Başında yet olan 60 kelime var. Yet ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yet olan kelimeler listesine ya da sonu yet ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında yet bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YETİŞTİRİCİLİK, YETKİLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

YETENEKSİZLİK, YETİŞTİRİLMEK, YETKİLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

YETENEKLİLİK, YETİŞTİRİLME, YETKİNLEŞMEK, YETMEZLENMEK

11 Harfli Kelimeler

YETERSİZLİK, YETİNGENLİK, YETİŞKİNLİK, YETİŞMİŞLİK, YETİŞTİRİCİ, YETİŞTİRMEK, YETKİNLEŞME, YETKİSİZLİK, YETMEZLENME

10 Harfli Kelimeler

YETENEKSİZ, YETERLİLİK, YETİŞİLMEK, YETİŞTİRİM, YETİŞTİRME, YETMİŞİNCİ

9 Harfli Kelimeler

YETENEKLİ, YETERİNCE, YETİMHANE, YETİŞİLME, YETKİNLİK, YETMİŞLİK

8 Harfli Kelimeler

YETERLİK, YETERSİZ, YETİMLİK, YETİNGEN, YETİNMEK, YETİRMEK, YETİŞKİN, YETİŞMEK, YETİŞMİŞ, YETKİSİZ, YETMİŞER

7 Harfli Kelimeler

YETENEK, YETERLİ, YETİNME, YETİRME, YETİŞEK, YETİŞİM, YETİŞME, YETKELİ, YETKİLİ

6 Harfli Kelimeler

YETKİN, YETMEK, YETMİŞ

5 Harfli Kelimeler

YETER, YETİK, YETİM, YETKE, YETKİ, YETME

4 Harfli Kelimeler

YETİ


Kelime bulma makinesi

E T Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, EY, TE, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YETKİLENDİRMEK

 1. [-i] Birini yetkili kılmak

YETİŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Yetiştirici olma durumu

YETENEKSİZLİK

 1. [isim] Yeteneksiz olma durumu, kabiliyetsizlik

YETİŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Yetiştirme işi yapılmak
 2. Eğitilmek
  • "İstidatla beraber, yetiştirilmek, usul öğrenmek, saz bilmek ister." (Abdülhak Şinasi Hisar)

YETKİLENDİRME

 1. [isim] Yetkilendirmek işi veya durumu

YETENEKLİLİK

 1. [isim] Yetenekli olma durumu

YETKİNLEŞMEK

 1. [nsz] Yetkin bir duruma gelmek, tekemmül etmek

YETİŞTİRİLME

 1. [isim] Yetiştirilmek işi

YETMEZLENMEK

 1. [nsz] Yeterli bulmamak
  • "Anasının dediklerine yetmezlendi; yine öyle kızgın bakmalarını sürdürdü." (Burhan Günel)

YETMEZLENME

 1. [isim] Yetmezlenmek işi

YETKİNLEŞME

 1. [isim] Yetkinleşmek işi, tekemmül

YETİŞTİRİCİ

 1. [sıfat] Üretici, müstahsil
  • "Tütün yetiştiricisi."

YETERSİZLİK

 1. [isim] Yetersiz olma durumu, boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik
  • "Fakat yine ilk olarak düşünme yetersizliğini de sezmekteydi." (Tarık Buğra)

YETİŞTİRMEK

 1. [-i] Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak
 2. Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
  • "Kitabı önümüzdeki aya yetiştireceğim."
 3. Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek
  • "Hastayı doktora yetiştirmek."
 4. [nsz] Üretmek, büyütmek, geliştirmek
  • "Evlerinin bahçesinde bir iki elma, erik ağacı yetiştirirler." (Necati Cumalı)
 5. İletmek, duyurmak
  • "Müjdeyi komşu hanımlara yetiştirmeye koşmuştu." (Halit Fahri Ozansoy)
 6. Sağlayıp vermek
  • "Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir." (Haldun Taner)
 7. [-i] Yetmesini sağlamak
  • "Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz." (Falih Rıfkı Atay)
 8. [-e] Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek
  • "Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler." (Memduh Şevket Esendal)
 9. [-i] Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek
  • "Munise'yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim." (Reşat Nuri Güntekin)
 10. [-i] Eğitim, öğrenim sağlamak

YETKİSİZLİK

 1. [isim] Yetkisiz olma durumu

YETİŞKİNLİK

 1. [isim] Yetişkin olma durumu
  • "Her insan, hayatının bütün evrelerinde, çocukluğunda, gençliğinde, yetişkinliğinde başarılı olmak ister."

YETİŞMİŞLİK

 1. [isim] Yetişmiş olma durumu

YETİNGENLİK

 1. [isim] Yetingen olma durumu, kanaatkârlık

YETMİŞİNCİ

 1. [sıfat] Yetmiş sayısının sıra sıfatı, sırada altmış dokuzuncudan sonra gelen

YETİŞİLMEK

 1. [-e] Yetişme işi yapılmak, ulaşılmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü