Sonunda olan 12 kelime var. YI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yı olan kelimeler listesine ya da başında yı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

FIRDOLAYI

8 Harfli Kelimeler

BÜYÜKAYI, KABADAYI, KÜÇÜKAYI

6 Harfli Kelimeler

BALAYI, BOZAYI, DOLAYI

4 Harfli Kelimeler

DAYI, KAYI, KIYI, SAYI

3 Harfli Kelimeler

AYI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FIRDOLAYI

 1. [zarf] Çepeçevre
  • "Tulumbanın yöresindeki taş sekinin dibine fırdolayı kadife çiçekleri dikilmişti." (Yahya Kemal)

KÜÇÜKAYI
...
KABADAYI

 1. [isim] İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
  • "Ramazan, sertliği, zulmü ile ün salmış bir kabadayı idi." (Halide Edip Adıvar)
 2. [sıfat] Yürekli
  • "Doğrusu kabadayı çocuktur."
 3. Bir şeyin en iyisi, başta geleni
  • "Bunun en kabadayısı yüz bin lira."

BÜYÜKAYI
...
DOLAYI

 1. [sıfat] Çevrede, etrafta bulunan
  • "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [zarf] Ötürü
  • "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı." (Refik Halit Karay)

BALAYI

 1. [isim] Evlilik hayatının ilk ayı veya ilk günleri
  • "Şairane, âşıkane güzel, tatlı bir balayı geçirdik." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BOZAYI

 1. [isim] Tehlikeli bir cins ayı

DAYI

 1. [isim] Annenin erkek kardeşi
 2. Cesur, yiğit
 3. [ünlem] Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü
  • "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!" (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Kayırıcı
  • "Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir." (Peyami Safa)
 5. Kabadayı
 6. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici

SAYI

 1. [isim] Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet
  • "Bir, beş, yüz, birer sayıdır."
  • "Sayı hesabıyla bir galibiyeti bile öpüp de başımıza koyacaktık." (Haldun Taner)
 2. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha
  • "Derginin son sayısında..."
  • "Alır mıydım? Sevinir miydim? Yoksa mızıkçılık eder, -Olmaz, sayım suyum yok... Siz birlik olup bana oyun ettiniz -mi derdim." (Haldun Taner)
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik

KIYI

 1. [isim] Kara ile suyun birleştiği yer
  • "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Sular, sandalı kıyıya atıyordu." (Refik Halit Karay)
 2. Kenar, uç
  • "Su kıyısında yıkanan güvercinler gibi silkindi." (Necati Cumalı)
 3. Sahil
  • "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik." (Refik Halit Karay)
 4. Issız, tenha yer

KAYI
...
AYI

 1. [isim] Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
 2. [ünlem] Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü