİYET, RESMİYET, SIHRİYET, SUİNİYET, ŞAHSİYET, ŞİİRİYET, TABİİYET, TEBAİYET, TEVLİYET, UBUDİYET, ULUHİYET, UMUMİYET, ZIDDİYET, ZİHNİYET, ZÜRRİYET

7 Harfli Kelimeler

AİDİYET, AYNİYET, BEGAYET, BİDAYET, CEMİYET, CİNAYET, DİRAYET, EHLİYET, EMNİYET, HAMİYET, HASİYET, HİDAYET, HÜVİYET, İLLİYET, İRSİYET, KATİYET, KEMİYET, KİFAYET, MAHİYET, MALİYET, MERİYET, MEZİYET, NİHAYET, RİVAYET, SAFİYET, SİRAYET, ŞENİYET, ŞİKAYET, ŞÖBİYET, TAZİYET, ULVİYET, UZVİYET, ÜNSİYET, VARİYET, VASİYET, VAZİYET, VELAYET, VESAYET, VİLAYET, ZAFİYET

6 Harfli Kelimeler

AFİYET, ARİYET, EZİYET, HAŞYET, İNAYET, MAİYET, RİAYET, SOVYET, VİNYET, ZİLYET

5 Harfli Kelimeler

DİYET, GAYET, HEYET, NİYET, PAYET, RÜYET, ŞAYET

4 Harfli Kelimeler

AYET


Kelime bulma makinesi

E T Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, EY, TE, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ADEMİMERKEZİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerinden yönetim

MÜTEKABİLİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşılıklı olma durumu

MUZAFFERİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üstün gelme, üstünlük, zafer kazanma
  • "Bir sene, her gün başka bir muzafferiyet haberi getirerek geçti." (Ömer Seyfettin)

MÜKEMMELİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mükemmellik

MIKNATISİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mıknatıslık

KEMALİAFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağız tadı

MÜKELLEFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yükümlülük

MÜSTACELİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İvedilik

MUVAFFAKİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başarı
  • "Ben bu tedaviyi gayet muvaffakiyetle yeğenim Ziya'ya tatbik ettim." (Reşat Nuri Güntekin)

ELASTİKİYET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Esneklik

MÜESSİRİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Etkinlik

MUAYYENİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belli olma durumu, bellilik

MEVKUFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tutukluluk durumu
 2. Alıkonulma durumu
  • "Bu sıkıcı evin içinde, bu mevkufiyetin yalnızlığı içinde çıldırayım mı?" (Yusuf Ziya Ortaç)

CİBİLLİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaradılış

MERBUTİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağlılık
  • "Birkaç günlük yol arkadaşına hatta alelade bir arkadaşa bu kadar merbutiyet göstermek tabii değildi." (Reşat Nuri Güntekin)

MEŞRUTİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet biçimi
 2. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasasıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesine kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre

MEVCUDİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık
  • "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur." (Atatürk)
 2. Varoluş

CEVVALİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çabukluk, hareketlilik
  • "Gözlerinde hülya, düşünce, öfke, cüret, insanlara mahsus cevvaliyet var." (Peyami Safa)

MENSUBİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerle, bir kimse ile ilgili, ilişkili olma durumu, ilgililik
  • "Kendilerine mensubiyetimi duyup derhâl beni satın almasaydı." (Refik Halit Karay)

HAKKANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
  • "Bunu burada hakkaniyet borcu olarak belirtmeliyiz." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü