Başında us olan 50 kelime var. Us ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde us olan kelimeler listesine ya da sonu us ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında us bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

USKUMRUGİLLER, USSALLAŞTIRMA

10 Harfli Kelimeler

USANDIRICI, USANDIRMAK, USLAMLAMAK, USTALAŞMAK, USULSÜZLÜK

9 Harfli Kelimeler

USANDIRMA, USANILMAK, USLAMLAMA, USTALAŞMA, USTALIKLA, USTALIKLI, USTURMAÇA, USTURUPLU, USULCACIK, USULLACIK

8 Harfli Kelimeler

USANÇLIK, USANILMA, USLANMAK, USSALLIK, USTABAŞI, USTURLAP

7 Harfli Kelimeler

USANGIN, USANMAK, USÇULUK, USKUMRU, USKURLU, USLANMA, USLULUK, USTALIK, USTURPA, USULDAN, USULSÜZ

6 Harfli Kelimeler

USANMA, USANTI, USKURU, USTACA, USTUNÇ, USTURA, USULCA5 Harfli Kelimeler

USANÇ, USARE, USKUR, USSAL

4 Harfli Kelimeler

USÇU, USLU, USTA, USUL

2 Harfli Kelimeler

US


Kelime bulma makinesi

S U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

SU, US

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

USKUMRUGİLLER

 1. [isim] Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası

USSALLAŞTIRMA

 1. [isim] Herhangi bir işi veya davranışı akla uygun kılma, rasyonalizasyon

USLAMLAMAK

 1. [-i] Usa vurmak

USULSÜZLÜK

 1. [isim] Yöntemsizlik
 2. Yolsuzluk
  • "Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor." (Ömer Seyfettin)

USTALAŞMAK

 1. [nsz] Bir işi yapmakta usta durumuna gelmek

USANDIRICI

 1. [sıfat] Usanç verici, bıktırıcı

USANDIRMAK

 1. [-i] Usanmasına yol açmak
  • "Her gün birbirine benzeyen ölçülü, kavgasız yaşayış, bilmeyerek ikisini de usandırdı." (Memduh Şevket Esendal)

USTALIKLI

 1. [sıfat] Ustalıkla yapılmış
  • "Benim kazadaki itibarımın sebebi biraz da böyle gergin zamanlarda hemşehrilerimi ustalıklı latifelerle yatıştırmasını bilişimdir." (Reşat Nuri Güntekin)

USULCACIK

 1. [zarf] Yavaş ve belli etmeden veya ortalığı karıştırmadan, yavaşçacık
  • "Başını usulcacık kaldırmak istedi." (Refik Halit Karay)

USTURUPLU

 1. [sıfat] Derli toplu, ustalıklı, uygun
  • "İşlerini, kimseyi taciz etmeden usturuplu, icap edene yardım ederek, hediyeler takdim ederek görmüşlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)

USANDIRMA

 1. [isim] Usandırmak işi

USTURMAÇA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık

USTALAŞMA

 1. [isim] Ustalaşmak durumu

USLAMLAMA

 1. [isim] Usa vurma
  • "Bu uslamlama karşısında, yerel seçimlerin iktidarı belirleyemeyeceği inancı tümden temelsiz düşmektedir." (Melih Cevdet Anday)

USULLACIK

 1. [zarf] Usulcacık

USANILMAK

 1. [-den] Usanma işi yapılmak
  • "Bu işten çabuk usanıldı."

USTALIKLA

 1. [zarf] Ustaca
  • "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kurnazca
  • "Onlar huylarını ya bilmez ya açığa vurmaz ya ustalıkla gizler ya sarahatle duyurmaz ve bizi aldatabilirler." (Abdülhak Şinasi Hisar)

USTABAŞI

 1. [isim] Bir iş yerinde çalışan ustaların başı olan ve onları denetleyen kimse
  • "Ustabaşı Salih Ağa, iri yumruğunu göğsüne vurarak..." (Yusuf Ziya Ortaç)

USANILMA

 1. [isim] Usanılmak durumu

USLANMAK

 1. [nsz] Yadırganan, ayıplanan davranışlardan vazgeçmek, davranışlarına düzen vermek
  • "Deli eniştemiz bir hayli yaşlanmıştı fakat hiç uslanmış değildi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Herhangi bir olaydan ders almak, aklı başına gelmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü