Sonunda yet olan 177 kelime var. YET ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yet olan kelimeler listesine ya da başında yet olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ADEMİMERKEZİYET

13 Harfli Kelimeler

MÜTEKABİLİYET

12 Harfli Kelimeler

KEMALİAFİYET, MIKNATISİYET, MUVAFFAKİYET, MUZAFFERİYET, MÜKELLEFİYET, MÜKEMMELİYET, MÜSTACELİYET

11 Harfli Kelimeler

ELASTİKİYET, MUAYYENİYET, MÜESSİRİYET

10 Harfli Kelimeler

CEVVALİYET, CİBİLLİYET, CUMHURİYET, HAKKANİYET, HASSASİYET, HAYVANİYET, HÜSNÜNİYET, MAĞDURİYET, MAĞLUBİYET, MAHCUBİYET, MAHKÜMİYET, MAHREMİYET, MAHRUMİYET, MAZHARİYET, MEBZULİYET, MECBURİYET, MEFTUNİYET, MEMNUNİYET, MENSUBİYET, MERBUTİYET, MERKEZİYET, MEŞGULİYET, MEŞRUTİYET, METRUKİYET, MEVCUDİYET, MEVKUFİYET, MUHTARİYET, MUTLAKİYET, MÜPHEMİYET, NEFSANİYET, RUHBANİYET, ŞEHVANİYET, TESLİMİYET, VAHDANİYET

9 Harfli Kelimeler

BEŞERİYET, CAHİLİYET, EHEMMİYET, EHVENİYET, EKALLİYET, EKSERİYET, EVLEVİYET, GALİBİYET, HAKİMİYET, HAYATİYET, HUSUSİYET, İNSANİYET, İSLAMİYET, KABİLİYET, KANUNİYET, KASTANYET, KETUMİYET, MALİKİYET, MALULİYET, MARUFİYET, MASUMİYET, MASUNİYET, MEDENİYET, MEMNUİYET, MEMURİYET, MESULİYET, MEŞRUİYET, MEYUSİYET, MEZUNİYET, MÜDÜRİYET, RUHANİYET, SALAHİYET, SAMİMİYET, SEBEBİYET, TAMAMİYET

8 Harfli Kelimeler

ADEMİYET, ALENİYET, ASABİYET, CİDDİYET, CİNSİYET, EBEDİYET, ENANİYET, FAALİYET, FAİKİYET, FERDİYET, HAYSİYET, HÜRRİYET, İZAFİYET, KAVMİYET, KEYFİYET, KRALİYET, KUTSİYET, KÜLLİYET, MADDİYET, MAHVİYET, MİLLİYET, MUAFİYET, MUKAYYET, MÜLKİYET, RESMİYET, SIHRİYET, SUİNİYET, ŞAHSİYET, ŞİİRİYET, TABİİYET, TEBAİYET, TEVLİYET, UBUDİYET, ULUHİYET, UMUMİYET, ZIDDİYET, ZİHNİYET, ZÜRRİYET

7 Harfli Kelimeler

AİDİYET, AYNİYET, BEGAYET, BİDAYET, CEMİYET, CİNAYET, DİRAYET, EHLİYET, EMNİYET, HAMİYET, HASİYET, HİDAYET, HÜVİYET, İLLİYET, İRSİYET, KATİYET, KEMİYET, KİFAYET, MAHİYET, MALİYET, MERİYET, MEZİYET, NİHAYET, RİVAYET, SAFİYET, SİRAYET, ŞENİYET, ŞİKAYET, ŞÖBİYET, TAZİYET, ULVİYET, UZVİYET, ÜNSİYET, VARİYET, VASİYET, VAZİYET, VELAYET, VESAYET, VİLAYET, ZAFİYET

6 Harfli Kelimeler

AFİYET, ARİYET, EZİYET, HAŞYET, İNAYET, MAİYET, RİAYET, SOVYET, VİNYET, ZİLYET

5 Harfli Kelimeler

DİYET, GAYET, HEYET, NİYET, PAYET, RÜYET, ŞAYET

4 Harfli Kelimeler

AYET


Kelime bulma makinesi

E T Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, EY, TE, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ADEMİMERKEZİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerinden yönetim

MÜTEKABİLİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşılıklı olma durumu

MÜKELLEFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yükümlülük

KEMALİAFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağız tadı

MIKNATISİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mıknatıslık

MÜSTACELİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İvedilik

MUVAFFAKİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başarı
  • "Ben bu tedaviyi gayet muvaffakiyetle yeğenim Ziya'ya tatbik ettim." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜKEMMELİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mükemmellik

MUZAFFERİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üstün gelme, üstünlük, zafer kazanma
  • "Bir sene, her gün başka bir muzafferiyet haberi getirerek geçti." (Ömer Seyfettin)

MUAYYENİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belli olma durumu, bellilik

MÜESSİRİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Etkinlik

ELASTİKİYET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Esneklik

MEŞRUTİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet biçimi
 2. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasasıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesine kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre

METRUKİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bırakılma, terk edilme
 2. Ayrılma, boşanma

MERBUTİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağlılık
  • "Birkaç günlük yol arkadaşına hatta alelade bir arkadaşa bu kadar merbutiyet göstermek tabii değildi." (Reşat Nuri Güntekin)

MEFTUNİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Meftunluk

MEVCUDİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık
  • "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur." (Atatürk)
 2. Varoluş

MAZHARİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Erişme, elde etme
  • "Her şeyde olduğu gibi her nesilden birkaç kişi bu umumi mazhariyetin üstüne çıkar." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

CİBİLLİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaradılış

HAKKANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
  • "Bunu burada hakkaniyet borcu olarak belirtmeliyiz." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü