Sonunda dal olan 19 kelime var. DAL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde dal olan kelimeler listesine ya da başında dal olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

HİPERBOLOİDAL

10 Harfli Kelimeler

ELİPSOİDAL, SİNÜZOİDAL

9 Harfli Kelimeler

PİRAMİDAL

8 Harfli Kelimeler

AKHARDAL, KOLOİDAL

7 Harfli Kelimeler

SKANDAL

6 Harfli Kelimeler

FEODAL, HARDAL, İTİDAL, MANDAL, SANDAL, VANDAL

5 Harfli Kelimeler

ABDAL, BADAL, CİDAL, EFDAL, PEDAL

3 Harfli Kelimeler

DAL


Kelime bulma makinesi

A D L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

DAL

2 Harfli Kelimeler

AD, AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HİPERBOLOİDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hiperboloit biçiminde olan

SİNÜZOİDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sinüzoit ile ilgili olan

ELİPSOİDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elipsoitle ilgili, elipsoit biçiminde olan

PİRAMİDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Piramit biçiminde olan
 2. Piramitle ilgili

AKHARDAL

 1. [isim] Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan hardal türlerinden biri (Sinapis alba)

KOLOİDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Zamk, jelatin yapısında olan, koloit nitelikleri taşıyan

SKANDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
  • "Ben evimde skandal istemem demedim mi?" (Peyami Safa)

FEODAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Derebeylikle ilgili
  • "Bütün istedikleri, amaçladıkları toplumun yarı feodal düzenini sürdürmekti." (Necati Cumalı)

SANDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)

İTİDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
  • "Onun her hissinde itidal vardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Fakat itidalinizi muhafaza etmek şartıyla haber verebilirim." (Aka Gündüz)
 2. Soğukkanlılık

HARDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Turpgillerden, 100-150 cm yükseklikte, sarı çiçekli, deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu hekimlikte kullanılan, tadı acı ve bir yıllık bir bitki (Brassica nigra)
 2. Bu tohumun toz durumuna getirilmiş veya sirke ile karıştırılarak yapılmış macunu
  • "Sofra hardalı."

MANDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça
 2. İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç
 3. Ut, kanun, keman vb. çalgıların tellerini geren düğme

VANDAL
...
CİDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savaşma, cenk
 2. Ağız kavgası, çekişme

PEDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık

BADAL
...
EFDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Erdemli
 2. Yeğ tutulan, tercih edilen

ABDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gezgin derviş
  • "Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde." (Gevheri)
 2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse

DAL

 1. [isim] Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
  • "Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar!" (Tarık Buğra)
  • "Samimiyetimizin her köşesinde heybetli çınarlar gibi dal budak salmıştı." (Orhan Seyfi Orhon)
  • "Dal gibi bir vücut üzerinde dev gibi bir baş!" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Yüreğinde onmaz bir karıncalanma vardı; onmaz bir kıpırtı dal sürüyordu, durmadan filizleniyordu." (Burhan Günel)
 2. Branş
 3. Bir bilim alanının içinde yer alan ana bilim dalında alt alanı
 4. Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü